Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston palkinto professori Heidi Kuusniemelle

Heidi Kuusniemi, kuva Mikko Lehtimäki
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto on myöntänyt keskiviikkona vuoden 2022 palkintonsa Vaasan yliopiston tietotekniikan professorille, Digital Economy -tutkimusalustan johtajalle Heidi Kuusniemelle.

Rahasto luonnehtii tiedotteessaan Heidi Kuusniemeä pelottomaksi teknologian kehittäjäksi ja avaruuden kesyttäjäksi.

Rahasto perustelee, että Heidi Kuusniemi tekee työtään perustutkimuksen ja teknisten innovaatioiden parissa maailmaa parantavalla otteella. Hän osaa muuntaa tutkimusta arkisia toimintoja helpottaviksi ratkaisuiksi ja puhuu avaruusteknologiasta, piensatelliiteista sekä tekoälystä ymmärrettävästi ja innostavasti. Erityisesti kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden pyrkimykset korostuvat hänen tekemisissään.

– Heidi on vahva pohjalainen vaikuttaja, kiteyttää Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston hoitokunnan jäsen Pirjo Laaksonen.

Nyt jaettu palkinto on summaltaan 15 000 euroa. Kuusniemi kertoo palkinnon olleen hänelle valtava yllätys.

– Upeaa, että tekemäämme tutkimusta ja tieteenedistämistyötä arvostetaan alueella. On mahtavaa saada tällainen tunnustus, ja tuntuu hienolta, että myös tutkimuksen tuominen suurelle yleisölle on katsottu tärkeäksi. Minulla on ohjenuorana insinööritieteisiin liittyvässä työssäni ollut vahvasti ”maailman parantaminen” ja tämä kovasti kannustaa jatkamaan sillä linjalla. Koen tutkimuksesta viestimisen todella tärkeäksi, sanoo Kuusniemi.

Kuusniemen mukaan hänen johtamassaan avaruustalouden edistämiseen keskittyvässä Merenkurkun avaruuskeskus -hankkeessa on panostettu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.

– Olemme esimerkiksi tuoneet avaruustekniikan ja satelliittitiedon mahdollisuuksia laajasti koululaisten tietoon eri kampanjoin, kilpailuin ja työpajoin sekä käyneet useammassa koulussa luennoimassa. Innostus on lasten ja nuorten keskuudessa ollut suurta. Tästä yhteistyöstä on saatu valtavasti inspiraatiota tutkimukseenkin.

Kuusniemi sanoo, että hän haluaa tehdä tutkimusta, jolla on merkitystä ja vaikutusta.

– Haluan myös omalla esimerkilläni kannustaa nuoria tieteen ja tekniikan pariin.

Rahasto myönsi 92 apurahaa, josta 30 prosenttia tieteeseen

Rahasto kertoo saaneensa hakuaikana 464 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 8,2 miljoonaa euroa. Apurahoja myönnettiin 92. Myönnetyistä apurahoista taiteen osuus on 45 prosenttia lastenkulttuurin 15 prosenttia ja tieteen 30 prosenttia.

Vaasan yliopistossa tehtävään väitöskirjatutkimukseen myönnettiin seuraavat apurahat:
  • Ph.D. Seyed Mahoor Ebrahimi, Vaasa, tulevaisuuden integroitujen energiajärjestelmien strategista hallintaa ja suunnittelua käsittelevään väitöskirjatyöhön, 26 000 euroa
  • Ph.D. Pius Ewoh, Vaasa, kyberturvallisuuden kestävyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 26 000 euroa
  • M.Sc. Roman Filenko, Vaasa, kansainvälisten yhteisyritysten lopettamista ja emoyritysten arvonluontia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 26 000 euroa 
  • M.Sc. Khaled Fuad, Vaasa, verkkoon liitettyjen muuntimien vaikutusta sähkönlaatuun vian aikana käsittelevään väitöskirjatyöhön, 26 000 euroa
  • KTM Niklas Kurki, Helsinki, suomalaisten tiedostettua ja tiedostamatonta suhtautumista SOTE-alan yksityisiä toimijoita kohtaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, 13 000 euroa
  • HTM Mikko Lehtimäki, Vaasa, työkuorman hallintaa nopeiden työveneiden ohjaamotyöskentelyssä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 13 000 euroa
  • FM Satu Rantakokko, Turku, laajennettua todellisuutta teknisten ohjeiden välittäjänä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, 13 000 euroa

Lisäksi Vaasan yliopiston LUMA-keskus Pohjanmaalle myönnettiin 20 000 euron apuraha monikulttuuristen STEAM-tiedekerhomateriaalien levittämiseen Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. 

Tukea suomen kielen opintoihin Vaasan yliopiston tutkijoille

Uutena rahoitusinstrumenttina mukana oli ensimmäistä kertaa Puhu rohkeasti suomea! -erityisapuraha. Kolmentuhannen euron apuraha myönnettiin neljälle motivoituneelle suomen kielen taitoaan kehittämään sitoutuneelle hakijalle. Apurahan saivat Vaasan yliopiston tutkijat Jack Tillotson, Shah Rukh Shakeel, Tatiana Garanina ja Ulviyya Karimova.

Hakukierros osoitti apurahamuodolle olevan kysyntää, ja erityisapuraha tieteen ja taiteen tekijöiden suomen kielen taitojen parantamiseen on mukana myös seuraavassa tammikuun haussa, toteaa rahaston asiamies Mika Virkkala

 

Mitä mieltä olit jutusta?