Päivitetty 22.9.2023 | 09:09

Svenska språkets historia 14

Aika
To 9.6.2016 | 08:00 - Pe 10.6.2016 | 16:00

Den fjortonde konferensen i serien Svenska språkets historia äger rum i Vasa 9-10 juni 2016. Som värd för konferensen står forskargruppen Vaasa Group for Textual and Translation Studies vid Vasa universitet och temat är Flerspråkighet och språkhistoria.

Tre forskare medverkar med plenarföredrag:

  • Professor Lars-Erik Edlund, Umeå universitet: Birkasvenskan/Hedebynordiskan - kring en språkhistorisk konstruktion
  • Professor Anna Hannesdóttir, Göteborgs universitet: Språk i kontakt och konkurrens. Den tvåspråkiga lexikografins relevans för svensk språkhistoria
  • Professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi: Språkmöten i en förmodern kontext

Konferensen understöds av Harry Schaumans Stiftelse, Vetenskapliga samfundens delegation och Letterstedtska föreningen.