Image
Mies tekee veroilmoitusta
19.01.2024

Verotutkimus edistää yhteisiä pelisääntöjä

Kirjoittajat
Tiia Alkkiomäki
Vaasan yliopiston talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä tutkii muun muassa vero-oikeutta, veronmaksajien oikeuksia, EU-oikeuden suomia vapauksia sekä toisaalta oikeuksien väärinkäyttöä.

– Mikäli veronmaksaja käyttää hänelle suotua oikeutta väärin, niin mitä siitä seuraa ja mikä on mahdollinen sanktio, kertoo yritysverotuksen professori Juha Lindgren. 

Tarkastelun kohteena olevia tilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, kun veronmaksaja tavoittelee toimillaan verojärjestelmälle vierasta veroetua tai hakee verotukseensa muutosta tietoisesti tosiasioita vastaamattomin perustein.

Tutkimuksen avulla kohti selkeämpää ja ennustettavampaa verojärjestelmää

Oikeuden väärinkäytön kielto on oikeudellinen periaate ja oikeusjärjestelmän lähtökohta, jonka juuret ovat niin EU-oikeudessa kuin Suomen kansallisessakin oikeudessa.

– Tutkimuksemme tavoitteena on luoda selkeämpi tulkinta verotuksesta ja sen oikeudellisesta tilanteesta. Haluamme parantaa verojärjestelmän ennustettavuutta, sillä se auttaa muiden oikeuslähteiden ohella veronmaksajia heidän tehdessä taloudellisia päätöksiään.

– Tutkimuksemme osoittavat, että oikeuden väärinkäytön kielto muokkaa yleisen veron kiertämistä koskevaa sääntelyä niin keskeisellä tavalla, että voidaan perustellusti puhua paradigman muutoksesta, talousoikeuden yliopisto-opettaja Siru Kaunisto kuvailee.

Image
Siru Kaunisto käsitteli väitöskirjassaan veron kiertämisen tunnistamista sekä EU-oikeuden ja sen tulkinnan vaikutusta kotimaiseen veronkiertosäännöksen soveltamiseen. Vasemmalla väitöskirjan ohjaaja, veroprofessori Juha Lindgren.

Verolainopillinen tutkimus lisää ymmärrystä

Tutkijoiden viimeaikaiset julkaistut artikkelit osoittavat, että EU-vero-oikeus vaikuttaa yhä enemmän Suomen verolainsäädäntöön sekä sen tulkintaan.

Johdonmukaisuuden vaatimus edellyttää, että samat periaatteet on otettava huomioon myös muualla kansallisessa verojärjestelmässä. Johdonmukaisuudella ja suhteellisuudella on juurensa myös Suomen yksityisoikeudessa.

– Suuri merkitys on veronkierron vastaisen direktiivin (ATAD) käyttöönotolla osaksi kansallista verolainsäädäntöä. Vaikka yleisen veronkierron vastaisen lainkohdan sanamuoto ei muuttunut, direktiivi vaikuttaa sen tulkintaan. Jos toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa sen todellista luonnetta tai tarkoitusta, niin veron kiertämistä koskevan säännöksen mukaan verotus toimitetaan siten kuin oikeaa muotoa olisi käytetty, sanoo Lindgren.

Haluamme parantaa verojärjestelmän ennustettavuutta, sillä se auttaa muiden oikeuslähteiden ohella veronmaksajia heidän tehdessä taloudellisia päätöksiään.
Yritysverotuksen professori Juha Lindgren

Julkinen velkaantuminen sekä aggressiivista verosuunnittelua koskeva poliittinen keskustelu ja väittely osoittavat, että veronkierron estäminen on yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Sen ytimessä on pääasiassa lainopillinen tutkimus, joka tutkii voimassa olevaa oikeutta sekä oikeusnormien systematisointia ja tulkintaa. 

– Lainoppi palvelee tuomareita sekä muita käytännön lainsoveltajia heidän työssään tuottamalla tulkintasuosituksia ja on siten myös hyvin käytännönläheinen. Tulkintasuositusten ohella se voi tuottaa esimerkiksi lainsäädäntösuosituksia, Vaasan yliopiston talousoikeuden dosentti Timo Torkkel toteaa.

Image
 Vaasan yliopiston talousoikeuden dosentti Timo Torkkel.

Vero-oikeudellisiin kysymyksiin keskittyvät Vaasan yliopiston tutkijat (Kalle Määttä, Timo Torkkel, Siru Kaunisto, Petra Lyly, Asko Lehtonen, Visa Kananoja ja Juha Lindgren) ovat julkaisseet kymmeniä teoksia, artikkeleita ja muita kirjoituksia viime vuosien aikana.

Mitä mieltä olit jutusta?