Käyttäjäinnovaatiot

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Käyttäjäinnovaatiot - Käyttäjäinnovaatioiden hyödyntäminen Pk-yritysten innovaatiotoiminnassa.

Pk-yritykset toimivat tyypillisesti lähellä asiakkaitaan, mutta niillä on rajalliset resurssit kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja. Usein käyttäjät (asiakkaat, kuluttajat, kansalaiset) huomaavat ensimmäisinä uudet ongelmat ja luovat niihin sopivia ratkaisuja.​

Hanke edistää Pk-yritysten kykyä hyödyntää omassa innovaatiotoiminnassaan käyttäjien oivalluksia ja käyttäjien kehittämiä ratkaisuja – käyttäjäinnovaatioita.

Hanke toteutettiin Pohjanmaan maakunnassa, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tuotteiden ja palveluiden alueella.

Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen pk-yritykset, terveyden ja hyvinvointialan julkiset toimijat sekä järjestötoimijat. Hankkeen aikana toteutimme haastatteluja, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta käyttäjäinnovaatioiden hyödyntämisestä alueen yritys- ja järjestökentässä.​ Lisäksi järjestimme Käyttäjäinnovaatiot-iltapäivän, jonka tavoitteena oli vahvistaa toimijoiden osaamista ja verkostoitumista teemaan liittyen.​

Hankkeen aikana laadimme työkalun käyttäjäinnovaatioiden hyödyntämiseen.

Hanke: Käyttäjäinnovaatiot
Hankkeen kesto: 1.1.2018-30.6.2018
Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Pohjanmaan liitto, AIKO ERM) ja Vaasan yliopisto.
Budjetti: 43 500 €
Tutkimusryhmä: SC-Research
Yhteyshenkilö: Arja Kuusisto

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
43 500€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
SC-Research
Hanketta koordinoiva organisaatio