Päivitetty 22.9.2023 | 09:09

Monikielisyyden työpaja

Aika
To 4.6.2015 | 11:00 - Pe 5.6.2015 | 16:00

Monikielisyyden työpaja -asiantuntijaseminaari järjestetään Vaasan yliopistolla torstaina 4.6. (klo 11-17) ja perjantaina 5.6. (klo 9-16).

Monikielisyyden työpaja -verkoston tavoitteena on luoda monikielisyystutkimukselle yhteinen viitekehys ja ohjelma tuomalla yhteen ansiokkaita monikielisyyden tutkijoita. Lähtökohtana on monitieteinen, monikielinen ja kansainvälinen tutkijayhteistyö, johon osallistuu kielitieteen, sosiologian, kasvatustieteen, yhteiskuntatieteen sekä kauppatieteen eri suuntauksia edustavia tutkijoita.

Verkostossa pyritään kehittämään monikielisyystutkimuksen holistista näkökulmaa pohtimalla monikielisyyttä yksilön, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan näkökulmasta. Yksilön, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kielelliset haasteet ovat toisiinsa sidoksissa, ja tämän vuoksi ne on tarpeen yhdistää myös tutkimuksessa.

Verkoston toiminta koostuu neljästä asiantuntijaseminaarista, joissa tarkastellaan monikielisyyttä eri näkökulmista:

  1. Language needs (kevät 2015)
  2. Professional multilingualism (syksy 2015)
  3. Policy och practice (kevät 2016)
  4. Time for a shared research agenda on multilingualism? (syksy 2016)

Verkoston toiminnan toteuttaa Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen Monikielisyysinstituutti, jota johtaa FT Katri Karjalainen.