Cornerstones for VEBIC Innovation Platform

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Cornerstones for VEBIC Innovation Platform (VIP)’-hanke keskittyy nimensä mukaisesti VEBICin uuden, avoimen
innovaatioalustan perustan luomiseen. Innovaatioalusta on suunniteltu rakentuvaksi neljän peruspilarin (cornerstones)
varaan. Näitä tukijalkoja ovat 1) kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö (knowledge dimension of innovation
platform), 2) strateginen yhteistyö pk-yritysverkostojen kanssa (commercial dimension of innovation platform), 3) laaja-
alainen sidosryhmäyhteistyö (social dimension of innovation platform) ja 4) politiikkatason sidosryhmäyhteistyö
(political dimension of innovation platform).

VIP-hankkeen toteutusaika on 1.8.2018 – 31.7.2020 ja sen koostuu yhteensä viidestä työpaketista. VEBICin innovaatioalustan neljä Peruspilaria muodostavat kukin yhden hankkeen työpaketeista. Lisäksi hankkeessa ontyöpaketti VEBICin innovaatioalustan tulosten ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvän ”impact assessment toolboxin” kehitystyöhönn

VIP-hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat:

 1. Alueen yliopistot ja ammattikorkeakoulut,
 2. Alueenkasvuhakuiset pk-yritykset,
 3. Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden päätöksentekijät ja virkamiehet sekä välillisenä kohderyhmänä
 4. Opiskelijat, järjestöt, kansalaisryhmät ja yksittäiset kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita antamaan oman vapaaehtoisen panoksensa VEBICin innovaatioalustan toimintaan ja sen kehittämiseen.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet on suunniteltu toteuttavaksi ensisijaisesti tiekartta-työskentelyn muodossa. Tiekarttojen laatiminen soveltuu hyvin VEBICin uuden ja avoimen innovaatioalustan kehitystyohön. Se tarjoaa eri sidosryhmien edustajille – myös niille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tämän tapaisista projekteista – mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Hankkeen keskeisimmät tulokset:

 1. Neljän VEBICin avoimen innovaatioalustan toiminnan kehitystyötä ohjaavan tiekartan valmistelu
 2. Akkuteknologian mallinnukseen liittyvän osaamiskärjen kehittäminen ja linkittäminen osaksi Business Finlandin (BF) ’Batteries from Finland’-aktivointikokonaisuutta
 3. Uudet tutkimusavaukset ja - hankkeet, joista ensimmäinen H2020-ohjelman ’CE-NMBP-25-2019 - Photocatalytic Synthesis’-hakuun
 4. Pk-yrityksille, tutkijoille ja muille sidosryhmille suunnattu ’Working together toward clean energy’-työpajasarjan kehittäminen ja pilotointi
 5. Uusien yritysvetoisten BF-hankkeiden valmistelu
 6. Maakunnan ’suurelle yleisölle’ suunnattu ’VEBIC Energy Research Day’-tapahtuma
 7. Nuorille (16-19) suunnattu energia-alan tapahtumasarja
 8. Uudet lukioille suunnatut ’Energia ja kestävä kehitys’-kurssikokonaisuudet
 9. Kunnallisille päätöksentekijöille suunnatut energiamurrokseen liittyvät tieto- ja palvelupaketit
 10. VEBICin toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioiva ’impact assessment toolbox’
Projektin johtaja Petri Välisuo
Projektin kesto 1.8.2018 - 31.7.2020
Rahoittajat Pohjanmaan liitto, EAKR, Vaasan kaupunki
Kokonaisbudjetti 399 409 €
Tutkimusryhmä VEBIC
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
399 409€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Hanketta koordinoiva organisaatio