Image
students
21.06.2022

Käänteinen opetus aktivoi opiskelijoita parempiin tuloksiin – flippausta kokeillut jo 10 prosenttia Vaasan yliopiston opettajista omilla kursseillaan

Vaasan yliopistossa on viime syksystä lähtien kokeiltu onnistuneesti flippausta eli käänteistä opetusta. Se sopii suurelle osalle opiskelijoista normaalia luento-opetusta paremmin, mutta vaatii opiskelijoilta itseohjautuvuutta, aktiivisuutta ja itsensä johtamisen taitoja. Näitä taitoja tarvitaan myös työelämässä.

Flippauksessa (flipped classroom tai flipped learning) opetus toteutetaan päinvastoin kuin perinteisessä opetustavassa. Käänteisessä opetuksessa opiskelijat tutustuvat opetettavaan aiheeseen esimerkiksi ennakkotehtävän tai luentotallenteen avulla ennen lähiopetusta. Tämän jälkeen asioita käsitellään luennolla yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa vuorovaikutteisesti.  

Opiskelijan rooli aktiivisena osallistujana ja oppijana korostuu toisin kuin tavallisessa luento-opetuksessa.  

– Opettajalla on paremmat lähtökohdat ohjata opiskelijoita kontaktitapaamisessa, kun ennakkoon opiskeltavien materiaalien tai ennakkotehtävien avulla opiskelijoilla on jo tietty yhteinen perustietämys aiheesta, kertoo Vaasan yliopiston erityisasiantuntija Markku Saarelainen.  

Flippauslisää opettamisen mielekkyyttä  

Vuodesta 2015 lähtien läpi suomalaisia opettajia flippauksen saloihin tutustuttanut Saarelainen on viime syksystä lähtien perehdyttänyt myös Vaasan yliopiston opettajia menetelmän käyttöön. Yliopistonlehtori Minna-Maarit Jaskari Markkinoinnin ja viestinnän akateemisesta yksiköstä on yksi flippaukseen mukaan lähteneistä opettajista.  

– Käänteisen opetusmenetelmän käyttöön ottaminen omassa opetuksessa on ehdottomasti lisännyt työn mielekkyyttä. Flippauksessa opettaja toimii ikään kuin coachina, jolloin opiskelijaa voi auttaa paremmin ymmärtämään opetettavia aiheita verrattuna normaaliin luento-opetukseen.  

Vaasan yliopistossa flippausta on lähtenyt kokeilemaan omilla kursseillaan noin 30 opettajaa Saarelaisen opastuksella. Lisäksi opettajien keskuudessa toimii mentoriverkosto, josta saa tukea oman kurssinsa flippaukseen.  

– Kaikkia kursseja voi ja kannattaa flipata. Se vie jonkin verran aikaa, mutta on kaiken sen vaivan arvoista, kannustaa Jaskari.  

– Vaasan yliopiston opettajat ovat tehneet vaikutuksen osaamisellaan ja innokkuudellaan. Täällä näkyy selvästi kokeilun kulttuuri opetuksessa, Saarelainen jatkaa.  

Käänteinen opetus mahdollistaa tehokkaamman oppimisen 

Image
Laura Urrila toimii tohtorikoulutettavana Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä.

Tohtorikoulutettava Laura Urrila Johtamisen yksiköstä flippasi viiden opintopisteen johtamisen Leading People -kurssinsa. Ilman tehokasta pedagogiikkaa kurssiin kuuluviin teorioihin perehtyminen kirjallisuuden avulla veisi opiskelijalta paljon aikaa.  

– Opettajan tehtävä on auttaa opiskelijaa oppimaan tehokkaammin, ja tähän käänteinen opetus on oiva keino. Vähäisellä määrällä kontaktiopetuskertoja voidaan saada aikaan parempia oppimistuloksia.  

Urrila kertoo, että jo ennen ensimmäistä kurssin kontaktiopetuskertaa tapahtuu paljon, kun opiskelijat perehtyvät kurssin sisältöihin ennakkotehtävien avulla.  

– Ensi syksynä kurssi toteutetaan lähiopetuksena pitkän etäajan jälkeen. Tämän onkin uutta, kun 100 opiskelijaa kokoontuu vuorovaikutteiseen tapaamiseen.

Hyvää palautetta opiskelijoilta 

Saarelaisen mukaan noin 90 prosenttia opiskelijoista kokee käänteisen opetuksen heille sopivimpana oppimismenetelmänä.  

– Flippaus on opiskelijoille äärettömän nopea menetelmä omaksua uusia asioita, mutta se vaatii opiskelijoilta itseohjautuvuutta ja tehokasta itsensä johtamista. Tilanne on uusi opiskelijoille, jotka ovat tottuneet pänttäämiseen aktiivisen vuorovaikutteisen oppimisen sijasta.  

Myös Urrila sai opiskelijoilta hyvää palautetta kurssin toteutustavasta.  

– Sain opiskelijoilta hyvää palautetta esimerkiksi vuorovaikutteisesta työskentelytavasta. Toisaalta on myös opiskelijoita, jotka kokevat flippauksen liian työlääksi tavaksi oppia.  

– Opiskelijan oma aktiivisuus tuo parempia oppimistuloksia. Kun opettaja luennoi aiheesta ilman vuorovaikutusta, jää asioiden omaksuminen pintapuoliseksi. Yksi parhaista palautteista, jonka olen kuullut opiskelijalta, on se, että hän koki, että hänestä pidettiin kurssilla huolta, Jaskari summaa.

Mitä mieltä olit jutusta?