Vaasan yliopisto vahvistaa innovaatio- ja kaupallistamistoimintaa

Phillip Holtkamp, Leena Kunttu ja Antti Sinisalo
Vaasan yliopisto vahvistaa yliopiston innovaatiotoimintaa ja tutkimustulosten kaupallistamista. Yliopiston innovaatiotoiminnan erityisasiantuntijoiksi on nimitetty Philipp Holtkamp, Leena Kunttu ja Antti Sinisalo.

– Visionamme on olla kansainvälisesti tunnustettu tiedeyliopisto. Julkaisujen määrä ja korkea laatu sekä ulkoinen tutkimusrahoitus eivät kuitenkaan yksistään riitä täyttämään kriteereitä, vaan kansainvälisellä tasolla tiedeyliopistoilta vaaditaan yhä enemmän vaikuttavuutta. Tätä vaikuttavuutta on myös pystyttävä mittaamaan. Se ei voi olla eikä saa olla niin sanotusti itsejulistettua, sanoo Vaasan yliopiston uusi tutkimuksen vararehtori Minna Martikainen.

Työelämään valmistuvien maisterien ja tutkimusjulkaisujen lisäksi osa yliopistojen vaikuttavuutta ovat innovaatiot ja tutkimustulosten kaupallistaminen. Ne nopeuttavat tiedonsiirtoa yliopistoista yhteiskuntaan ja yrityksiin.

– Isossa kuvassa yliopistojen tutkimuksen tulisi siirtyä innovaatioprosessin kautta yhteiskuntaan lisäarvoa tuottavasti,Martikainen toteaa.

Nyt palkatut asiantuntijat muodostavat yliopiston uuden innovaatiot ja ekosysteemit -tiimin. He auttavat tutkijoita innovaatioiden ja tutkimustulosten yhteiskunnallisessa hyödyntämisessä ja kaupallistamisessa. Samalla he luovat mahdollisuuksia tutkijoiden ja yritysten väliselle yhteistyölle.

He myös herättelevät innovoimaan, tunnistavat tutkijoiden ja opiskelijoiden ideoita ja tuloksia sekä arvioivat niiden kaupallista merkittävyyttä. Asiantuntijat myös tukevat rahoituksen löytämisessä, neuvovat patenttien haussa ja asiaan liittyvissä kansainvälisissä mahdollisuuksissa sekä sparraavat yrittäjäksi aikovia.

Tiimi tulee tekemään tiivistä yhteistyötä alueen muiden innovaatio- ja yrittäjyystoimijoiden kanssa. Vaasan ammattikorkeakoululla ja Vaasan yliopistolla on esimerkiksi yhteinen kasvuyrittäjyyshautomo West Coast Startup.

Innovaatio- ja kaupallistamistoiminnan vahvistaminen Vaasan yliopistossa on Martikaisen mukaan osoitus siitä, että näin poikkeusaikanakaan uudistaminen yliopistolla ei pysähdy. Toimintoja kehitetään jatkuvasti.

Kokenut tiimi hallitsee innovaatioprosessin alusta loppuun

– Olimme alun perin hakemassa yhtä henkilöä. Kiinnostus yliopistoamme kohtaan oli laajaa. Saimme rekrytoitua yhden sijaan kokonaisen ja todella korkeatasoisen tiimin, joka hallitsee koko innovaatioprosessin aina alusta loppuun saakka. Heidän osaamistaustansa täydentävät hyvin toisiaan, sanoo Martikainen.

Antti Sinisalo on viimeksi työskennellyt bioteknologiayritys Biomension toimitusjohtana ja tätä ennen toiminut useita vuosia VTT Venturesin toimitusjohtajana.

– VTT Ventures on ollut merkittävä tutkimuslähtöisten yritysten synnyttäjä Suomessa.

Sinisalo kertoo haluavansa kehittää innovaatiotoimintaa Vaasassa ja auttaa luomaan yritystoimintaa tutkimustuloksista.

– Näen, että Vaasa on dynaaminen ympäristö, jossa halutaan rakentaa vaikuttavaa toimintaa. Täällä on harvinaisen vahva klusteri yrityksiä, jotka ovat kansainvälisesti merkittäviä omalla alallaan.

Lokakuussa Vaasan yliopistossa aloittava Philipp Holtkamp tulee yliopistoon Wärtsilästä, jossa hän on toiminut avoimen innovaatiotoiminnan johtajana ja tätä ennen innovaatiopäällikkönä.

– Olen innostunut voidessani auttaa tutkijoita ja yliopistoa kaupallistamaan tuloksiaan, jotta tutkimuksesta saadaan täysi arvo yhteiskunnalle.

Hän on työssään Wärtsilässä muun muassa kehittänyt avoimeen innovointiin liittyviä toimia, prosesseja ja työtapoja sekä innovaatiokulttuuria.

– Olen kotoisin Münsteristä, Saksasta ja olen väitellyt filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta, Holtkamp kertoo.

Vaasan yliopisto on hänelle tuttu paikka ja kumppani. Hän on muun muassa yliopiston InnoLab-tutkimusalustan neuvonantajaryhmän jäsen.

Tiimin kolmas jäsen eli Leena Kunttu toimii Vaasan yliopistolla innovaatiotutkijana ja tulee jatkamaan osittain myös tutkimuksen tekemistä. Hän on tekniikan tohtori ja valmistui viime vuonna myös kauppatieteen tohtoriksi Vaasan yliopistosta – väitöskirjan aiheena oli suomalaisten yliopistojen ja yritysten tutkimusyhteistyö.

– Aiemmat työtehtäväni ovat liittyneet kiinteästi innovaatiotoimintaan. Olen aiemmin toiminut Nokian kamerayksikön innovaatiojohtajana, ja viime vuosina tehnyt tutkimusta yritysten ja yliopistojen välisistä innovaatioprosesseista.

Kunttu toivoo, että hänen kokemuksensa hyödyttää innovaatiotoimintaa niin yliopiston sisällä kuin yliopistojen ja yritysten yhteistyössä.

– Myös kansainvälinen innovaatiotutkimus ja innovaatioiden vaikuttavuus ovat keskeisiä asioita työssäni, hän sanoo.

Image
Vaasan yliopiston uusi tutkimuksen vararehtori Minna Martikainen sanoo, että innovaatiot ja tutkimustulosten kaupallistaminen nopeuttavat tiedonsiirtoa yliopistoista yhteiskuntaan ja yrityksiin. Kuva: Riikka Kalmi/Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Minna Martikainen, tutkimuksen vararehtori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8611, minna.martikainen (at) uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?