Image
vero
09.03.2023

Veronpalautus vai mätkyt? Näin voit vaikuttaa verotuksesi kokonaismäärään

Kirjoittajat
Tiia Alkkiomäki
Kevään korvalla postiluukuista tupsahtaa kirje verottajalta. Se tarjoaa tietoa veronpalautuksista tai maksettavasta jäännösverosta eli mätkyistä. Kirjeessä pyydetään tekemään myös veroilmoitus eli tarkistamaan tiedot edellisvuoden veronalaisista tuloista tai menoista, jotka ovat verovähennyskelpoisia.

Usein ajatellaan, että vero-optimointi on vain yritysten hupia.  Myös perusihmisen tilipussin sisältöön voi vaikuttaa hoitamalla veroasiat järkevästi. Vaasan yliopiston osa-aikainen vero-oikeuden professori Kalle Määttä kertoo vinkkinsä, miten tavallisilla ihmisilläkin voi olla mahdollista vaikuttaa verojensa kokonaismäärään.

Työhuonevähennys. Etätyö toi esiin mahdollisuuden työhuonevähennykseen. Vähennys on 920 euroa vuodessa, ja se myönnetään ensisijaisesti niille, joilla ei ole työnantajan järjestämää työhuonetta ja jotka käyttävät sitä pääansiotulonsa hankkimiseksi. Osapäiväisesti työhuonetta käyttäville, kuten opettajille, vähennys on 460 euroa vuodessa. Jos omaa työhuonetta käyttää satunnaisiin sivutuloihin, vähennystä saa 230 euroa vuodessa.

Työvälineet. Kun teet etätyötä, voit vähentää työvälineistä ja tietoliikenneyhteyksistä syntyviä kustannuksia verotuksessa. Työvälineitä voivat olla esimerkiksi tietokoneen näyttö, näppäimistö, kamera tai kodin internet-yhteys. Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Etätyön aiheuttamia kuluja voi ilmoittaa vähennyksinä veroilmoituksessa vasta, kun tämä raja ylittyy.

Matkakulut. Matkakuluvähennys lienee veronmaksajalle tutuimpia vähennyksiä. Sen enimmäismäärä on 7 000 euroa vuodessa. Väliaikaisesti vuoden 2023 loppuun, enimmäismäärä on kuitenkin korotettu 8 400 euroon. Kannattaa huomioida vähennyksen omavastuuosuus eli matkakustannukset voi vähentää vain siltä osin kuin ne ylittävät 750 euroa verovuonna. Vähennys lasketaan yleensä halvimman kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan.

Voiko sitten esimerkiksi mökiltä käydä töissä ja hakea siitä verovähennyksiä?

– Riippuu sijainnista. Matkakuluvähennys mökiltä ei voi olla suurempi kuin kotoa laskettuna. Jos mökki on kauempana työpaikasta kuin koti, matkat kotoa työpaikalle ovat vähennyskelpoisia. Jos mökki on lähempänä työpaikkaa kuin koti, matkat mökiltä työpaikalle ovat vähennyskelpoisia, Määttä täsmentää.

Työvaatteet. Tuloverolain mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot eli luonnolliset vähennykset. Näihin kuuluu työssä tarvittavat vaatteet. Lain sanamuoto on hankala, joten viime kädessä korkein hallinto-oikeus ratkoo tulkinnanvaraisia tapauksia. Oikeuskäytännössä vähennyksiksi on hyväksytty esimerkiksi apulaisprofessorin promootiota varten hankkima tohtorinhattu lyyroineen sekä ainoastaan virkaan liittyvissä tehtävissä käytetty frakki. Aina kuitenkaan ei ole selvää, mitkä vaatteet kuuluvat vain työkäyttöön ja millä taas katsotaan olevan käyttöä myös työn ulkopuolella. Näihin vähennyksiin pätee sama 750 euron tulonhankkimisvähennyksen raja ja vähennykset saa vasta, kun summa ylittyy.

Kotitalousvähennys. Kotitalousvähennys on enintään 2 250 euroa vuodessa, ja vähennys myönnetään vain, jos vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa. Vähennyksiin voi laittaa vaikkapa siivouspalvelun sekä kodin tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustöitä. Verovelvollinen voi saada vähennyksen maksimimäärän, mutta jos kesäasunnolla tehdään mittavat työt yhdessä vuodessa, osa vähennyksestä voi jäädä hyödyntämättä. Siksi on perusteltua jakaa remontti kahdelle vuodelle, jolloin kummaltakin vuodelta voi saada kotitalousvähennyksen. Veron kiertämiseksi ei ole sallittua jakaa remonttia eri vuosille, jotta osasta verosta vapauduttaisiin.

Verojen kiertäminen. Keinotekoista verosuunnittelua rajoitetaan säännöksillä. Verovelvollisella on toki oikeus minimoida veronsa, mutta veroetuja tavoittelevat lainvastaiset toimet ovat kiellettyjä. Veron kiertäminen voidaan estää verotusmenettelylain yleislausekkeella. Sitä voidaan soveltaa esimerkiksi, kun ansiotulo pyritään saamaan verotettua lievemmin pääomatulona tai yritystuloa verotettuna luovutusvoittona.

Mitä mieltä olit jutusta?