Väitös: Hajautettu perusopetus lääketieteessä on strateginen valinta potilaiden parhaaksi

Uutisen oletuskuva
Satu Hautamäki tarkastelee sosiaali- ja terveyshallintotieteen alan väitöskirjassaan osaamisen johtamista lääketieteen hajautetussa peruskoulutuksessa. Tutkimus osoittaa Vaasan sairaanhoitopiirin hajautetun lääketieteen perusopetuksen lisäävän tulevien lääkäreiden ammatillista perusturvaa sekä terveydenhuollon organisaation osaamista.
(kuva/picture: flickrcc)

Lääketieteen hajautetun perusopetuksen avulla valmistuneita lääkäreitä pyritään saamaan työskentelemään koko yliopistosairaalapiirin erityisvastuualueelle. Samalla hajautuksen avulla parannetaan lääketieteen opiskelijoiden käytännön potilastyön osaamista, työelämävalmiuksia sekä valmiuksia toimia myös ruotsinkielellä.

– Hajautetun opetuksen myötä organisaatioiden välinen yhteistyö lisääntyy ja moniammatillisuuden kehittäminen mahdollistuu aiempaa enemmän potilaiden hyväksi, kertoo Hautamäki.

Opetustoiminnan avulla hajautuskohteen terveydenhuollon organisaatioon saadaan päivitettyä lääketieteellistä erikoislääkäri- ja professoritason osaamista. Nämä edesauttavat henkilökunnan osaamisen kehittymistä ja lisäävät alueellista tutkimustoimintaa.

– Hajautettu lääketieteen perusopetus lisää yllämainittujen seikkojen myötä pitkällä tähtäimellä organisaation potilasturvallisuutta ja siten opetustoiminta on lopulta koko sairaanhoitopiirin alueen väestön parhaaksi.

Toiminnan arviointi osaamisen johtamisen työvälineenä

Tulosten mukaan osaamisen johtamisella on keskeinen rooli lääketieteen hajautetussa peruskoulutuksessa. Osaamisen johtamisen tarkoituksena on turvata organisaation tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa.

– Terveydenhuollon organisaatiot tarvitsevat osaamisen johtamista ja johtamisen osaamista pysyäkseen kilpailukykyisinä ja elinkelpoisina nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Johtamistyön tueksi tarvitaan arviointia asiakastyytyväisyydestä ja tavoitteiden saavuttamisesta, Hautamäki kertoo.

Hautamäen tutkimusmenetelmä on monitahoarviointi, joka muodostuu 13 asiantuntijan teemahaastattelusta, 86 ammattilaisille suunnatun kyselytutkimuksen vastauksesta ja 407 lääketieteen opiskelijan palautteesta. Tutkimuksen taustalla on Duodecimin rahoittama lääketieteen hajautetun peruskoulutuksen laadunvarmistushanke, jota koordinoi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TUTKE).

Väitöstiedot

HTM Satu Hautamäen sosiaali- ja terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Kohti vaikuttavaa lääketieteen hajautettua perusopetusta. Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineeksi” tarkastetaan perjantaina 21.11.2014 klo 12 auditorio Nississä (Tritonia). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Elina Viitanen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Pirkko Vartiainen.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?