LUMA-Talks: Vaasan yliopiston energiatutkimus

Podcast sarjassamme ”LUMA-talks” tutustumme muutamaan energiatutkimuksen aiheeseen, josta tehdään tutkimusta Vaasan yliopistolla.

Kuuntele LUMA-talk Intro tässä

Podcasteja on viisi:

  • LUMA talk 1: Bioenergia
  • LUMA talk 2: Geoenergia
  • LUMA talk 3: Tuulivoima
  • LUMA talk 4: Aurinkoenergia
  • LUMA talk 5: Vedystä energiaa
Tuulivoimala

Energian kulku ympärillämme

Virtuaalinen työpaja on suunnattu 7. luokkalaisille. Työpajassa tutustumme energiaan, sen säilymiseen, uusiutuviin ja uusiutumattomiin energialähteisiin sekä ratkotaan ryhmissä erilaisia energian kulun polkuja.  

 Työpaja koostuu lyhyestä intro-videosta, työohjeesta sekä ryhmätyömateriaalista, jossa on 8 erilaista energian kulkuun liittyvää polkua ratkottavaksi. Työpajan voi toteuttaa milloin itselle parhaiten sopii. 

Kuva tehtävänannosta.

Energisoivia hetkiä työpajan parissa! 

MATERIALET FÅS ÄVEN PÅ SVENSKA!

Hämärtyvä tehdasmaisema Vaasassa

LUMA-Talks: Energiforskning vid Vasa universitet

I Podcast-serien ”LUMA-talks” bekantar vi oss med några former av förnyelsebar energi, som det bedrivs forskning i vid Vasa universitet.

Lyssna på introt till ”LUMA-talks” här  

Det finns fem avsnitt i serien:

  • LUMA-talk 1: Bioenergi
  • LUMA-talk 2: Geoenergi
  • LUMA-talk 3: Vindkraft
  • LUMA-talk 4: Solenergi
  • LUMA-talk 5: Energi från väte
tuulivoimala

Vierailu tutkimushankkeessa: E4IoT

Pääsemme vierailemaan E4IoT nimisessä hankkeessa, jossa projektitutkijat Tuomas Rauta ja Jussi Keskikuru kertovat tutkimuksestaan. Nuori tutustuu uusiutuvaan energiaan ja energiaomavaraisuuteen liittyvään tutkimusaiheeseen, ja yhdistää koulussa opiskeltavat aiheet käytännön tutkimukseen. Videon kesto 14 min.

AVAINSANAT: Sähköntuotanto, Energy for Internet of Things, lämpöenergia, aurinkoenergia, Peltier-effekti, sähkömagneettinen induktio. 

Hankkeesta voi lukea lisää täällä: https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/e4iot-energy-iot-and-other-electrical-devices

e4iot