Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa - Viestintätieteet, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä
Digitalisaatio ja laskentatoimi - Auditing and control in accounting, Digitaalinen talous, Laskentatoimi ja rahoitus
DIKO-Digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä - Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Johtaminen
Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa -PAJATSO - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
4everPack - Circular business from reusable packaking for fast moving consumer goods - Markkinointi- ja kulutustutkimus, Markkinointi ja viestintä
5G HUB Vaasa - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
CHEK - deCarbonising sHipping by Enabling Key technology symbiosis on real vessel concept designs - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat
Filmklipp om arbetslivet - LingInno
Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan/Optinen mittaustekniikka metsätalouden arvoketjussa (OMIS) - Digitaalinen talous
SOME PELASTAA - sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa (SOPU) - Julkinen toiminta ja hallinto, Kompleksisuustutkimus, Johtaminen

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?