Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
MoveIT – Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 - InnoLab
Logistiset järjestelmät - Networked value systems NeVS
Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
SolarX – Maximizing PV integration capacity in energy and power systems - Älykkäät sähköjärjestelmät, VEBIC, Markkinointi- ja kulutustutkimus, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa (MAKOVA) -
Selviytymisen mekanismeja: Työllistävät vuorovaikutuskäytänteet palvelu- ja keikkatalouden mobilisoituvissa asiantuntijaprofessioissa - Viestintätieteet
SG Platform - Uusien teknologioiden hyödyntäminen sähköverkkojen suojauksessa ja ohjauksessa - Älykkäät sähköjärjestelmät, VEBIC
Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta -
EDGE – Analytics for Smart Diagnostics in Digital Machinery Consept - Uusiutuvat energiat, VEBIC
NoICE – Nordic Icing Center of Expertise - Uusiutuvat energiat, VEBIC

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?