Lomakkeet

Tältä sivulta löydät kaikille opiskelijoille yhteiset lomakkeet sekä koulutusalakohtaiset lomakkeet.

Muista tutustua myös lomakkeisiin liittyviin ohjeisiin!

HOPS-lomakkeet

HOPS-lomakkeet (Henkilökohtainen opintosuunnitelma) löydät Opintojen suunnittelu ja HOPS -sivulta.

Muualla suoritettaviin opintoihin liittyvät lomakkeet

Tutustu myös sivuun Sivuaineopinnot. Sieltä löydät tarkempaa tietoa avoimessa yliopistossa ja kesäyliopistossa suoritettavista opinnoista ja niiden korvaamisesta sekä vaasalaisissa korkeakouluissa suoritettavista ja verkostoylipistoissa suoritettavista opinnoista.

Puoltolomake avoimen tai kesäyliopiston opintoihin, joihin Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja. Lisätietoja kohdassa Opinnot > Sivuaineopinnot > Opintomaksujen korvaaminen avoimen tai kesäyliopiston opinnoista.

JOO-opintojen hakulomake ja hakuohjeet 
Valtakunnallinen Joustavan opiskelun Joopas-palvelu tarjoaa tietoa joustavan opiskelun mahdollisuuksista, opintotarjonnasta sekä ohjeet opintoihin hakeutumiseen. Palvelu on suunnattu yliopistojen tutkinto-opiskelijoille.

Vaasan ammattikorkeakouluun haetaan Vaasan korkeakoulukonsortion hakulomakkeella. Vaasan yliopisto, Svenska handelshögskolan, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi i Vasa sekä Helsingin yliopiston Vaasan oikeustieteellinen koulutus käyttävät keskenään sähköistä Joopas-palvelua.

Saavutettava ja esteetön opiskelu

Opintojen erityisjärjestelyt -hakemus 
Opetukseen ja arviointiin liittyviä erityisjärjestelyitä haetaan Opintojen erityisjärjestelyt -hakemuksella. Hakemus palautetaan opintopsykologille. Lisätietoja opintojen aikaisista erityisjärjestelyistä sekä saavutettavasta ja esteettömästä opiskelusta löydät Saavutettava ja esteetön opiskelu -sivulta.

Diplomityön aiheanomus

Document

Tällä lomakkeella voit hakea diplomityön aihetta. Tarkemmat ohjeet löydät lomakkeesta. Kun lomake on täytetty yhteistyössä opintosuunnan professorin kanssa, se palautetaan amanuenssi Anniina Saksalle.

Yliopistolain mukaan korkeakoulututkinnon tavoitteelliseen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Katso tarkemmat ohjeet opinto-oikeuden pidentämisestä yliopistolakiin perustuvien syiden perusteella sivulta Opiskeluoikeus ja opintoaikojen rajaukset.
 

Hakemus lisäajasta opintojen loppuun saattamiseksi
Yliopistolaissa määritellään korkeakoulututkinnoille tavoitteelliset suorittamisajat sekä säädetään opiskeluoikeuden kestosta ja opiskeluoikeuden jatkamisesta. Hakemuksen sekä lisätietoja opintoaikojen rajaamisesta ja lisäajan myöntämisen perusteista sekä hakemuksen liitteistä löydät sivulta Opiskeluoikeus ja opintoaikojen rajaukset.
 

Mikäli olet viimeksi ilmoittautunut yli lukuvuosi sitten, tulee sinun hakea opiskeluoikeuden palauttamista kirjallisesti. Palauta lomake omaohjaajallesi. Katso tarkemmat ohjeet lomakkeesta sekä sivulta Lukuvuosi-ilmoittautuminen kohdasta Uudelleenkirjaamismaksu.
 

Tutkinnon suoritusoikeudesta luopuminen

Opiskelija voi luopua tutkinnon suoritusoikeudesta kokonaan ilmoittamalla asiasta lomakkeella Ooditukeen (edusys(at)uwasa.fi). Opiskeluoikeudesta luopumista koskevan lomakkeen saat omaohjaajaltasi. Opiskeluoikeuden voi saada takaisin vain normaalin valintamenettelyn kautta.

Maisteriopintoihin ilmoittautuminen

Maisteriohjelman valinta-/ilmoittautumislomakkeet löydät alakohtaisilta Opintosuunta-sivuilta.

Hakemus siirtymiselle suoraan maisterin tutkintoon

Kandidaatin tutkintoon hyväksytty opiskelija voi hakea oikeutta siirtyä suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa, mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinnon suoritusoikeudesta. Lisätietoja saat omaohjaajaltasi.

Opintojen ja muun osaamisen hyväksilukeminen mahdollistaa sekä muualla suoritettujen opintojen että muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa.

Lisätietoja  hyväksilukemisen käytännöistä ja siihen liittyvät lomakkeet löydät sivulta Opintojen ja muun osaamisen hyväksilukeminen.

Harjoitteluvoucherin hakulomakkeen löydät sivulta Vaasan yliopiston harjoitteluvoucher. Lomake on avoinna vain hakuaikana.

Erasmus-harjoittelun lomakkeet löydät sivulta Vaihto-opiskelu kohdasta Vaihtoon liittyviä lomakkeita.

Vaihto-opiskeluun liittyvät lomakkeet löydät Vaihto-opiskelu-sivulta kohdasta Vaihtoon liittyviä lomakkeita.

Lomakkeet on ryhmitelty hakuvaiheessa ja ennen vaihtoa sekä vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen tarvittaviin lomakkeisiin. Löydät sivulta myös Freemover-vaihtoon ja Erasmus-harjoitteluun liittyvät lomakkeet.

Kandidaatin tutkinnon sekä maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon todistuspyyntölomakkeet löydät Valmistuvalle-osiosta Tutkinnon sisällön tarkistus ja tutkintotodistus -sivulta kohdasta Tutkintotodistuksen pyytäminen.

Huom. 4.7.2022 alkaen valmistumista haetaan Pepin työpöydän Valmistuminen-palvelusta.

Ilmoittautumislomakkeet kypsyysnäytteeseen löydät Kypsyysnäyte-sivulta.