Väitös: Virossa noudatetaan liiketoiminnan säännöstöä

Uutisen oletuskuva
Paul Gordon Dickinson tarkastelee talousoikeuden väitöskirjassaan liiketoiminnan säännöstöä pienille ja keskisuurille yrityksille Virossa neljän eri tilanteen kannalta: yrityksen perustaminen, maakaupat, verotus ja rikollisuus. Näitä liike-elämän tilanteen tärkeitä lainsäädännöllisiä osioita tarkastellaan sekä akateemisesti että käytännöllisesti.
(kuva/picture: flickrcc)

Tutkimus sisältää sekä Euroopan Unionin lakien että liiketoiminnan sääntöjen, taloudellisen kasvun ja pk-yritysten välisen riippuvuuden tarkastelua.

– Aihe on ajankohtainen globaalin rahoituskriisin takia. Halusin selvittää, vaikuttaako liiketoiminnan säännöstö yritysten taloudelliseen kasvuun, kertoo Dickinson.

Säännöstö selkeä ja yksityiskohtainen

Tutkimuksessa tarkastellaan myös miten säännöstö on kirjoitettu ja toimiiko se eri tavalla käytännössä.

– Tulokset osoittavat, että neljän tilanteen kirjoitettu säännöstö on Virossa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pääasiassa selvä ja yksityiskohtainen. Säännöstöä myös noudatetaan ja se menee monissa tapauksissa syvemmälle kuin EU-laki, Dickinson kertoo.

Viro on tarkastelluista maista vähiten korruptoitunut, sillä on halvimmat täytäntöönpanokustannukset ja Baltian maiden pk-yrityksiin verrattuna paras säännöstö.

Epäviralliset kustannukset, kuten verotus, ovat säännöstön mukaisten menettelytapojen kohdalla hyvin pienet, eikä niitä itse asiassa joissain tilanteissa ole ollenkaan. Epäviralliset kustannukset ovat tavallisempia alueilla, joilla ”venäläistämistä” on tapahtunut.

Dickinsonin tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta empiiristä aineistoa liike-elämän tilanteisiin liittyen, kuten myös arviointia entisen neuvostotasavallan velvoitteiden sanamuodoista ja yhdenmukaisuudesta EU-lakien kanssa.

Tutkimuksen empiirinen osuus sisälsi haastatteluja sekä arvioinnin neljästä yrityselämän tilanteesta Latviassa ja Liettuassa.

Väitöstiedot

Paul Dickinsonin talousoikeuden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “The Entrepreneurial Circumstances for Small Medium Enterprises within Estonia – A Legal Perspective.” tarkastetaan perjantaina 5.12.2014 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa, Tervahovissa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Soili Nystén-Haarala Lapin yliopistosta ja kustoksena professori Juha Tolonen.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?