Susanna Mäenpää

Amanuenssi

Filosofian maisteri
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8545
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F412

Hallintotieteiden kandidaattiopiskelijoiden omaohjaaja.

  • Opintojen ohjaus (HTK-opiskelijat)
  • Vaihtoon lähtiessä Learning Agreement
  • Opintojen hyväksiluvut, AHOT-prosessi
  • Puollot

Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus vanhassa Moodlessa tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: Omaohjaajat Vaasan yliopiston verkkosivuilla.