Capacity-building for Sino-Finnish Research Centre for Science, Technology and Innovation

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Vaasan yliopisto ja Kiinan Tiedeakatemian Strategian ja Kehityksen Instituutti (Chinese Academy of Science – Institute of Strategy and Development) perustivat Suomi-Kiina TTI-keskuksen elokuussa 2017.

Hankkeen päämääränä on kehittää Vaasan yliopiston Suomi-Kiina TTI keskukselle toimintamalli, joka mahdollistaa sen rakentumisen maiden välistä TKI-yhteistyötä edistäväksi ajatushautomoksi (think tank) Pohjanmaan maakunnan alueelle. Keskuksen visiona on kehittyä Pohjoismaiden johtavaksi ajatushautomoksi, joka tukee yritysten ja yliopistojen/korkeakoulujen verkottumista ja TKI-yhteistoimintaa. Edelleen TTI-keskus edistää politiikkatason yhteistyön kehittämistä Euroopassa ja Kiinassa etsimällä ratkaisuja ympäristön ja yhteiskunnan haasteisiin vahvistamalla samalla alueen taloudellisen hyvinvoinnin kehittymistä.

Keskus vahvistaa Pohjanmaan innovaatioekosysteemiä edistämällä maakunnan hankkeeseen valittujen viiden kiinalaisalueen välistä TKI-yhteistyötä, vuorovaikutusta ja verkottumista. Tärkeimpiä yhteistyön kohteita ovat energiasektorin murrokseen ja digitaalisen valmistukseen liittyvät innovatiivisten ratkaisut, joihin molempiin liittyy merkittäviä tutkimukseen ja liiketoimintaan liittyviä mahdollisuuksia.

Image

Hankkeen tavoitteena on:

(1) Tukea Pohjanmaan maakunnan alueella toimivien yritysten verkostoitumista ja TKI-yhteistyötä (tutkimus, kehitys, innovaatio) hankkeeseen valituilla maantieteellisillä yhteistyöalueilla toimivien kiinalaisten yritysten kanssa.
(2) Vauhdittaa Pohjanmaan maakunnan korkeakouluopetuksen kansainvälistymistä ja koulutusvientiä suunnittelemalla ja rakentamalla yhteyksiä Vaasan yliopiston (UVA) Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) ja Novia ammattikorkeakoulun (Novia UAS) sekä relevanteiksi partnereiksi tunnistettujen kiinalaisten yliopistojen välillä. Lisäksi voidaan esitellä Pohjanmaan maakunnan ammatillista koulutusta hankkeen yhteistyöalueilla Kiinassa. 
(3) Tuottaa uutta tutkimustietoa kansainvälisesti suuntautuneesta kysyntä- ja käyttäjälähtöisestä alueellisesta innovaatiostrategiasta sekä kehittää Suomen ja Kiinan välistä tutkimusverkostoa tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan alueella. Samalla tuetaan päättäjiä Pohjanmaalla ja yhteistyöalueilla Kiinassa kehittämään uusia, alueelliseen innovaatiopolitiikkaan ja kysyntä- ja käyttäjälähtöiseen innovaatiostrategiaan liittyviä ratkaisuja alueiden välisen TKI-yhteistyön vahvistamiseksi
(4) Perustaa alusta, joka tukee kansalaisten (kansalaisryhmien), opiskelijoiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuksia osallistua energiasektorin uudistumisen sekä Suomen ja Kiinan välisen TKI-yhteistyön edistämiseen.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 - 31.8.2020. Hankkeessa tehtävä kehitystyö on organisoitu viiteen työpakettiin, jotka ovat: (1) Yritysverkostojen kehittäminen ja uudet TKI-avaukset, (2) Korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja koulutusvientiä koskevien suunnitelmien laadinta, (3) Innovaatiopolitiikan kehittäminen, (4) Kansalaisten osallistumisen vahvistaminen ja (5) Vaikuttavuusanalyysi.

Hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat Pohjanmaan alueen kansainvälisesti suuntautuneet, kasvuhakuiset pk-yritykset sekä maakunnan yliopistot, korkeakoulut sekä ammattikoulut

Hankkeen nimi: Capacity-building for Sino-Finnish Research Centre for Science, Technology and Innovation
Hankkeen toteuttaja: Sino-Finnish Research Centre for Science, Technology and Innovation
Projektinjohtaja: Selina Liang
Toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.8.2020
Budjetti: 423 515 euroa
Ulkoinen rahoitus:EAKR-rahoitus 339 812 euroa
Yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Johtaja Selina Liang

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus
339 812€
Kokonaisbudjetti
423 515€
Hanketta koordinoiva organisaatio