Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
DigiBiogasHubs – Digitaaliset alustat joustavan ja skaalautuvan biokaasutoiminnan mahdollistajina - VEBIC, Johtaminen, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
DAZE - Data Analytics for Zero Emission Marine - VEBIC, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat
KvarkenData - InnoLab, Digitaalinen talous, VEBIC
NextGen eli Tulevaisuuden hävikkiä vähentävä buffetruokailu - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, VEBIC
Green Battery - VEBIC
AENEAS - innovAtive ENErgy storage systems onboArd vesselS - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
VEP - Vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa - VEBIC, Johtaminen
ProLight - Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability - Uusiutuvat energiat, VEBIC
CASEMATE - Computationally Aided Systems Engineering for Marine Advanced Technology for The Environment - Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat, VEBIC
DiTArtIS - Network of Excellence in Digital Technologies and AI Solutions for Electromechanical and Power Systems Applications - Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Uusiutuvat energiat, VEBIC

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?