Kesäajan opinnot

Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla joko Vaasan yliopiston omilla kesäopintojaksoilla tai hakemalla puoltoa muiden yliopistojen kesätarjontaan.

Kesän 2022 opintotarjonta

Tälle sivulle on listattu tutkinto-opiskelijoille avoinna olevat opintojaksot, jotka on mahdollista suorittaa kesän 2022 aikana. Löydät opintojaksojen tarkemmat kuvaukset opinto-oppaasta. Opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa huhti-toukokuussa. Opintotarjonnan suunnittelun pohjana on käytetty aiempien vuosien opiskelijakyselyillä kerättyjä toiveita.

Olethan yhteydessä omaohjaajaasi, jos sinulla on kysymyksiä suunnittelemiesi kesäopintojen soveltuvuudesta tutkintoosi. Selvitä etenkin opintojen hyväksilukuun liittyvät asiat, jos suoritat toisen yliopiston opintoja. Muualla suoritettaviin, tutkintoa edistäviin opintoihin on mahdollista hakea puoltoa, ks. "Puollon hakeminen opinnoista ja kesäopintojen aikainen opintotuki" alla.

Opetusta järjestetään kesäkaudella 28.5.–31.8.2022 (vk 22–34).

Otathan huomioon, että elokuulle 2022 sijoittuvien opintojen suorittaminen edellyttää läsnäolevaksi ilmoittautumista syyslukukaudelle 2022. Lisätietoja löydät Lukuvuoden opetusajat ja ilmoittautuminen -sivulta.

Kesä-heinäkuussa järjestetyn arvioinnin tulokset on julkistettava ja kirjattava viimeistään elokuun loppuun mennessä (Vaasan yliopiston tutkintosääntö, §16).

Hallintotieteet

 • HTK1100 Aluetieteen perusteet 6 op, ilmoittautuminen viimeistään 30.6., suoritus viimeistään 31.7. / opettaja Antti Mäenpää
 • HTK2106 Globaalimuutoksen johtaminen 5 op, ilmoittautuminen viimeistään 31.5., suoritus viimeistään 31.7. / opettaja Tuomas Honkaniemi
 • HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op, ilmoittautuminen viimeistään 30.6., suoritus viimeistään 31.7. / opettaja Laura Perttola
 • HTK2401 Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 5 op, ilmoittautuminen viimeistään 31.5., suoritus viimeistään 31.7. / opettaja Harri Raisio

Kauppatieteet

 • JOHT2027 Tavoitteena kandidaatintutkielma 5 op, opettaja Susanna Kultalahti ja Kati Söderlund
 • Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö (LASK1007) on mahdollista suorittaa kesän aikana. Ohjeet ja palautus luentokurssin (LASK1006) Moodlessa, avain tpa2022.
 • LASK3077 Digital Finance and Blockchain-based Payment Solutions 5 op, opettaja Mikko Ranta, Anupam Dutta, Klaus Grobys, Niranjan Sapkota, 1.7.-30.9.2022
 • LASK2058 Bloomberg Market Concepts, 1 op. Itsenäinen verkko-opiskelu. Ilmoittautumisaika 25.08.2021 - 31.07.2022, opettaja Stig Xenomorph

Tekniikka

Viestintätieteet

 • VIEK2057 Erikoisalaviestinnän jatkokurssi 5 op
 • VIMA3013 Muuttuva viestintä: Organisaatioiden näkökulma 5 op
 • VIMA3014 Muuttuva viestintä: Digitaalisen median murros 5 op
 • TEVI3002 Käsiteanalyysi 5 op
 • TEVI3011 Terminologiatyö ja termistönhallinta, 5 op

Urapalvelut

 • OPIS0190 Opiskelutaidot 2 op, Non-stop-verkkokurssi, avoinna Moodlessa lokakuusta heinäkuuhun
 • IBM Academic Initiative
  Kaikilla Vaasan Yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa IBM Academic Initiativen kursseja, itsenäisesti omalla ajallaan. IBM kurssien avulla voit laajentaa osaamisaluettasi, ja suorittaa digitaalisia sertifikaatteja. IBM:n kursseista ei voi saada opintopisteitä. 
  Aihealueet: AI, Blockchain, Cloud Computing, Cyber Security, Data Science, Healthcare ym. Rekisteröidy omalla yliopiston sähköpostiosoitteella, ja lue lisää IBM Academic Initiativesta tästä: https://www.ibm.com/academic/home
  Lisätietoa antaa: Fredrika Sourander

Kielikeskus

 • KENG9212 Writing Academic English 5 op, 1.8. – 25.9., opettaja Noora Karjalainen
 • KSUO5511 Vahvista esiintymistaitojasi, 3. - 31.5., opettaja Marjut Männistö
 • KSUO9211 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, 11.8. - 6.10., opettaja Heli Katajamäki

Tritonia

 • OPIS0093 Tieteellinen tiedonhankinta 1, 30.5.-26.6.2022, opettaja Essi Turunen
 • OPIS0094 Tieteellinen tiedonhankinta 2, 27.6.-14.8.2022, opettaja Pia-Maria Niemitalo

Levón

 • EUNICE: Cyber Security 2 ECTS, ilmoittautuminen 31.3. mennessä, opintojakson aikataulu: 29.4-17.6.2022 kokonaan verkossa
 • EUNICE: Unmanned Areal Vehicles 2 ECTS, ilmoittautuminen 31.3. mennessä, opintojakson aikataulu 27.6-15.7.2022. Hybridiopintojakso, jossa ensin opiskellaan verkossa ja sitten 2 viikkoa Puolassa. EUNICE maksaa kustannukset.
 • InnoLab: University of Vaasa Summer School 2022: TECH2010 International Entrepreneurship and Innovation 5 ECTS, lisätiedot ja ilmoittautuminen 27.5.2022 mennessä: https://www.uwasa.fi/fi/uutiset/welcome-join-university-vaasa-summer-school-programme-2022-international-entrepreneurship

Avoimen yliopiston kesäopinnot 2022

Avoimessa yliopistossa kesällä tarjottavat opinnot näet alta, lisätiedot löydät avoimen yliopiston sivuilta. Huomaathan, että avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia. Perustutkinto-opiskelija voi hakea kurssimaksujen korvausta (puoltoa) ennen opintojen alkamista. Katso lisätietoja puollosta.

 • Vaasan kesäyliopisto, ayKRUO9111, Ruotsia kauppatietelijöille 5 op, 31.5 - 26.7.2022, 155 €
 • Vaasan kesäyliopisto, ayKSAK5001, Saksan alkeet I, 2.5 - 15.6.2022, 135 €
 • Vaasan kesäyliopisto, aySTAT1030, Tilastotieteen perusteet 5 op, 2.5 - 31.7.2022, 125 €
 • Vaasan kesäyliopisto, ayKENG9212, Writing Academic English, 2.5 - 26.6.2022, 135 €
 • Tampereen kesäyliopisto tai Etelä-Pohjanmaan kesäyo, ayVIEK2020, Tekninen viestintä 5op, 23.5 - 31.7.2022, 85 €
 • Avoin yo oma, ayHTK2600, Julkistalouden johtamisen perusteet 5op, 1.6 - 11.8.2022, 50 €

Kesäkoulut

Vaasan yliopisto tukee vaihto-opintoja partneryliopistojen kesäkursseilla. Kesäkoulut soveltuvat hyvin sellaisille opiskelijoille, jotka eivät voi osallistua lukukauden/vuoden mittaiseen vaihtoon. Opiskelu kesäkursseilla kestää noin kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Lisätietoja kohdasta Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu > Kesäkoulut.

Puollon hakeminen opinnoista ja kesäopintojen aikainen opintotuki

Perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan kesäyliopistossa ja Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä (esim. muut avoimet yliopistot, kesäyliopistot). Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista. Lisätietoja kohdasta Moduuli- ja sivuaineopinnot.

Kesäajan opintotuki

Tietoa kesäajan opintotuesta löydät Kelan verkkosivuilta kohdasta Henkilöasiakkaat > Opiskelijat > Opintotuki > Opintotukiaika.