Kesäajan opinnot

Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla.

Kesän 2021 opintotarjonta

Tälle sivulle on listattu tutkinto-opiskelijoille avoinna olevat opintojaksot, jotka on mahdollista suorittaa kesän 2021 aikana. Tarjonta pohjautuu opiskelijoille helmikuussa toteutettuun kyselyyn. Löydät opintojaksojen tarkemmat kuvaukset opinto-oppaasta. Opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa ja ilmoittautuminen alkaa 6.4.2021. 

Olethan yhteydessä omaohjaajaasi, kun suunnittelet kesäajan opintojasi. Selvitä etenkin opintojen hyväksilukuun liittyvät asiat hänen kanssaan, jos suoritat toisen yliopiston opintoja.

Hallintotieteet

Kauppatieteet

Tekniikka, tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Tilastotiede, talousmatematiikka ja matematiikka

Viestintätieteet

Kielikeskus

Tritonia

Muut

Avoimen yliopiston kesäopinnot 2021

Avoimessa yliopistossa kesällä tarjottavat opinnot näet alta, lisätiedot löydät avoimen yliopiston sivuilta. Huomaathan, että avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia. Perustutkinto-opiskelija voi hakea kurssimaksujen korvausta (puoltoa) ennen opintojen alkamista. Katso lisätietoja puollosta.

Johtaminen ja organisaatiot

Markkinointi

Talousoikeus

Laskentatoimi ja rahoitus

Kesäkoulut

Vaasan yliopisto tukee vaihto-opintoja partneryliopistojen kesäkursseilla. Kesäkoulut soveltuvat hyvin sellaisille opiskelijoille, jotka eivät voi osallistua lukukauden/vuoden mittaiseen vaihtoon. Opiskelu kesäkursseilla kestää noin kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Lisätietoja kohdasta Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu > Kesäkoulut.

Puollon hakeminen opinnoista ja kesäopintojen aikainen opintotuki

Perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan kesäyliopistossa ja Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä. Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista. Lisätietoja kohdasta Sivuaineopinnot.

Kesäajan opintotuki

Tietoa kesäajan opintotuesta löydät Kelan verkkosivuilta kohdasta Henkilöasiakkaat > Opiskelijat > Opintotuki > Opintotukiaika.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?