Kesäajan opinnot

Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla joko Vaasan yliopiston omilla kesäopintojaksoilla tai hakemalla puoltoa muiden yliopistojen kesätarjontaan.

Puollon hakeminen opinnoista ja kesäopintojen aikainen opintotuki

Perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan kesäyliopistossa ja Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä (esim. muut avoimet yliopistot, kesäyliopistot). Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista. Lisätietoja kohdasta Moduuli- ja sivuaineopinnot.

Kesän 2023 opintotarjonta

Tälle sivulle on listattu tutkinto-opiskelijoille avoinna olevat opintojaksot, jotka on mahdollista suorittaa kesän 2023 aikana. Löydät opintojaksojen tarkemmat kuvaukset opinto-oppaasta. Opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa huhti-toukokuussa. Opintotarjonnan suunnittelun pohjana on käytetty aiempien vuosien opiskelijakyselyillä kerättyjä toiveita.

Olethan yhteydessä omaohjaajaasi, jos sinulla on kysymyksiä suunnittelemiesi kesäopintojen soveltuvuudesta tutkintoosi. Selvitä etenkin opintojen hyväksilukuun liittyvät asiat, jos suoritat toisen yliopiston opintoja. Muualla suoritettaviin, tutkintoa edistäviin opintoihin on mahdollista hakea puoltoa, ks. "Puollon hakeminen opinnoista ja kesäopintojen aikainen opintotuki".

Otathan huomioon, että elokuulle 2023 sijoittuvien opintojen suorittaminen edellyttää läsnäolevaksi ilmoittautumista syyslukukaudelle 2023. Lisätietoja löydät Lukuvuoden opetusajat ja ilmoittautuminen -sivulta.

Kesä-heinäkuussa järjestetyn arvioinnin tulokset on julkistettava ja kirjattava viimeistään elokuun loppuun mennessä (Vaasan yliopiston tutkintosääntö, §16).

Hallintotieteet, kesä 2023

 • HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op 
  ilmoittautuminen 31.5.23 mennessä, suoritettavissa 31.7.23 saakka 

  opettaja: Laura Perttola 

 • HTK2109 Place-Based Management on a Global Scale 5 op 
  ilmoittautuminen 30.4.23 mennessä, suoritettavissa 31.7.23 saakka 

  opettajat: Tuomas Honkaniemi, Ilkka Luoto, Antti Mäenpää 

 • HTK2404 Demokratiainnovaatiot kansalaisten osallistumista uudistamassa 5 op 
  ilmoittautuminen 22.2.23 mennessä, suoritettavissa 31.7.23 saakka 
  HUOM: jaksoon sisältyy pakollinen harjoitus 25.4.23 klo 12-16 
  opettaja: Harri Raisio 

 • HTM3311 Eurooppalainen julkisoikeus 5 op
  ilmoittautuminen 25.5.2023 mennessä, suoritettavissa 31.7.2023 saakka
  opettaja: Kristian Siikavirta

 • Lisäksi otetaan vastaan hallintotieteiden harjoittelu- ja luottamustehtävien raportteja (OPIS0033, OPIS0034 sekä OPIS0250), suoritus kirjataan palautuspäivän mukaan. Lisätietoja: Marja Vettenranta. 

Kauppatieteet, kesä 2023

 • JOHT3098 Leadership for Global Career, 6 op
  Leadership for global career course started in March, but the students have extended options to complete the final set of assignments (final deadline 31.8.).

 • JOHT2043 Tutkielmatyöskentely, 5 op
  Tutkielmatyöskentelyn voi suorittaa kesän aikana palauttamalla loppuseminaariesitys videona kurssin Moodle alustalle 1.6.-31.8.2023 välisenä aikana.

 • JOHT2041 Työharjoittelu

 • JOHT2042 Projektityöskentely

 • INTB3016 Internship I, 5 op

 • INTB3017 Internship II, 5 op

 • JOHT3079 Diversity Management, 5 op
  Diversity management course (for MIB, SBD, and HRM programs) continues throughout the summer. Students started in March, but they have extended options to complete the final set of assignments (final deadline is early September).

  Lisätietoja: Ausrine Silenskyte

 • LASK3077 Digital Finance and Blockchain-based Payment Solutions, 5 op

 • TOIK3046 Arvopaperimarkkinaoikeus, 6 op Arvopaperimarkkinaoikeuden tentti on mahdollista suorittaa kesäkuussa, sillä kurssin 2. EXAM-tenttiperiodi on 24.5-7.6.2023.

 • LASK3057 Financial Accounting in Practice, 6 op Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelmassa Financial Accounting in Practice, jonka voisi suorittaa kesäopintona. Kurssilla tehdään casetehtäviä ja ne voi tehdä kesän aikana mikäli opiskelija niin haluaa. 

 • Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö LASK1007. Ohjeet ja palautus löytyvät luentokurssin (Tilinpäätösanalyysi LASK1006) moodlesivulta jonne pääsee avaimella:  tpanalyysi23

 • Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu –kurssin harjoitustyö eli Lask2050 voi tehdä myös kesällä. Lisätietoja:  Juha Tarkkanen.

 • MARK3061 Markkinointi toimialojen murroksessa, 5 op 
  Kurssille ei oteta uusia opiskelijoita.
  Exam-tentti elokuussa, tarkempi aika ilmoitetaan Moodlessa toukokuun loppuun mennessä.

 • MARK3053 Markkinoinnin asiantuntijana kehittyminen, 5 op Markkinoinnin asiantuntijana kasvaminen (kesäopintojen deadline 31.8.2023)
  Kurssille ei oteta uusia opiskelijoita, vaan tämä on tarkoitettu niille, joilla suoritus on kesken.

  Yhteyshenkilö kummassakin (MARK3061 ja MARK3053) Minna-Maarit Jaskari

Tekniikka, kesä 2023

  • Kesän keskitetyt tentit, perjantai 4.8. klo 14-17, ilmoittautumislomakkeet
   SATE1160 Piirianalyysi A (3. tentti)
   MATHC1220 Kompleksianalyysi ja integraalimuunnokset (ylimääräinen tentti)

   MATH1160 Matematiikan peruskurssi (ylimääräinen tentti)

  • Muut kesätentit
   SATE3090 Uusiutuvat energialähteet, tiistaina 22.8.2023 klo 16.15-19.15 (F104).
   SATE2020 Energy Production, tiistaina 29.8.2023 klo 16.15-19.15 (F104).

  Viestintätieteet, kesä 2023

  Ilmoittautuminen viestintätieteiden kesäajan opintoihin päättyy 31.5.2023.

  • VIEK2057 Erikoisalaviestinnän jatkokurssi (5 op), ilmoittautuminen toteutukselle VIEK2057-3005, suoritettavissa 6.8.2023 saakka.
  • VIMA3021 Contexts of Media and Communication Studies (5 op), ilmoittautuminen toteutukselle VIMA3021-3001, suoritettavissa 7.8.2023 saakka. 
  • TEVI2001 Terminologisen tutkimuksen perusteet (5 op), ilmoittautuminen toteutukselle TEVI2001-3001, suoritettavissa 6.8.2023 saakka.
  • TEVI3002 Käsiteanalyysi (5 op), ilmoittautuminen toteutukselle TEVI3002-3012, suoritettavissa 6.8.2023 saakka.

  Urapalvelut (kesän 2023 tiedot päivitetään myöhemmin)

  • OPIS0190 Opiskelutaidot 2 op, Non-stop-verkkokurssi, avoinna Moodlessa lokakuusta heinäkuuhun
  • IBM Academic Initiative
   Kaikilla Vaasan Yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa IBM Academic Initiativen kursseja, itsenäisesti omalla ajallaan. IBM kurssien avulla voit laajentaa osaamisaluettasi, ja suorittaa digitaalisia sertifikaatteja. IBM:n kursseista ei voi saada opintopisteitä. 
   Aihealueet: AI, Blockchain, Cloud Computing, Cyber Security, Data Science, Healthcare ym. Rekisteröidy omalla yliopiston sähköpostiosoitteella, ja lue lisää IBM Academic Initiativesta tästä: https://www.ibm.com/academic/home
   Lisätietoa antaa: Fredrika Sourander

  Kielikeskus, kesä 2023

  • KSUO9211-3054 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi 5 op. Kurssi alkaa 10.8. Ilmoittautuminen alkaa 2.5. ja päättyy 11.6.
  • KSUO5507-3025 Opi taitavaksi yritysviestijäksi 2 op. Kurssi alkaa 10.8. Ilmoittautuminen alkaa 2.5. ja päättyy 11.6.

  Muut opinnot, kesä 2023

  • MOOC1001 Energy Transition and Sustainable Economies, 3 op https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/MOOC1001/8166?period=2022-2023

  Tritonia, kesä 2023

  • OPIS0093 Tieteellinen tiedonhankinta 1, 29.5.-25.6.2023, opettaja Essi Turunen
  • OPIS0025 Searching for Scientific information 1, 29.5.-25.6.2023, opettaja Niina Sorvari
  • OPIS0094 Tieteellinen tiedonhankinta 2, 26.6.-13.8.2023, opettaja Pia-Maria Niemitalo
  • OPIS0026 Searching for Scientific information 2, 26.6.-13.8.2023, opettaja Niina Sorvari

  Eunice kesä 2023

  • BLENDED INTENSIVE PROGRAM
   Host university: University of Cantabria (UC)

   Topic: “Introduction to Global Studies”

   Course dates: 3.-14.7 (on-site). *Followed by online activities

   Registration status: open à EUNICE Deadline: 5.5; internal DL: 26.4 (this week’s Wednesday)

   More information hereand here

   *UVA has 3 seats. A waiting list will be used.

    
  • HYBRID COURSE
   Host university: Poznan University of Technology (PUT)

   Topic: “Cybersecurity of the IOT Solutions"

   Course dates: 12.-30.6 (online); 3.-30.7 (on-site)

   Registration status: open à Internal DL AND EUNICE DL: 20.5

   More information 

  Avoimen yliopiston kesäopinnot 2023

  Avoimessa yliopistossa kesällä tarjottavat opinnot näet alta. Huomaathan, että avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia. Perustutkinto-opiskelija voi hakea kurssimaksujen korvausta (puoltoa) ennen opintojen alkamista. Katso lisätietoja puollosta.

  Avoimen yliopiston kesän opintotarjonta

  Vaasan avoimen yliopiston omat:

  • Aluetieteen perusteet - ayHTK1100 Opintojakso, 6 op        
   Verkko-opiskelu, ilmoittautuminen päättyy 31.5.2023                                  
  • Hyvän virkakielen harjoituskurssi - ayHTK2313 Opintojakso, 2 op              
   Etäopetus, Verkko-opiskelu, ilmoittautuminen päättyy 31.5.2023                                        
  • Julkistalouden johtamisen perusteet - ayHTK2600 Opintojakso, 5 op        
   Etäopetus, Verkko-opiskelu, ilmoittautuminen päättyy 1.6.2023                                          

  Vaasan kesäyliopisto:

  Kesäkoulut

  Vaasan yliopisto tukee vaihto-opintoja partneryliopistojen kesäkursseilla. Kesäkoulut soveltuvat hyvin sellaisille opiskelijoille, jotka eivät voi osallistua lukukauden/vuoden mittaiseen vaihtoon. Opiskelu kesäkursseilla kestää noin kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Lisätietoja kohdasta Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu > Kesäkoulut.

  Kesäkoulu 2023 Vaasan yliopistossa

  Kesäkoulu(t) 

  • Ideation and venture creation 3ECTS,
  • International entrepreneurship 5 ECTS,
  • Start-up scouting and valuation 2 ECTS

  Kesäajan opintotuki

  Tietoa kesäajan opintotuesta löydät Kelan verkkosivuilta kohdasta Henkilöasiakkaat > Opiskelijat > Opintotuki > Opintotukiaika.