Image
vebic building

VEBICin laboratoriot

Polttoainelaboratorio, moottorilaboratorio, geoenergialaboratorio ja FREESI-laboratorio

Vaasan yliopistolla on monitieteisen VEBIC-tutkimusalustan yhteydessä laboratoriokokonaisuus, johon kuuluvat tulevaisuuden polttoaineita edistävä polttoainelaboratorio, polttomoottorilaboratorio, maalämmön eri muotoihin ja lämmönvarastointiin keskittyvä geoenergialaboratorio ja tulevaisuuden luotettavien sähkö- ja energiajärjestelmäintegraatioiden FREESI-laboratorio.

Polttoainelaboratorio on tutkimuslaboratorio, jonka analyysimenetelmät soveltuvat erilaisten nestemäisten polttoaineiden tutkimukseen. Tutkimuksen ohella laboratoriossa tehdään asiakaspalvelua yksittäisistä analyyseista laajempiin asiakasprojekteihin. Kysy lisää: fuellab@uwasa.fi

Moottorilaboratoriossa on keskinopea Wärtsilä 4L20 -voimala- ja laivamoottori. Sitä kuormitetaan ABB:n generaattorilla, joka tuottaa sähköä Vaasan sähköverkkoon. Moottoria ohjataan mallipohjaisella Speedgoat-säätöjärjestelmällä. ABB:n taajuusmuuttajan ansiosta moottoria voidaan ajaa eri pyörintänopeuksilla. Pakoputkisto on rakennettu niin, että siihen voidaan liittää erilaisia pakokaasujen puhdistimia.

Mittauslaitteisto on kattava. Moottorin perussuoritusarvojen lisäksi sillä voidaan analysoida polttoaineen palamista, mitata useita kaasumaisia päästöjä ja määrittää hiukkaspäästö: sekä lukumäärä että massa. Yliopistolla on käytössään myös mallinnus- ja simulointiohjelmia moottorin ja energiantuotantolinjan tutkimista varten.  

Geoenergialaboratoriossa on erilaisiin maalämmön kenttämittauksiin soveltuva tutkimuslaitteisto. DTS-mittauslaitetta (lämpötilan mittaus valokuidun avulla) on käytetty lämmönsiirtymisen tutkimiseen mm. sedimentissä ja asfalttikentillä. TRT-vaunu on rakennettu muun muassa kalliokaivojen lämpövasteen tutkimukseen. Nämä liikuteltavat tutkimuslaitteet mahdollistavat tilaustutkimuksen kaikkialla Suomessa.  Kysy lisää: sonja.heikkila@uwasa.fi

FREESI-laboratoriossa on PAC (suojaus, automaatio ja tietoliikenne) -laboratorio IEC 61850 -standardin mukaisten suojausjärjestelmien testaamiseen ja kouluttamiseen sekä OPAL-RT OP5600 -reaaliaikasimulaattori, joka mahdollistaa älykkäiden sähköverkkojen säätäjäsilmukkasimuloinnit (controller hardware in the loop, CHIL). FREESI-laboratorio on yhteydessä Sundom Smart Grid living lab -ympäristöön, joka on todellinen keskijänniteverkko varustettuna parillakymmenellä mittauspisteellä. Niistä saatava mittaustieto siirtyy laboratorioon IEC 61850 -tietoliikenneprotokollan mukaisena datavirtana. Nykyiset ja tulevat investoinnit FREESI-laboratorioon mahdollistavat tutkimuksen ja yhteistyön laajentamisen liittyen etenkin älykkäisiin ja joustaviin energiajärjestelmiin.

Polttoaine- ja moottorilaboration käyntiosoite

Yliopistoranta 1, 65200 Vaasa

FREESI-laboratorion käyntiosoite

Wolffintie 36, F11 building, 65200 Vaasa

Moottori- & polttoainelaboratorio

Moottori- ja polttoainelaboratoriot

 • Wärtsilä 4L20 -moottori tutkimuskäyttöön
 • AGCO Power -moottori tutkimuskäyttöön.
 • Sähköjärjestelmä:
  • Generaattori
  • Taajuusmuuttaja
  • Muuntajat
  • Automaatiojärjestelmä
  • Tiedonkeruujärjestelmä: Dewesoft
 • Polttoainelaboratorio tekee tiivistä yhteistyötä moottorilaboratorion ja alueellisten kemian laboratorioiden kanssa.
 • Kokonaisuutena ainutlaatuinen yhdistelmä polttoaine- ja -moottoritutkimusta varten
Polttoainelaboratorion analyysit ja käytössä olevat menetelmät
 • Vesipitoisuus (biodieselit ja bioöljyt), EN ISO 12937
 • Hapettumisen kestävyys (biodieselit ja niiden seokset), EN 14112, EN 15751
 • Tiheys, ASTM D7042
 • Kinemaattinen viskositeetti, ASTM D7042
 • Happoluku, EN 14104
 • Jodiluku, EN 14111
 • Pintajännitys, laitevalmistajan ohje
 • Esteripitoisuus, EN 14103
 • Alkuaineanalyysit, ICP OES, EN 14538, laitevalmistajan ohje
  • Ca, K, Mg, Na, P, Al, Cu, Fe, Mn, Si, V, Zn, Pb, S
 • Leimahduspiste, EN 2719
 • Suodatettavuus (CFPP), EN 116
 • Samepiste (Cloud point), EN 3015
 • Jähmepiste (Pour point), EN 3016
 • Tislauskäyrä, mm. EN ISO 3405
 • Setaani-indeksi, EN ISO 4264
wärtsilä engine

Polttoaine- ja moottorilaboratorion keskeiset tutkimusalueet

 • Joustava hybridi energiantuotanto
 • Monipolttoainekäyttö, uusiutuvat polttoaineet ja niiden seokset, palaminen
 • Hyötysuhteen ja energiatalouden parantaminen
 • Päästöjen minimointi
 • Moottorivoimaloiden sähkö- ja automaatiojärjestelmien kehittäminen
 • Energiantuotantojärjestelmien validointi
 • Tutkimuspalvelujen tuottaminen yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille yliopistoille
Polttoainelaboratorion työntekijöitä

Yhteyshenkilöt, moottorilaboratorio ja polttoainelaboratorio

Kuva
Sonja Heikkilä

Sonja Heikkilä

Laboratoriopäällikkö
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498065
Toimisto
VEBIC V314
Avaa profiilisivu
Kuva
Katriina Sirviö

Katriina Sirviö

Erikoistutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498756
Toimisto
VEBIC V313
Avaa profiilisivu

FREESI-laboratorio

FREESI-laboratorion laitteistot

 • Reaaliaikasimulaattori (OPAL-RT)
 • PAC (suojaus, automaatio ja ohjaus) -laboratorio
 • Tehoelektroniikan ja mikroverkkojen tutkimusympäristö
 • Akkukennojen testauslaboratorio
 • Kyberfyysisen turvallisuuden tutkimusympäristö
  • OPAL-RT reaaliaikasimulaattori
  • Viestintä- ja simulointiratkaisut: Exata
 • Sundom Smart Grid -living lab
freesi lab

 FREESI-laboratorion keskeiset tutkimusalueet

 • Kehittyneet ICT-pohjaiset ratkaisut sähköverkon suojaukseen, vikatilanteiden hallintaan ja kunnonvalvontaan
 • IEC 61850 -pohjaisten suojausjärjestelmien testaus ja kehitys
 • Energiaverkkojen kyberfyysinen turvallisuus ja resilienssi
 • Tietoturva, resilientti ajan synkronointi ja vankat yhteydet kyberfyysisissä järjestelmissä
 • Suuntaajaliitäntäisten hajautettujen energiaresurssien säätö
 • Mikroverkkojen hierarkkinen säätö ja hallinta
 • Joustoresurssipalvelut ja sektori-integraatio
 • Energiayhteisöt ja uudet markkinamallit
 • Akkukennojen mallinnus
 • Akkuenergiavarastojen sovellukset
freesi lab
freesi lab

Yhteyshenkilöt, FREESI-laboratorio

Kuva
Kimmo Kauhaniemi

Kimmo Kauhaniemi

Professori, sähkötekniikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Sähkötekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498287
Toimisto
Fabriikki F467
Avaa profiilisivu
Kuva
Hannu Laaksonen

Hannu Laaksonen

Professori, sähkötekniikka, erityisesti sähköverkkojen suojaus
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Sähkötekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498303
Toimisto
Fabriikki F471
Avaa profiilisivu
Kuva
Marcelo Godoy Simoes

Marcelo Godoy Simoes

Professori, flexible and smart power systems
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Sähkötekniikka
Puhelin
+358294498649
Toimisto
Fabriikki F475
Avaa profiilisivu
Kuva
Heidi Kuusniemi

Heidi Kuusniemi

Professori, paikantamisteknologiat ja -järjestelmät
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tietotekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498504
Toimisto
Fabriikki F464
Avaa profiilisivu

FREESI-laboratorio: Kyberfyysisen turvallisuuden tutkimusympäristö

Kuva
Tero Vartiainen

Tero Vartiainen

Professori, tietojärjestelmätiede
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tietojärjestelmätiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498588
Toimisto
Ankkuri 2. krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Mike Mekkanen

Mike Mekkanen

Vanhempi tutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tietojärjestelmätiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498285
Toimisto
VEBIC FREESI
Avaa profiilisivu

Geoenergialaboratorio

Geoenergialaboratorion laitteistot

Image
 • TRT (thermal response test) -mittausvaunu:
  • lämmitystehot 1 kW välein 18 kW tehoalueella
  • taajuusmuuttajaohjattu kiertovesipumppu
  • sähköliitäntä 32A / 400V 3~
  • mittausletkujen pituus n.4 m
  • Mittaustekniikka toteutettu sarjaliikenneväylään liitetyin anturein
  • tiedonsiirto tietokoneella ja langattomalla reitittimellä
  • mittauksen etävalvonta
  • Lämpöpumppu mahdollistaa kaksisuuntaisen testauksen
  • sääasema
 • DTS (distributed temperature sensing) -mittalaite
  • Paikkaresoluutio 1 m
  • Lämpötilaresoluutio <0,01°C
 • Pyranometri
 • Vesistölämmönvaihdin

Geoenergialaboratorion keskeiset tutkimusalueet:

 • Lämmönsiirtyminen
 • Lämmönvarastointi
 • Sektori-integraatio
 • Lämpövastetestit energiakaivokenttien mitoittamiseksi
  • kallioperän peruslämpötila sekä lämpökaivon lämmönjohtavuus, lämpövastus ja diffuusiokerroin
 • Simuloinnit

Geoenergialaboratorion yhteyshenkilöt

Kuva
Sonja Heikkilä

Sonja Heikkilä

Laboratoriopäällikkö
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498065
Toimisto
VEBIC V314
Avaa profiilisivu