FM Sanna Heittolan ruotsin kielen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Poliisista päivää, från polisen god dag”. Språkliga yrkespraktiker vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland  tarkastetaan lauantaina 16.12.2017 klo 13 auditorio Kurténissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Paula Rossi (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Nina Pilke.

Väitöskirja asetetaan julkisesti nähtäville eli naulataan yliopiston väitöskirjataululle maanantaina 4.12.2017 klo 12.00, jonka jälkeen väitöskirja on sähköisesti saatavilla yliopiston sivulla http://www.uwasa.fi/fi/research/publications/orders/database/?sarja=4