TkL Lauri Kumpulaisen sähkötekniikan alaan kuuluva väitöskirjatutkimus Aspects and Directions of Internal Arc Protectiontarkastetaan keskiviikkona 2.11.2016 klo 12 alkaen auditorio Kurtenissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Associate Professor  Petr Toman (Brno University of Technology) ja kustoksena  professori Kimmo Kauhaniemi.

Väitöskirja asetetaan julkisesti nähtäville eli naulataan yliopiston väitöskirjataululle perjantaina 21.10.2016 klo 12, jonka jälkeen väitöskirja on sähköisesti saatavilla yliopiston sivulla http://www.uwasa.fi/fi/research/publications/orders/database/?sarja=4

Kumpulainen_naulaus_small.jpg