Urasuunnittelu

Urasuunnittelu on läpi elämän kulkeva prosessi. Se saattaa alkaa jo hyvin nuorena, kun aloittaa jonkin harrastuksen, joka viehättää niin paljon, että sen haluaa osaksi työuraa.

Urapohdinnat on hyvä aloittaa jo opintojen alussa, koska opinnoissa tulee tehdä valintoja ja silloin tavoite on hyvä olla selvillä. Uran suunnitteleminen on omasta työmarkkina-arvosta huolehtimista ja itselle sopivan tasapainon löytämistä. Se kertoo myös työnantajalle henkilön tavoitteista ja suunnitelmallisuudesta.

Sattumallekin kannattaa jättää tilaa.

Urasuunnittelma voi olla mielessä oleva tavoite, tai sen voi kirjoittaa paperille tai muulla tavoin hahmotella sitä. Sen ei tarvitse olla hieno asiakirja, vaan se voi myös muuttua, jos tuntuu, että sitä pitää muuttaa.

Tuleva paikka työelämässä määrittyy mm. opintosuunnan, sivuaineiden, työkokemuksen ja harrastusten yhteisvaikutuksena. Lisäksi urasuunnittelua määrittävät mm. henkilökohtaiset valinnat, osaaminen, motivaatio, persoonallisuus, elämäntilanne ja taloudellinen tilanne. Suunnittelun tavoitteet nousevat henkilön omasta tilanteesta, ne tulevat todellisiksi esim. uraohjauksessa, kun ne sanoo ääneen. Suunnitelmallisuus selkiyttää unelmia ja tavoitteita.

Urasuunnittelussa voi käyttää apuna esim.

  • Urapolulla.fi -verkkosivustoa, jossa on paljon työkaluja urasuunnitteluun, työnhakuun ja itsetuntemukseen.
  • Akateemisten rekrytointipalveluiden urasuunnittelusivustoa,
  • Getalife.fi -työelämäsimulaatiota (sivustolta löytyvässä simulaatiossa voit luoda useita mahdollisia ura- ja elämänpolkuja ja kurkistaa muuttuvaan tulevaisuuteen) sekä
  • Moduulit ja opintokokonaisuudet -verkkosivuja (joilla on kerrottu yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista sekä mahdollisuuksista suorittaa sivuaineita/opintojaksoja avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai toisessa korkeakoulussa).
  • Hyödyksi kannattaa käyttää myös Oman osaamisen tunnistaminen -opintojaksoa sekä muita vastaavia yliopiston tarjoamia työelämäyhteyksiin liittyviä kursseja ja tapahtumia.

Muista myös mahdollisuus henkilökohtaiseen uraohjaukseen

Uraohjauksessa lähdetään opiskelijan tarpeesta liikkeelle, joten kyseessä voi olla esim. opintosuunnan tai sivuaineiden valinta, epätietoisuus siitä, millainen oma urasuunnitelma voisi olla jne.