Korona Co-Creation: Ratkaisuja etätyön tulokselliseen johtamiseen ja digitaalisen työympäristön kehittämiseen koronakriisin aikana ja sen jälkeen

Business Finland logo

Vastuuhenkilö: professori Liisa Mäkelä

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
123 452€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Henkilöstöjohtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat