Hyvinvointiteknologia-opintopaketit

Hyvinvointi ja teknologiat kietoutuvat yhteen tulevaisuudessa yhä tiiviimmin. Hyvinvointiteknologia-opintopaketit keskittyvät hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen sosiaali- ja terveysalalla. Opintopaketit muodostuvat oppilaitosten eri opintojaksoista ja tutkinnon osista. Voit valita kokonaisia opintopaketteja tai sinua kiinnostavia yksittäisiä opintojaksoja tai tutkinnon osia. Opintopakettien 1 ja 2 suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

Opintopaketit järjestetään yhteistyössä Vamian, VAMKin, Yrkesakademin, Novian ja Åbo Akademin kanssa. Yhteistyö mahdollistaa samaan teemaan liittyvien ja tiettyä osaamisaluetta vahvistavien, työelämälähtöisten opintokokonaisuuksien suorittamisen yli oppilaitosrajojen.

Hyvintovointiteknologia-opintopaketit Opintopaketti 1: Hyvinvointiteknologiaa ja digiä organisaatioon Opintopaketti 2: Ihminen ja yhteiskunta hyvinvointiteknologian ja digin aikaan Opintopaketti 3: Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen hoitotyössä
Hyvinvointiteknologia 3 op (VAMK) * *      
Vastuullinen liiketoiminta 4 op (VAMK) *        
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 5 op (Vaasan yliopisto) * *      
Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op (Vaasan yliopisto) *        
Hyvinvoiva yhteiskunta 5 op (Vaasan yliopisto)   *      
Hyvinvointipalvelujen eettiset haasteet 5 op (Vaasan yliopisto)   *      
Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos 5 op (Vaasan yliopisto) *        
Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp (Vamia, hoitotyö) * *    

Opintopaketti 1: Hyvinvointiteknologiaa ja digiä organisaatioon

Opintopaketti 1: Hyvinvointiteknologiaa ja digiä organisaatioon 18-38 op/osp  Ajankohta Hinta Ilmoittautuminen Opetus
Hyvinvointiteknologia 3 op 2021 45 e VAMK Lähiopetus
Vastuullinen liiketoiminta 4 op 2021-2022 60 e VAMK Monimuoto-opetus
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 5 op 16.9.2020 - 30.5.2021 75 € Vaasan yliopisto Verkko-opetus
Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op 12.4.2021 - 30.5.2021 105 € Vaasan yliopisto Verkko-opetus
Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos 5 op Kevät 2021 75 € Vaasan yliopisto Verkko-opetus
Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä (hoitotyö) 15 osp   maksuton Vamia Oma työpaikka tai simulaatio-ympäristö

Kenelle?

Johdolle ja hallintohenkilöstölle, joka kehittää organisaation toimintaa.

Mitä?

Opintopaketissa pureudutaan digitalisaation vaikutuksiin julkisessa hallinnossa ja palveluiden järjestämisen erityispiirteisiin digitaalisten teknologioiden muutoksessa. Lisäksi paneudutaan terveysuhkiin ja terveyden edistämiseen teknologioiden avulla, terveydenhuollon informaatioteknologiaan, sähköisiin tietokantoihin ja raportointiin, digitaaliseen ohjaukseen, geroteknologisiin hoitotyön menetelmiin ja sähköisiin palveluihin.

Opintopaketissa tutustutaan myös työhyvinvoinnin merkitykseen sekä erityispiirteisiin hyvinvointipalvelujen muutoksessa ja toisaalta työhyvinvoinnin kehittämiseen esimiestyön ja johtamisen näkökulmasta.

Opintojen aikana perehdytään organisaatioihin kokonaisvaltaisina järjestelminä sekä organisaatioiden kehittämiseen ja muutosjohtamiseen. Paketin opinnoissa käsitellään erilaisia johtamisen periaatteita, kuten vastuullisuutta, laatujohtamista, lean-johtamista, prosessijohtamista, arvoketjujen johtamista ja organisaatioiden oppimista.

Hoitotyön tutkinnon osassa keskitytään hyvinvointiteknologioihin ja niiden hyödyntämiseen asiakastyössä, hyvinvointiteknologioiden työmenetelmiin ja välineisiin, asiakkaiden ohjaukseen teknologioiden käytössä, vuorovaikutukseen ja hyvinvointiteknologioiden hankinnan ohjaukseen.

Opintopaketti 2: Ihminen ja yhteiskunta hyvinvointiteknologian ja digin aikaan

Opintopaketti 2: Ihminen ja yhteiskunta hyvinvointiteknologian ja digin aikaan 18-38 op/osp  Ajankohta Hinta Ilmoittautuminen Opetus
Hyvinvointiteknologia 3 op 2021 45 e VAMK Lähiopetus
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 5 op 16.9.2020 - 30.5.2021 75 € Vaasan yliopisto Verkko-opetus
Hyvinvoiva yhteiskunta  6 op 15.9.2020 - 15.11.2020 90 € Vaasan yliopisto Monimuoto-opetus
Hyvinvointipalvelujen eettiset haasteet 5 op Kevät 2021 75 € Vaasan yliopisto Verkko-opetus
Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä (hoitotyö) 15 osp   maksuton Vamia Oma työpaikka tai simulaatio-ympäristö

Kenelle?

Asiantuntijoille, opettajille ja esimiehille, jotka haluavaa tietoa ihmisen roolista teknologisessa ympäristössä. Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu järjestävät yhteistyössä opintopaketin, jossa yhdistyvät hyvinvointiteknologiat ja digitalisaatio. Opintopaketti on sinulle, joka haluat ymmärtää teknologioiden ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksesta ja sen heijastuksista yhteiskuntaan, ihmisiin ja työelämään.

Mitä?

Opintopaketissa tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan poliittis-hallinnollista kehitystä, hyvinvointipalveluja tuottavien organisaatioiden toimintaa ja johtamista sekä asiakkaiden roolia osana palvelujärjestelmää ja sen uudistamista. Opinnoissa tutustutaan digitalisaation vaikutuksiin julkisessa hallinnossa ja palveluiden järjestämisen erityispiirteisiin digitaalisten teknologioiden muutoksessa. Opintopaketin aikana paneudutaan digitalisaation käsitteeseen ja sen yhteiskunnalliseen vaikutukseen.

Aiheena ovat lisäksi digitalisaatio ja työelämä, robotisaatio, kyberturvallisuus ja digitaalinen viestintä. Opintojaksolla tutustutaan esimerkiksi terveysuhkiin ja terveyden edistämiseen teknologioiden avulla, terveydenhuollon informaatioteknologiaan, sähköisiin tietokantoihin ja raportointiin, digitaaliseen ohjaukseen, geroteknologisiin hoitotyön menetelmiin ja sähköisiin palveluihin.

Hoitotyön tutkinnon osassa keskitytään hyvinvointiteknologioihin ja niiden hyödyntämiseen asiakastyössä, hyvinvointiteknologioiden työmenetelmiin ja välineisiin, asiakkaiden ohjaukseen teknologioiden käytössä, vuorovaikutukseen ja hyvinvointiteknologioiden hankinnan ohjaukseen.

Miten paketin voi suorittaa? – Ilmoittautumisohjeet

1. Valitse itsellesi sopiva opintopaketti ja siitä opintojaksot/tutkinnon osat, jotka haluat suorittaa. Jokaisessa opintopaketissa on tietty minimimäärä opintopisteitä, jotka pitää suorittaa saadakseen todistuksen. Voit siis itse valita opintojaksot, jotka palvelevat parhaiten sinun osaamistarpeitasi.

2. Klikkaa valitsemiesi opintojaksojen/tutkinnon osien ohessa olevaa ilmoittautumislinkkiä. Seuraa linkin ohjeita ja ilmoittaudu ohjeen mukaisesti.

3. Ilmoittauduttuasi saat tiedot jokaisesta opintojaksosta/tutkinnon osasta ja niiden suorittamisesta erikseen oppilaitoksesta, joka toteuttaa opetuksen. Paketeissa pyritään huomioimaan aiemmmin hankittu osaaminen, erityisesti ammatillisen koulutuksen tutkinnon osissa.

4. Kun olet suorittanut kaikki haluamasi opinnot, ole yhteydessä Vaasan yliopistoon, josta saat todistuksen suorittamastasi opintopaketista (1 tai 2).

Milloin paketin opintoja voi suorittaa? – Opintojen aikataulut

Opintojaksojen ilmoittautumislinkeistä näet seuraavan mahdollisen ajankohdan, jolloin kyseinen opintojakso käynnistyy ja on suoritettavissa. Opintopaketteihin kuuluvia opintoja järjestetään oppilaitosten aikataulun mukaisesti. Kannattaa olla ajoissa liikkeellä, jotta voi varmistaa itselleen paikan haluamalleen opintojaksolle.

Osaan opinnoista voi osallistua non-stop ympäri vuoden ja suorittaa opinnot verkossa omaan tahtiin. Osa opinnoista järjestetään sekä keväisin että syksyisin, osa kerran vuodessa tai joka toinen vuosi. Voit suorittaa opintoja omassa tahdissa.

Opintojen toteutusaikataulut vaihtelevat. Osassa voi olla opetusta myös päiväaikaan ja mahdollisesti myös lähiopetusta. Pääosin opinnot on kuitenkin mahdollista suorittaa verkossa, etänä tai itseopiskellen. Lisätiedot löytyvät jokaisen opinnon kuvauksesta.