Akkreditoinnit, rankingit ja auditointi

Yliopistolaki velvoittaa yliopistot osallistumaan ulkoisiin arviointeihin. Vaasan yliopisto painottaa akkreditointeja keinona kehittää toimintansa laatua. Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Akkreditoinnit ovat laatuleimoja, joita yliopistot voivat kansainvälisellä tasolla hakea opetukselleen. Tavoitteena on, että kaikille yliopiston koulutusohjelmille saadaan tulevaisuudessa kansainvälinen laatuleima.

EFMD on laatuleima kansainvälisyyttä korostaville kaupallisen alan ja johtamisen koulutusohjelmille. Saksalaisen ASIIN-organisaation kansainvälinen akkreditointi on tarkoitettu pääasiassa teknillistieteellisille ja luonnontieteellisille tutkinto-ohjelmille. 

Kauppatieteellisen alan AACSB-akkreditointiprosessi käynnistyi Vaasan yliopistossa syksyllä 2017 ja päättyy vuonna 2024. Yliopisto on tällä hetkellä itsearvioinnissa tunnistettujen kehittämistoimien toimeenpanovaiheessa.

Vaasan yliopisto

Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus sekä täyttääkö se sovitut kriteerit. Vaasan yliopiston laatujärjestelmä, kuten kaikkien muidenkin suomalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmät, on auditoitu vuonna 2018 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta. Auditoinnin voimassaolo on päättynyt vuonna. 2018, jonka jälkeen Vaasan yliopisto siirtynyt käyttämään kansainvälisiä akkreditointeja koulutuksen ulkoisten arviointien keskeisenä keinona. Täältä pääset tutustumaan KKA:n (nyk. Karvi) auditointiraporttiin.

Rankingit ovat laatuarviointeja, jotka asettavat arvioitavat kohteet paremmuusjärjestykseen. Yliopistorankingeja on eri tyyppisiä; ns. "liigataulukkoja" tuottavat; tutkimustoimintaan keskittyvät rankingit; ns. monitahorankingit; webbirankingit sekä oppimistuloksia arvioivat rankingit. Vaasan yliopisto osallistui vuonna 2013 U-Multirankingiin.

Muut ulkoiset arvioinnit. Vaasan yliopisto on osallistunut vuodesta 1991 kymmeniin ulkoisiin arviointeihin. Ne ovat kohdistuneet yksittäisistä oppiaineista tieteenaloihin ja aina koko yliopiston toiminnan tarkasteluun asti: perustutkintokoulutuksesta tohtorikoulutukseen ja täydennyskoulutukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen. Yliopisto on näissä arvioinneissa saavuttanut lukuisan määrän kansallisia laatuyksikköleimoja ja opetuspalkintoja.

Lisäksi Vaasan yliopisto arvioi tutkimustoimintansa säännöllisesti. Arviointi on ulkopuolinen vertaisarviointi, jonka suorittavat riippumattomat tieteelliset asiantuntijat, ja se perustuu taustamateriaaliin ja käynteihin. Arvioinnin tavoitteena on tarkastella yliopiston tutkimustoimintaa ja tutkimuksen laatua suhteessa kansainväliseen tutkimukseen, kehittää tutkimustoimintaa, saada kansainvälistä palautetta sekä tunnistaa korkealla laatutasolla toimivat tutkimusryhmät.

Tutkimuksen kokonaisarvioinnit on toteutettu vuonna 2010 ja 2015. Ensimmäinen arviointi kattoi vuodet 2005–2009 ja siinä tarkasteltiin yliopiston tutkimuksen laatua, tohtorikoulutusta, organisoitumista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Toinen vuonna 2015 toteutettu tutkimuksen arviointi keskittyi etenkin tutkimusryhmiin. Arvioinnin mukaan yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja alueellinen yhteistyö yritysten kanssa on erittäin vahvaa. Seuraava tutkimuksen arviointi toteutetaan vuonna 2021.

Tutustu tutkimustoiminnan arviointeihin vuosilta 2005-2009 ja 2010-2014 (englanninkielisiä):