Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform för Matriket Österbotten

Maatalousrahasto logo
Ruokamaa Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on luoda aktiivinen yhteistyöverkosto pohjalaisen elintarvikesektorin toimijoiden tarpeisiin. Toimivaa verkostoa tarvitaan, jotta alueen elintarvikeyritykset ja kehitysorganisaatiot voivat yhdessä kehittää elintarvikealan liiketoimintaa ja alueen paikkabrändiä.

Hankkeessa tutkitaan Pohjanmaan paikkabrändin merkityksiä ja nykytilaa suhteessa muihin alueellisiin ruokabrändeihin Suomessa ja Pohjoismaissa. Tutkimustulosten pohjalta voidaan vahvistaa pohjalaista ruokakulttuuria yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Vaasan yliopisto on mukana hankkeessa kuluttajatutkimusten toteuttajana sekä paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden brändin kehittäjänä. 

Hanke: Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform för Matriket Österbotten
Hankkeen pääkoordinaattori: Yritystalo Dynamo, Mats Sabel
Hankkeesta vastaava henkilö Vaasan yliopistossa: Yliopistotutkija Hanna Leipämaa-Leskinen
Hankkeen kesto: 19.8.2019 - 31.12.2021 
Päärahoittaja: Pohjanmaan ELY-Keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Hankkeen kokonaisbudjetti: 350 000 €
Yhteyshenkilöt: Yliopistotutkija Hanna Leipämaa-Leskinen, projektitutkija Lotta Alhonnoro ja tutkimusavustaja Katariina Hintsa
Hankekumppanit: Yritystalo Dynamo Oy, Aktion Österbotten, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Vaasan yliopisto ja Viexpo

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Kokonaisbudjetti
350 000€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Markkinointi- ja kulutustutkimus
Markkinointi ja viestintä