Selvitys maaseudun kehittämisohjelmien työllisyys- ja aluetaloudellisista vaikutuksista

Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus ja sen alihankkijana toimiva Vaasan yliopiston Levón-instituutti. Työn tilaajana on maa- ja metsätalousministeriö.

Hanke toteutetaan vuosina 2018-2023

Lue lisää: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien aluetalous- ja työllisyysvaikutukset; Vaikuttavuusanalyysi kaudelta 2007-2013

Maaseutuohjelma 2014–2020 : aluetalouteen ja työllisyyteen liittyvien toimenpiteiden arviointi

Yhteyshenkilö: Olli Voutilainen

Kesto
Hankkeen kesto
-
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC