Petri Kuosmanen

Yliopistonlehtori, taloustiede

KTT
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Taloustiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8493
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F325
Vastaanottoajat:
Arkipäivisin klo 8-16 tai muuna sovittavana aikana.
  • taloustiede
  • Koulutusohjelmavastaava

 

Tausta:

Olen Vaasan yliopiston oma kasvatti perustutkinnosta aina tohtorin tutkintoon asti. Opetukseni painottuu mikrotaloustieteeseen eli tieteenalaan, jossa pyritään yksittäisten talousyksiköiden käyttäytymisen ja toiminnan ymmärtämiseen. Mielestäni erityisen mielenkiintoisia asioita ovat myös sijoittamiseen liittyvät kysymykset ja toiminta käytännön sijoittajana erilaisissa sijoitushankkeissa. Tutkimukseen liittyvä mielenkiintoni on viime aikoina suuntautunut rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden välisten suhteiden ja yhteyksien tutkimiseen.

Koulutus:

- Kauppatieteiden tohtorin tutkinto (2002), Vaasan yliopisto

- Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto (1997), Vaasan yliopisto

- Ekonomin tutkinto (1990), Vaasan korkeakoulu

- Ylioppilastutkinto (1984), Äänekosken lukio

Opetus 2023-2024:

- Mikrotalous I 8 op (kandidaatin tutkinto)

- Mikrotalous II 8 op (maisterin tutkinto)

- Portfolioteoria 5 op (maisterin tutkinto)

- Taloustieteen opintomatka 2 op (kandidaatin ja maisterin tutkinnot)

- Kandidaatintutkielman ohjaus 10 op (kandidaatin tutkinto)

- Pro gradu -tutkielman ohjaus 30 op (maisterin tutkinto)

 

Opetukseen liittyviä palkintoja ja huomionosoituksia:

Vuoden luennoitsija 2022 -tunnustuspalkinto. "Petri Kuosmanen on opiskelijoiden keskuudessa tunnettu luentojensa mukaansa tempaavasti tyylistä sekä positiivisen hengen kohottamisesta myös etäaikana. Petrin luennolla opetus on mielenkiintoista ja tehokasta, minkä vuoksi luennolle on ollut aina opiskelijoiden mielekästä osallistua. Erityismaininta opiskelijoilta vielä DJ Petelle luentojen tähdittämisestä". Warrantti ry:n vuosijuhlassa 30.9.2022 myönetty tunnustuspalkinto.

Vuoden luennoitsija 2017 -tunnustuspalkinto. "Innostavista luennoista, joissa teoria ja elävät esimerkit sulautuvat saumattomasti toisiinsa. Luennoitsijan sujuva esiintyminen sekä luontainen into opetettua alaa kohtaan pitävät myös opiskelijoiden mielenkiinnon ja motivaation yllä vuosikurssista toiseen". Warrantti ry:n 28. vuosijuhlassa 29.9. 2017 myönnetty tunnustuspalkinto.

Vuoden luennoitsija -palkinto vuonna 2016 "Vaikeiden teoriapainotteisten asioiden opettamisesta käytännön esimerkkien kautta, mielenkiintoisesta luennointitavasta ja ajankohtaisten asioiden esilletuonnista opetuksessa". Warrantti ry:n 27. vuosijuhlassa 30.9.2016 myönnetty tunnustuspalkinto.

Vuoden luennoitsija -tunnustuspalkinto vuonna 2013 "Innostavista luennosta, teorian ja käytännön yhdistämisestä luennoilla tavalla, joka ylläpitää opiskelijoiden motivaatiota ja mielenkiintoa vuosikurssista toiseen". Warrantti ry:n myöntämä tunnustuspalkinto vuosijuhlassa 4.10.2013.

Hyvä opettaja -huomionosoitus vuonna 2012 "opetustyöstä onnistumisesta ja opiskelijoiden innostamisesta, kiitettävästä kiinnostuksesta oppimisprosesseja kohtaan ja tätä kautta opiskelijoiden tarpeiden erittäin hyvästä huomisesta". Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan myöntämä huomionosoitus.

Vuoden luennoitsija -tunnustuspalkinto vuonna 2011 "luentojen korkean laadun, mielekkyyden ja jatkuvan kehittämisen ansioista, innostavasta opetustyylistä, ajankohtaisiin esimerkkeihin panostamisesta ja opiskelijalähtöisestä opetustavasta". Warrantti ry:n 22. vuosijuhlassa 30.9.2011 myönnetty tunnustuspalkinto.

Yliopiston hyvä opettaja kunniamaininta vuonna 2009 "Vuoden persoonallisimman opettajan maisterivaiheen opintojen opetusansioista, teorian ja käytännön yhdistämisestä tavalla, joka ylläpitää opiskelijoiden mielenkiinnon". Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan myöntämä huomionosoitus.

Vuoden luennoitsija -tunnustuspalkinto vuonna 2001. Warrantti ry:n myöntämä tunnustuspalkinto.

 

Tieteellisiä vertaisarvioituja julkaisuja:

Kuosmanen, Petri, Jaana Rahko & Juuso Vataja (2019). Predictive ability of financial variables in changing economic circumstances. North American Journal of Economic and Finance, 47, 37-47.

Kuosmanen, Petri & Juuso Vataja (2019). Time-varying predictive content of financial variables in forecasting GDP growth in the G-7 countries. Quarterly Review of Economics and Finance 71, 211-222. 

Kuosmanen, Petri & Juuso Vataja (2017). The return of financial variables in forecasting GDP growth in the G-7. Economic Change and Restructuring 50(3): 259-277.

Kuosmanen, Petri, Nasib Nabulsi & Juuso Vataja (2015). Financial variables and economic activity in the Nordic countries. International Review of Economics and Finance 37: 368-379.

Kuosmanen, Petri & Juuso Vataja (2014). Forecasting GDP growth with financial market data in Finland: Revisiting stylized facts in a small open economy during the financial crisis. Review of Financial Economics 23(2): 90-97.

Kuosmanen, Petri & Juuso Vataja (2014). Predicting Economic Activity with Financial Market Data in a Small Open Economy: Revisiting Stylized Facts During Economic Turbulence, 2014: 217-234. Kirjassa: Macroeconomic Analysis and International Finance.

Kuosmanen, Petri & Juuso Vataja (2011). The role of stock markets vs. the term spread in forecasting macrovariables in Finland. Quarterly Review of Economics and Finance 51: 124-132.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS