Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020) - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen, Hallintotieteet
INSPECT-hankkeen viestintäsuunnitelma - Viestintätieteet, Markkinointi ja viestintä
Robust and Efficient Perception for Autonomous Things (REPEAT) - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Yritystoiminnan uudistaminen digitaalisen rahoituksen ja lohkoketjun avulla (orig. Business Renewal using Digital Finance and Blockchain) - InnoLab, Finance and financial accounting, Laskentatoimi ja rahoitus
InnoDigi-driven inter-organizational network solutions - InnoLab, Hallintotieteet, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla – HYBE - VEBIC
Ix3 – Älykäs kansainvälinen teollisuus - Digitaalinen talous, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
DigitalTwin - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Technobothnian Pilot Environment for Future User Interface Innovations - Digitaalinen talous
ALBATTS - Alliance for Batteries Technology, Training and Skills - Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Executive Education

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?