Image
ranking

Rankingit, akkreditoinnit ja arvioinnit

Rankingit Vaasan yliopiston menestys

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022: 351 – 400

Image
THE ranking top 500 logo

The Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2022: Liiketalous Top 200

Image
Shanghai ranking logo

Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2022

Image
THE Young University Rankings 2022 University of Vaasa ranked 70th

THE World University Rankings 2022 by subject: Kauppatieteet 201 – 250

Image
THE World University Ranking by subject logo

Rankingit ovat yksi tapa arvioida yliopistoja ja asettaa niitä paremmuusjärjestykseen. Vertailuissa mitataan ensisijaisesti tutkimuksen tuloksellisuutta, sillä tutkimuksen korkeaa tasoa arvostetaan. Yliopistoja vertaillaan usein vertaisarviointien sekä tieteellisissä julkaisuissa tehtyjen siteerausten määrän kannalta. Erilaiset rankingit mittaavat lisäksi mainetta, tieteen ja opetuksen tasoa, tutkintojen määrää, kansainvälisyyttä ja nobelisteja. Kaikki rankingit käyttävät erilaisia aineistoja ja laskentamalleja. On olemassa sekä yliopistorankingejä että tieteenalakohtaisia rankingejä.

Ranking-tulokset antavat yliopistolle tärkeää tietoa siitä, mitkä ovat vahvuuksiamme. Vaasan yliopiston vahvuuksia ovat erityisesti henkilöstön tieteellisten julkaisujen määrä, viittaukset tieteellisiin artikkeleihin eli julkaisujen vaikuttavuus sekä kansainväliset yhteisjulkaisut.

Alla lisätietoja rankingeista, joissa Vaasan yliopisto on sijoittunut.

Yksi tunnetuimmista rankingeista on kaupallisen Times Higher Education -lehden julkaisema THE (Times Higher Education) -ranking, jossa yliopistoja vertaillaan opetuksen, tutkimuksen, tutkimusviittausten, kansainvälistymisen ja yrityksiltä saadun rahoituksen perusteella. Opetusta ja tutkimusta arvioidaan numeeristen arvojen sekä kyselyjen avulla. Ranking-listaukset laaditaan kaikkiaan 13 indikaattorin perusteella. Nykymuodossaan vertailu on ilmestynyt vuodesta 2010.

Vertailun indikaattorit ja painoarvot:

 • Opetus 30 %
  (Opetuksen maine, akateemisen henkilöstön suhde opiskelijoiden määrään, tohtorin tutkinnot suhteutettuna alempiin korkeakoulututkintoihin ja akateemiseen henkilöstöön, yliopiston tulot suhteutettuna akateemisen henkilöstön määrään)
 • Tutkimus 30 %
  (Tutkimuksen maine, julkaisut suhteessa akateemiseen henkilöstöön, tutkimusrahoitus suhteessa akateemiseen henkilöstöön)
 • Viittaukset tutkimuksiin 30 %
 • Kansainvälistyminen 7,5 %
  (Ulkomaisten opiskelijoiden osuus, ulkomaisen akateemisen henkilöstön osuus, kansainväliset yhteisjulkaisut)
 • Yrityksiltä saatu tutkimusrahoitus suhteessa akateemiseen henkilöstöön 2,5 %

Vaasan yliopiston sijoitus on 400 parhaan joukossa arvioitujen 1662 yliopiston joukossa vuoden 2022 THE-rankingissä. Listauksessa oli mukana kymmenen suomalaista korkeakoulua. Kansallisessa vertailussa Vaasan yliopiston sijoitus oli 6.

Times Higher Education World University Rankings by subject on joukko oppiainekohtaisia ranking-listauksia, jossa arviointimetodologia on sovitettu vastaamaan kunkin alan erityispiirteitä.

Ranking perustuu 13 indikaattoriin, joiden perusteella yliopistoja arvioidaan viidellä osa-alueella:

 • Opetus (ja oppimisympäristö)
 • Tutkimus (määrä, rahoitus ja maine)
 • Sitaatit (tutkimuksen vaikuttavuus)
 • Kansainvälisyys (henkilöstö, opiskelijat ja tutkimus)
 • Yksityisen sektorin rahoitus

Esimerkiksi THE:n kauppatieteellisen alan rankingissa arvioidaan kunkin yliopiston tulosta seuraavien tieteenalojen osalta:

 • Johtaminen
 • Laskentatoimi ja rahoitus
 • Taloustiede ja ekonometria

Vuoden 2022 ainekohtaisessa rankingissa Vaasan yliopisto sijoittui kolmanneksi parhaaksi suomalaisista yliopistoista. Mukana oli yhdeksän suomalaista yliopistoa.

Vuoden 2022 THE Young Universities Rankings arvioi 790 yliopistoa eri puolilta maailmaa ja Vaasan yliopisto oli sijalla 70. Pohjoismaisten yliopistojen joukossa Vaasan yliopisto oli 7. sijalla.

THE Young Universities Rankings listaa maailman parhaita yliopistoja, jotka on perustettu korkeintaan 50 vuotta sitten. Siinä sovelletaan samaa metodologiaa kuin World University Rankingsissa, mutta arviointikohteiden painotuksia on muokattu vastaamaan erityisesti nuorten yliopistojen profiileja.

THE-rankingeissa arvioidaan yliopistoja viidellä osa-alueella, jotka ovat tutkimus, viittaukset, opetus, kansainvälisyys ja yritysyhteistyön rahoitus. Ranking-listaukset laaditaan kaikkiaan 13 indikaattorin perusteella.

Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) on tieteenalankohtainen maailmanlaajuinen ranking, jota julkaisee Shanghain Jiao Tong -yliopisto. Yliopisto julkaisee myös Shanghai-rankingia (ARWU), joka on yksi vanhimmista ja tunnetuimmista yliopistorankingeista. GRAS-rankingia on julkaistu vuodesta 2017 eteenpäin. Se käsittää sijoitukset 54 eri tieteenalalla luonnontieteissä, tekniikassa, biotieteissä, lääketieteissä ja yhteiskuntatieteissä.

GRAS-rankingin indikaattorit:

 • tutkimuksen tuloksellisuus (Q1)
 • vaikuttavuus (CNCI)
 • kansainvälinen yhteistyö (IC)
 • tutkimuksen laatu (Top)
 • kansainväliset akateemiset palkinnot (Award).

Vaasan yliopisto sijoittui Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2022 -rankingissa seuraavasti: kauppatieteet 151–200 ja johtaminen 401–500. Katso tulos Shanghai -rankingin sivustolta.

Image
Shanghai ranking logo

Akkreditoinnit Akkreditoidut koulutusohjelmamme

Akkreditoinnit ovat laatuleimoja, joita yliopistot voivat kansainvälisellä tasolla hakea opetukselleen. Vaasan yliopisto käyttää pätevyyttä edustavia akkredointeja yhtenä keinona parantaa toimintansa laatua. Tavoitteena on, että kaikille yliopiston koulutusohjelmille saadaan tulevaisuudessa kansainvälinen laatuleima.

EFMD on laatuleima kansainvälisyyttä korostaville kaupallisen alan ja johtamisen koulutusohjelmille.

Vaasan yliopiston EFMD-akkreditoidut kansainväliset kauppatieteelliset maisteriohjelmat:  

Kauppatieteellisen alan AACSB-akkreditointiprosessi käynnistyi Vaasan yliopistossa syksyllä 2017 ja päättyy vuonna 2024. Yliopisto on tällä hetkellä itsearvioinnissa tunnistettujen kehittämistoimien toimeenpanovaiheessa.

Image
EFMD

Arvioinnit

Vaasan yliopisto arvioi tutkimustoimintansa säännöllisesti ulkopuolisen vertaisarvioinnin avulla. Arviointi perustuu taustamateriaaleihin sekä käynteihin ja sen suorittavat riippumattomat tieteelliset asiantuntijat. Arvioinnin tavoitteena on tarkastella yliopiston tutkimustoimintaa ja tutkimuksen laatua suhteessa kansainväliseen tutkimukseen ja siten myös kehittää tutkimustoimintaa. Tarkoituksena on myös saada kansainvälistä palautetta sekä tunnistaa laadukkaimmat tutkimusryhmät.

Tutkimuksen kokonaisarvioinnit on toteutettu vuosina 2010 ja 2015. Ensimmäinen arviointi kattoi vuodet 2005–2009 ja siinä tarkasteltiin yliopiston tutkimuksen laatua, tohtorikoulutusta, organisoitumista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Toinen vuonna 2015 toteutettu tutkimuksen arviointi keskittyi etenkin tutkimusryhmiin. Arvioinnin mukaan yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja alueellinen yhteistyö yritysten kanssa on erittäin vahvaa. Seuraava tutkimuksen arviointi toteutetaan vuonna 2021.