Merisorsa

Hankkeessa halutaan saada lisätietoa ja etsiä syitä merellä Merenkurkun saaristossa pesivien saaristolintujen pesimäkantojen alamäkeen liittyvistä tekijöistä.

Mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat saaristolintujen alati pienentyvän pesimäkannan ja heikon poikastuoton. Hankkeessa tehtävinä keinoina käytetään mm. lintujen rengastusta, mahdollisesti löytyvien tuoreiden raatojen lähettämistä Eviralle kuolinsyytutkimuksiin. Poikueiden selviytymisen seurantaa kaukoputkella sopivilta tarkkailupaikalta. Pesimäsuojien rakentamista mm. haahkoille, koskeloille ja pilkkasiiville.

Hanketta rahoittaa Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö. Hankeaika: 1.4.-31.12.2019

Lataa Merisorsa-hankkeen juliste klikkaamalla tästä.

Lataa Merisorsa-hankkeen loppuraportti

Yhteyshenkilö: Jouni Kannonlahti

Kesto
Hankkeen kesto
-
Hanketta koordinoiva organisaatio