Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Ix3 – Älykäs kansainvälinen teollisuus - Digitaalinen talous, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
DigitalTwin - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Technobothnian Pilot Environment for Future User Interface Innovations - Digitaalinen talous
ALBATTS - Alliance for Batteries Technology, Training and Skills - Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Executive Education
CEE4WES - Circular Economy Ecosystem for Waste-to-Energy Sector - VEBIC, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Taloustiede, Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Älykkäät sähköjärjestelmät
AVANGARD – Advanced manufacturing solutions tightly aligned with business needs - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
MEDIAMAISEMAN LEVOTTOMUUS. Miten uudet teknologiat vaikuttavat journalismin yleisösuhteeseen ja liiketoimintamalleihin - InnoLab, Viestintätieteet, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa - VEBIC
Silent Engine - Silent Solutions for Clean and Efficient Power Generation - VEBIC, Uusiutuvat energiat, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? - InnoLab, Hallintotieteet

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?