Päivitetty 22.9.2023 | 09:09

Sanomalehtiyliopiston aloittava esittelyartikkeli sanomalehti Pohjalaisessa

Aika
Ma 30.9.2013 | 08:00 - 23:00

Uutta luova epävarmuus

Sanomalehtiyliopiston opintojakso toteutetaan syksyllä 2013 Vaasan yliopiston avoimen yliopiston, Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineen, professori Pirkko Vartiaisen ja sanomalehti Pohjalaisen yhteistyönä teemalla uutta luova epävarmuus.

Teeman artikkelit ilmestyvät sanomalehti Pohjalaisessa. Artikkelit käsittelevät nykyisen yhteiskunnan ja julkisten palvelujen monimuotoisuutta, monien uudistusten vaikeaselkoisuutta ja tehottomuutta, uusien ideoiden sekä asioiden käynnistämisen ja toteuttamisen kysymyksiä kompleksisuusajattelun kannalta.

Artikkelit sanomalehti Pohjalaisessa

Alustavat teemat:

ma 30.9.2013 Esittelyartikkeli
Pirkko Vartiainen ja Sonja Hakala
Artikkelissa avataan kompleksisuuden teemaa ja esitellään avoimen yliopiston toimintaa sekä opintojakson yhteydessä suoritettavaa opintojaksoa.

Esittelyartikkelissa esitellään myös koko artikkelisarjassa esiintyvä fiktiivinen hahmo, jonka kautta ja avulla erilaisia ongelmia kohdataan ja ratkaistaan. Hahmo on 45-vuotias Kerttu, jolla on kaksi alakouluikäistä lasta sekä puoliso ja ikääntyvät vanhemmat. Kerttu on korkeakoulutettu, yksityisen hoiva-alan yrityksen lähiesimies, joka asuu keskisuuressa kaupungissa.

Lue lisää sanomalehtiyliopiston syksyn 2013 ohjelmasta ja sen yhteydessä suoritettavasta opintojaksosta.