Vaihto-opiskelu

Maailma muuttuu, ja etäisyydet ihmisten ja maiden välillä pienenevät. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat osa ihmisten ja organisaatioiden arkipäivää. Hyödynnä maailmaa, jonka Vaasan yliopisto sinulle tarjoaa.

Miksi vaihtoon?

Vaasan yliopiston opiskelijoista joka kolmas tarttuu mahdollisuuteen lähteä opiskelemaan osa tutkinnostaan ulkomailla. Vaihto-opiskelu tarjoaa loistavan mahdollisuuden yhdistää erilaiset opinnot, henkilökohtainen kasvu sekä uudet kokemukset ja ystävät mielenkiintoisessa ympäristössä. Hyödynnä maailmaa, jonka Vaasan yliopisto sinulle tarjoaa.

Miksi suorittaa osa tutkinnosta ulkomailla?

 • Kielitaidon kartuttaminen ja vahvistaminen
 • Viestintä- ja kommunikaatiotaitojen kasvattaminen
 • Suunnitelmat kansainvälisestä urasta tai työskentelystä ulkomailla tulevaisuudessa
 • Ulkomaanjakso on osa tutkintoasi
 • Haluat opiskella jotain, mitä Vaasan yliopisto ei tarjoa
 • Tutustuminen niin kohdemaan, kuin muiden vaihtareidenkin kotimaiden kulttuureihin
 • Uudet ja erilaiset kokemukset, elämykset ja ystävät
 • Kasvu opiskelijana ja ihmisenä

Miten vaihto täydentää tutkintoasi?

Ulkomaanjakso tuo tutkintoosi arvokkaan lisän kokemuksena ja kielitaidon karttumisena. Vaihdon aikana voi opiskella vaikkapa aineita, joita Vaasan yliopisto ei tarjoa. Kaikki vaihdossa suoritetut opinnot pyritään hyväksilukemaan tutkintoon, tapoja on pääsääntöisesti kuusi:

 1. Korvaavat opintosuuntien tai moduulien/ opintokokonaisuuksien opintoja sisällöllisen vastaavuuden perusteella
 2. Opinnot sisällytetään opintosuuntien tai moduulien/ opintkokonaisuuksien opintoihin
 3. Opinnot sisällytetään ylimääräisiin/vapaasti valittaviin opintoihin
 4. Hyväksiluetaan erilliseksi moduuliksi tai opintokokonaisuudeksi akateemisen yksikön määräysten mukaisesti
 5. Osana Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuutta (koostu vaihtoon valmentavasta kurssista ja vaihdon opinnoista)
 6. Tuplatutkinnossa opiskelija suorittaa tarkan opintosuunnitelman mukaisesti opintoja vaihtokohteessa ja/tai kirjoittaa gradua, jotka hyväksytään sekä Vaasan yliopiston sekä vaihtokohteen tutkintoon, jolloin opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista.

"Kannatti ehdottomasti lähteä, olen sitä mieltä, että kaikkien pitäisi lähteä. Ruotsin taito parani huimasti ja sain varmuutta käyttää sitä kaikissa tilanteissa. Voi sanoa tulevaisuuden työpaikoilla todella osaavansa käyttää kieltä!" - Tiina, Stockholms universitet, Ruotsi

"Lähteminen kannatti ehdottomasti! Kielitaitoni kehittyminen oli ihan uskomatonta ja kulttuurishokistakin selvisi, kun sen oli valmis myöntämään itselleen. Vaihto avaa silmiä ja avartaa maailmankatsomusta. Opin paljon uutta itsestäni ja maailmasta." - Marjo, Universidad de Monterrey, Meksiko

"Mielenkiintoinen kulttuuri antoi täysin uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen tarkasteluun. Asuminen täysin vieraassa kulttuurissa avaa silmiä enemmän kuin uskoisikaan. Kokemuksena vaihto oli myös ainutlaatuinen." - Petri, Shanghai University of Finance and Economics, Kiina

Prosessi hausta paluuseen

Vaihdon prosessi koostuu useista eri osioista. Ennen hakua on hyvä miettiä omia tavoitteitaan vaihdolle, omaa opintopolkuaan ja mieluisasta kohteita. Tässä on avuksi aikaisemmin vaihdossa olleiden kertomukset. Itse hakuaikana on hyvä olla aktiivinen, ettei tilaisuus livahda ohitse. Vaihtoon valinnan jälkeen riittää dokumentteja ja tehtävää sekä Vaasan yliopistoon että vaihtokohteeseen. Palkintona kaikesta työstä kuitenkin on ainutlaatuinen kokemus vieraassa kulttuurissa, joka kantaa läpi elämän. Vaihto ei kuitenkaan pääty paluulentoon, vaan jatkuu vielä Vaasassakin.

Vaihtokohteet

Vaasan yliopiston kautta voit lähteä vaihtoon kolmessa eri vaihto-ohjelmassa: Erasmus-ohjelmassa Eurooppaan, Nordplus-ohjelmassa Pohjoismaihin sekä kahdenvälisten sopimusten kautta Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin.

Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien kautta voi lähteä opiskeluvaihtoon kerran per tutkintotaso. Voit siis lähteä yhteensä kolme kertaa opiskeluvaihtoon Vaasan yliopiston omaan vaihtokohteeseeen opintojesi aikana: kerran kandivaiheessa, kerran maisterivaiheessa ja kerran jatko-opinnoissa. Hakiessa vaihtoon voit vielä olla edellisessä vaiheessa, mutta ennen vaihdon alkua on sinun siirryttävä seuraavaan (i.e. jos olet ollut kandivaiheessa jo vaihdossa, voit hakea kanditutkinnon loppuvaiheessa vielä maisterivaiheen vaihtoon, mutta sinun on valmistuttava kandiksi ennen maisterivaihdon alkua).

Nordplus on Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama vaihto-ohjelma Pohjoismaihin ja Baltiaan. Nordplus-vaihdot jakautuvat eri alakohtaisiin verkostoihin ja näissä verkostoissa tapahtuviin vaihtoihin.

Yliopiston kahdenväliset sopimukset ovat yliopiston itse sopimia ja rahoittamia vaihtosopimuksia.

Erasmus+ on Euroopan Komission ja Unionin rahoittama liikkuvuusohjelma, jossa opiskelijalla on joka tutkintotasolla (kandi, maisteri ja tohtori) käytössään 12 kk, jotka voi jakaa haluamallaan tavalla opiskeluvaihdon ja harjoitteluvaihdon välillä. 

Yliopiston vaihtopaikkojen kesto on vähintään 2 kk ja enintään 12 kk. Yliopiston omille vaihtopaikoille saa yliopistolta matka-apurahaa eikä niissä veloiteta lukuvuosimaksuja. 

Kohteet kartalla (MoveON) -portaalissa näet Vaasan yhteistyöyliopistot (HUOM: kaikki kohteet eivät sisällä opiskelijavaihtoa).
Portaalissa voit etsiä sinua kiinnostavia vaihtokohteita esim. hakemalla kohdetta kohdemaan, tai vaihto-ohjelman mukaan:

 • Erasmus SMS jos haluat nähdä Erasmus-vaihto-opiskelukohteet tiedealoittain
 • University Bilateral Agreements jos etsit kahdenvälisiä yhteistyöyliopistoja
 • Nordplus jos etsit Pohjoismaisten verkostojen yhteistyöyliopistoja.

Jos et löydä mieluisaa kohdetta Vaasan yliopiston yhteistyöyliopistoista, voit hakeutua Freemover-vaihtoon.

Apurahat

Vaasan yliopiston liikkuvuuspalvelut välittää apurahaa omiin sopimuksiinsa perustuviin Erasmus-, Nordplus- ja kahdenvälisiin vaihtoihin joko maksamalla apurahan itse tai toimittamalla verkostolle apurahaan oikeutetun opiskelijan tiedot.

Yliopiston ulkopuolista rahoitusta, esim. freemover-vaihtoon voi kysellä erilaisilta säätiöiltä.

Opinnot

Vaihdossa tehtävät opinnot tulee suunnitella huolella etukäteen akateemisen yksikön kanssa  ja kurssivalintoja miettiessä kannattaa pohtia jo hyvin etukäteen kuinka vaihdon opinnot hyväksiluettaisiin Vaasan yliopiston tutkintoon vaihdon jälkeen.

Hyvin suunnitellut opinnot on helppo hyväksilukea. Tapoja on pääasiassa kuusi:

 1. Korvaavat opintosuunnan tai moduulien/ opintokokonaisuuksien opintoja sisällöllisen vastaavuuden perusteella
 2. Opinnot sisällytetään opintosuunnan tai moduulien/ opintokokonaisuuksien opintoihin
 3. Opinnot sisällytetään ylimääräisiin/vapaasti valittaviin opintoihin
 4. Hyväksiluetaan erilliseksi moduuliksi tai opintokokonaisuudeksi ohjelman määräysten mukaisesti
 5. Osana Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuutta (koostuu vaihtoon valmentavasta kurssista ja vaihto-opinnoista)
 6. Tuplatutkinto.

Vaihdossa suoritettavat opinnot tulee hyväksilukea Vaasan yliopiston tutkintoon. Nyrkkisääntönä kaikki akateemiset ja sisällöltään uudet kurssit hyväksiluetaan. Vaasan yliopiston omille vaihtopaikoille lähdettäessä minimivaatimus opintojen suhteen on 5 op vaihtokohteen opintoja/ vaihtokuukausi. Ota välittömästi yhteyttä kotiyliopistoon, jos epäilet tavoitteen täyttymistä ja tarkista vaihtokohteesta voitko tehdä korvaavia tehtäviä ja tenttejä (ei kuitenkaan sen lukukauden ulkopuolella, mille sinut on nimetty vaihtokohteeseen). Joillain vaihtokohteilla on omat määräykset suoritettavien opintopisteiden määrästä, jolloin vaihtokohteen minimiä tulee noudattaa.

Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus (min. 17 op)

Vaasan yliopiston opiskelija voi saada vaihto-opinnoista tutkintoonsa Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuuden, joka sopii moduulin asemasta tutkintoon. Vaihto-opintojen hyväksiluvusta omaan tutkintoon sovitaan omaohjaajan kanssa ennen vaihtoon lähtöä. Moduulin asemasta tutkintoon liitettynä opintokokonaisuuden minimiopintopistemäärä on 17 op. Jos tarvitset tutkintoosi 25 op sivuaineen, silloin vaihto-opintoja on suoritettava min. 23 op vaihtoon valmentavan OPIS0095 -opintojakson (2 op) lisäksi.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista osioista.

 • OPIS0095 Responsible and Goal-Oriented Exchange, 2 op
 • OPIS0096 Vaihto-opinnot (vaihtoyliopiston opintoja, jotka hyväksiluetaan tutkintoon), väh. 15 op

Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuuden löydät Opinto-oppaasta.
 

Responsible and Goal-Oriented Exchange -opintojakso koostuu seuraavista osioista.

 1. Tekninen ja kulttuuriorientaatio. Tekninen orientaatio ohjaa opiskelijaa kansainvälisen opiskelun käytännön asioissa sen jälkeen, kun vaihtopaikka on varmistunut. Kulttuuriorientaatio valmistaa opiskelijaa kohtaamaan uudessa ympäristössä ja erilaisessa korkeakoulukulttuurissa eteen tulevia asioita.

 2. Responsible exchange –luento. Luento tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suunnitella vastuullista liikkuvuutta ja vaikuttaa vaihdossa jättämänsä hiilijalanjäljen määrään osana Vaasan yliopiston kestävän kehityksen tavoitteita. Luentopäiväkirjassa pohditaan vastuullisia valintoja ennen vaihtoa ja vaihtokohteessa.

 3. Esittelyvideo vaihtokohteesta. Opiskelija tekee vapaamuotoisen esittelyvideon vaihtokohteestaan vaihdon aikana. Valmiit videot jaetaan seuraavana lukuvuonna samaan kohteeseen lähteville.

 4. Oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirja on reflektoiva tehtävä vaihtoon lähteville opiskelijoille. Teemoina ovat mm. uuden kulttuurin kohtaaminen ja kansainvälisen osaamisen kehittyminen. 

 5. Vaihtoon liittyvien dokumenttien palauttaminen opintojakson Moodle-alustalle.

Opintojakso ja osallistuminen orientaatioon on pakollinen Vaasan yliopiston omille vaihtopaikoille lähteville ja vapaaehtoinen freemovereille. Opintojakso on pakollinen kaikille, myös freemovereille, jotka suorittavat Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuutta.

Opintojakso starttaa kahdesti lukuvuodessa orientaatiolla, joka järjestetään huhti/toukokuussa syksyllä vaihtoon lähteville ja loka/marraskuussa kevätkauden vaihto-opiskelijoille. Kurssille ei ole ilmoittautumista WebOodissa, vaan siitä tiedotetaan sähköpostitse heitä, jotka on valittu vaihtoon seuraavaksi lukuvuodeksi Vaasan yliopiston vaihtopaikoille.

Opintojaksokuvauksen löydät Opinto-oppaasta OPIS0095 Responsible and Goal-Oriented Exchange 2op.

Kurssien valinta vaihtoyliopistossa

 • Mieti miten haluat sisällyttää vaihdon opinnot tutkintoosi (ks.yllä). Keskustele omaohjaajasi kanssa vaihto-opinnoista.
 • Selvitä mitä kursseja kohdeyliopisto tarjoaa vaihto-opiskelijoille ja mahdollisesti mitä kursseja englanniksi. Tiedot löytyvät jokaisen yliopiston omilta sivuilta. Voit osviittana suunnittelussa käyttää edellisen lukuvuoden kurssitietoja jos vaihtolukuvuotesi kurssitietoja ei ole vielä julkaistu.
 • Valitse "akateemisia" ja sisällöltään uusia kursseja. Voit suorittaa myös esim. urheiluun liittyviä kursseja, mutta niitä ei voida välttämättä hyväksilukea tutkintoosi.
 • Mieti kielitaitoasi suhteessa opintotavoitteisiisi. Kielitaidosta riippuen opetuksen seuraaminen ja itsenäisten- tai ryhmätöiden teko saattaa olla haastavampaa ja enemmän aikaa vievää. Harkitse siis onko opintopistetavoitteet realistisia.
 • Kannattaa hyödyntää vaihtoyliopiston erilainen kurssitarjonta Vaasan yliopistoon, jopa muihinkin suomalaisiin korkeakouluihin, verrattuna. Vaihto on hyvä mahdollisuus saada tutkintoon poikkeava lisä muihin valmistuineihin nähden.
 • Valitse kursseja alustavasti mieluummin liikaa, kuin täsmällinen määrä. Usein kurssien pois tiputtaminen on helpompaa kuin kurssien vaihtaminen tai ottaminen lukukauden alettua.
 • Varmista kielen opiskelun mahdollisuus hyvissä ajoin.
 • Maisteritason opiskelija voi lukea myös kanditason kursseja, jotka hyväksiluetaan maisterin tutkintoon (esim. vapaasti valittaviin, kieliopintoihin, sivuaineeksi tai muuksi kokonaisuudeksi). Kohdekorkeakoululla voi tosin olla omia rajoitteita maisteriopiskelijan osallistumisesta joillekin kanditason kursseilla.

Muista että vaihdossa on suoritettava vähintään 5 op/ vaihtokuukausi kohdeyliopiston tarjoamia kursseja (ei ml. esim. Vaasan yliopiston verkkokursseja), mutta suositeltavaa on tavoitella 30 opintopistettä lukukauden vaihdossa. Vaihdossa suoritetut opinnot pitää hyväksilukea Vaasan yliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Ota välittömästi yhteyttä kotiyliopistoon, jos epäilet tavoitteen täyttymistä ja tarkista vaihtokohteesta voitko tehdä korvaavia tehtäviä ja tenttejä (ei kuitenkaan sen lukukauden ulkopuolella, jolle sinut on nimetty vaihtokohteeseen).

Opintosuunnitelman laatiminen

Opintosuunnitelma, eli Learning Agreement, on dokumentti, joka tulee laatia ennen vaihtoon lähtöä kotikorkeakoulussa oman akateemisen yksikön omaohjaajan kanssa. Ennen lähtöä tehtävään LA:iin tulee listata kurssit, joita suunnittelee vaihdon aikana suorittavansa, ja omaohjaaja pystyy alustavasti vahvistamaan että ko. kurssit voidaan hyväksilukea tutkintoon anomuksesta vaihdon jälkeen. Kopio itsesi ja omaohjaajan allekirjoittamasta LA.sta pitää palauttaa Liikkuvuuspalveluihin ennen vaihtoon lähtöä. Useimmiten alustavaan kurssisuunnitelmaan tulee muutoksia vaihdon alettua. Aikataulut ovat muuttuneet, kurssit menevätkin päällekkäin keskenään, on tullut uusia kursseja tarjolle, tai kursseja on peruttu. Kun kurssivalinnat ovat vahvistuneet, tulee opiskelijan laatia uusi Learning Agreement niillä kursseilla, joille lopulta osallistuu ja palauttaa se Liikkuvuuspalveluihin. Muuttunut opintosuunnitelma hyväksytetään omaohjaajalla ja toimitetaan vaihtokohteeseen heidän hyväksyntäänsä varten. Muuttunut Learning Agreement tulee palauttaa ensimmäisen vaihtokuukauden aikana.

Vaihtoon lähtijöiden tulee siis palauttaa kaksi Learning Agreementia (opintosuunnitelmaa):

 • Learning Agreement 1: ennen vaihtoa
 • Learning Agreement 2: kuukauden kuluessa vaihdon alettua

Learning Agreement -lomakkeet löytyvät Vaihtoon liittyvät lomakkeet - sivulta

Eurooppalaisissa korkeakouluissa on valtaosassa käytössä ECTS-pisteet. 1 ECTS piste vastaa yhtä suomalaista opintopistettä, joka vastaa 25–27 tuntia työskentelyä. Euroopan ulkopuolella käytännöt vaihtelevat kohteittan. Yleensä käytössä on credit hours - järjestelmä, jolloin 1 credit hour vastaa yhtä viikkotuntia opetusta 15–16 viikkoisessa lukukaudessa. Tämä sisältää vain opetuksen, eikä esim. kotitöitä ja yleensä credit hoursit kerrotaan kertoimella 1.5 – 2, jotta opintopisteet saadaan selville. 10 credit hours vastaa siis yleensä 20 op. Tarkista oman vaihtokohteesi ja Vaasan yliopiston (ECTS) opintopisteiden vastaavuus Liikkuvuuspalveluista.

Osana learning agreement -käytäntöä ennen vaihtoa käydään läpi ja päivitetään opiskelijan HOPS.

Kieliopinnot vaihdossa

Kohdemaan kielen opetusta järjestetään useimmissa kohdeyliopistoissa eri tavoin. Alla on eri vaihtoehtoja, jotka kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin ennen vaihtoa.

Kohdeyliopiston tarjoamat kielikurssit saattavat olla intensiivisiä tai koko lukukauden kestäviä, pakollisia tai vapaaehtoisia. Niitä saatetaan järjestää myös eri tasoilla.

Kohdeyliopiston kielikeskuksen tarjoamat kurssit voivat olla maksullisia, vaikka opetus vaihto-ohjelmissa tulee olla ilmaista. Maksullisuus on mahdollista koska kyseessä on usein yliopiston tarjoamiin tutkintoihin kuulumattomat opinnot ja kielikeskukset ovat itsenäisiä yksiköitä. On tyypillistä että kielikeskukset järjestävät eri mittaisia ja tasoisia kursseja.

Yksityiset kieli- ja kurssikeskukset ovat myös vaihtoehto jos kohdeyliopistosi ei tarjoa ollenkaan tai riittävästi kieliopintoja. Tällaisten tahojen järjestämien kurssien hyävksiluvusta tutkintoon Vaasassa kannattaa tiedustella jo etukäteen. Saattaa olla että VY:ssa tarvitaan tarkempaa tietoa kielikoulun tasosta ja kurssien sisällöistä.

Vaihtokohteessa tai siihen assosioituneessa laitoksessa tehdyt kieliopinnot hyväksiluetaan Vaasan tutkintoon, kunhan kurssi ei ole tasoltaan jo Vaasassa käytyä vastaava. Moni vaihtokohde ei sisällytä kielikursseja viralliseen otteeseen / pisteytä kielikursseja, jolloin opiskeliijan tulee pyytää näistä erillinen todistus opettajalta, josta selviää kurssin taso ja työmäärä.

Opintojen hyväksilukeminen tutkintoon

Vaihdossa suoritetut opinnot on hyväksiluettava VÄLITTÖMÄSTI paluun ja vaihtokohteen suoritusotteen saapumisen jälkeen Vaasan yliopiston tutkintoon.

Opinnot hyväksytään tutkintoon akateemisissa yksiköissä vaihdon jälkeen erillisestä anomuksesta, ei automaattisesti. Korvaamis-/hyväksilukulomake löytyy Opintojen ja muun osaamisen hyväksilukeminen -sivulta. Hyväksilukuhakemus täytyy jättää heti opiskelijan saatua opintosuoritusotteen kohdeyliopistosta. 

Säilytä mahdollisimman kattava dokumentaatio suorittamistasi kursseista (vaihdon opintorekisteriote, kurssikuvaukset, mahdolliset harjoitustyöt jne.) - hyväksilukuhakemukseen tarvitaan vähintään opintorekisteriote ja kurssikuvaus, muusta lisämateriaalista on hyötyä.

Tuplatutkinto

Tuplatutkinnossa (Double Degree) opiskelija suorittaa tarkan opintosuunnitelman mukaisesti opintoja vaihtokohteessa ja kirjoittaa gradua viimeisenä opiskeluvuonnaan. Nämä hyväksytään sekä Vaasan yliopiston että vaihtokohteen tutkintoon, jolloin opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Tuplatutkinnon suorittaminen vaatii paljon suunnittelua, joten asiasta tulee keskustella tarkoin etukäteen omaohjaajan kanssa. Lisätietoja tuplatutkintovaatimuksista, vaadittavista kursseista ja käytännön järjestelyistä antaa koulutusohjelman omaohjaaja. Tuplatutkintoihin haetaan kuten normaaleihin vaihtoihin.

Lisätietoa englanninkielisillä sivuilla

Freemover-vaihto

Jos Vaasan yliopiston yhteistyöyliopistoissa ei ole mieluisaa kohdetta tai olet kiinnostunut yliopistosta tai maasta, joka ei ole vaihtokohteemme, voit järjestää vaihtopaikan itse. Tällöin puhutaan freemover-vaihdosta, joka on omakustanteinen. Freemover-vaihtoon ei voi saada Vaasan yliopiston matka-apurahaa. Freemover-paikka tulee järjestää, hallinnoida ja kustantaa itse. Alla on neuvoja ja vinkkejä vaihdon itsenäiseen järjestämiseen sekä freemover-vaihdon rahoitukseen. Paikan löytääkseen opiskelija voi olla joko itse yhteydessä mieleiseensä korkeakouluun maailmalla tai ottaa yhteyttä erilaisiin freemover-vaihtoja järjestäviin yrityksiin.

Vaihtokohteen haku

Hakulomakkeiden ja lisätietojen saamiseksi kannattaa olla suoraan yhteydessä kyseisen yliopiston Liikkuvuuspalveluihin ja tehdä selväksi, onko hakemassa tutkinto-opiskelijaksi (degree student) vai haluaako suorittaa vain osan kotimaisesta tutkinnostaan ulkomailla (visiting student / freemover student). Huomioi ainakin seuraavat kysymykset hankkiessasi vaihtokohdetta itsenäisesti:

 • Periikö koulu lukukausimaksuja ja minkä suuruisia ne ovat?
 • Mitkä ovat korkeakoulun hakuajat ja millainen on hakukäytäntö?
 • Avustetaanko opiskelijoita asunnon hankinnassa ja miten opintoneuvonta on järjestetty?
 • Hyväksytäänkö korkeakouluun tai sen tiedekuntaan ulkomaalaisia opiskelijoita? Onko korkeakoulussa mahdollisesti ulkomaalaiskiintiö?
 • Ovatko kaikki halutut oppialat edustettuina ja onko niissä mahdollista suorittaa halutun tason opintoja? (tutkinto, pääaine, kiinnostuksen kohteet jne.)
 • Mitä vaatimuksia asetetaan hakijan pohjakoulutukselle? Riittääkö suomalainen ylioppilastutkinto vai tarvitaanko lisänäyttöä kelpoisuudesta (esim. kirjoillaolo suomalaisessa korkeakoulussa tai alempi korkeakoulututkinto)?
 • Millaista kielitaitoa vaaditaan? Onko opiskeluoikeuden saamisen edellytyksenä pakollinen kielikoe?
 • Vaaditaanko kielitestien lisäksi muita testejä (esim. GMAT)?
 • Mitä vaatimuksia asetetaan opintojen rahoitukselle (esim. stipendi)?

Huomaa, että hakuaika seuraavaa lukuvuotta varten voi alkaa varsin aikaisin, jopa yli puoli vuotta ennen seuraavan lukukauden alkua. Ulkomaisten opintojen suunnittelu tulisikin aloittaa noin vuotta ennen suunniteltua opintojen alkua, koska tiedonhaku opiskelumahdollisuuksista ulkomaisessa korkeakoulussa ja hakemukseen tarvittavien todistusten ja liitteiden hankkiminen vie aikaa.

Maakohtaista tietoa opiskelusta ulkomailla löydät mm. maailmalle.net sivustoilta.

Kotiyliopisto ja freemover-vaihto

Keskustele freemover-opintojesi hyväksiluvusta omaohjaajasi kanssa hyvissä ajoin ennen vaihtoa, jotta saat selville voidaanko opintosi hyväksilukea tutkintoosi. Jokaisen freemover-vaihtoon lähtevän tulee laatia Learning Agreement ennen vaihtoonlähtöä. Muuttuneista kurssivalinnoista tulee laatia Learning Agreement myös vaihdon alussa ja mahdollisesti sen aikana.

Ilmoita liikkuvuuspalveluihin freemover-vaihdostasi seuraavin lomakkein:

Tietoja tarvitaan mm. yliopiston ja valtakunnallista tilastointia varten. Siitä on myös hyötyä Kelan ja/tai akateemisen yksikön kysellessä tietoja opiskelijaliikkuvuudesta. Lisäksi saat tietoa ja muistutuksia vaihdon käytännön asioista, kuten vaihtoon valmentavasta opintojaksosta ja siihen sisältyvistä orientaatioista.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi Vaasan yliopistoon vaihtosi ajaksi, etenkin jos haet vaihdossa suoritettuja kursseja hyväksiluettavaksi Vaasan yliopistossa. Myös opintotukea varten opiskelijan on oltava läsnäoleva.

Informoi Kelaa vaihdostasi OTM-lomakkeella. Lomakkeeseen tulee liittää kopio tuosta vaihtokohteen omasta hyväksymiskirjeestä. Tästä tulisi käydä ilmi vaihdon aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Lisäksi edellytetään usein todistus, että vaihto-opinnot hyväksiluetaan tutkintoosi Vaasan yliopistossa, esimerkiksi todistus omaojaajalta tai kopio Learning Agreementista.

Palattuasi freemover-vaihdosta sinun tulee palauttaa seuraavat lomakkeet:

Opinnot tulee anoa hyväksiluettavaksi tutkintoon akateemisessa yksikössä, opintopisteet eivät siis suoraan tule opintorekisteriisi todistuksesi perusteella. Ks. lisää kohdasta paluu vaihdosta.

Freemover-opintojen rahoitus

Koska freemover-vaihto on täysin omarahoitteinen, eikä Vaasan yliopistolta voi hakea siihen matka-apurahaa, kannattaa olla aktiivinen apurhojen hakemisessa säätiöiltä ja muilta stipendejä myöntäviltä organisaatioilta.

Lähtiessäsi itsenäisesti suorittamaan tutkintoon hyväksiluettavia opintoja, olet oikeutettu KELA:n opintotukeen, jos vaihdossa suoritettavat opinnot tulevat osaksi Vaasan yliopistossa suorittamaasi tutkintoa. Esim. Learning Agreementillä voit todistaa, että omaohjaajasi on hyväksynyt opintosuunnitelmasi. 

Ulkopuolisia apurahoja myöntävät eri tahot, kuten valtiot, kunnat, yleishyödylliset järjestöt ja säätiöt. Perustutkinto-opiskelijoille suunnattuja apurahoja on rajallisesti. Suurin osa yksityisten säätiöiden ja järjestöjen jakamista apurahoista on tarkoitettu jatko-opiskeluun.

Apurahoja ja niitä myöntäviä säätiöitä kannattaa metsästää monesta eri paikasta, esim:


Esimerkkejä freemover-vaihdosta:

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) - German Academic Exchange Service

Saksan valtion tukema vaihto-ohjelma saksalaisiin korkeakouluihin.

Listätietoja: http://www.daad.de/en/index.html ja/tai saksan laitoksen DAAD-lehtori.

Kilroy Education Finland
Kilroy Educationin yhteistyökumppaneita ovat Australian, Uuden-Selannin, Singaporen, Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Yhdysvaltain eri yliopistot. Yliopistojen lukukausimaksut saattavat vaihdella suuresti.

Lisätietoja: http://education.kilroy.fi/

Asia Exchange
Asia Exchangen kautta voit hakeutua 3-8 kk:ksi vaihtoon esim. Souliin Etelä-Koreaan, Shanghaihin Kiinaan, Thaimaahan Kuala Lumpuriin, Malesiaan, Balille, Lombokille ja Indonesiaan. Hinnat vaihtelevat kohteittain.

Lisätietoja: http://www.asiaexchange.fi/

Free Mover Opiskelijavaihto

Free Mover Opiskelijavaihto järjestää vaihtopaikkoja Aasiaan ja Etelä-Amerikaan.

Lisätietoja: www.opiskelijavaihto.fi

JAMKin Doing Business in Latin America

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoima vaihto-ohjelma Etelä-Amerikassa.

Lisätietoja: www.jamk.fi/fi/Koulutus/Study-Abroad-Programmes1/Business-Studies-in-Latin-America/

Centria AMK:n Kiina-ohjelma

Centria ammattikorkeakoulun koordinoima vaihto-ohjelma Kiinassa

Lisätietoja: www.centria.fi/china

Matkaraportit ja blogit

Matkaraportit

Matkaraportit verkossa

Matkaraportit löytyvät Vaihtokohteet kartalla (MoveON) -portaalista: etsi sivulta esiin vaihtokohteesi hakutoiminnolla ja löydät matkaraportit Study reports -välilehdeltä.
 

Vaihtariblogit

Tässä on listattu vaihdossa olevien opiskelijoiden blogeja vaihtoajaltaan. Blogit johtavat yliopiston ulkopuolisille opiskelijoiden omille sivuille, joten yliopisto ei ota vastuuta esitetystä sisällöstä.

Lukuvuosi 2019-20

Tuomas - Universität Regensburg

Lukuvuosi 2018-19

Sini ja Mari - Kedge Business School

Lukuvuosi 2017-18

Jonna - Universität Regensburg

Julius - Renmin University of China

Noora - Empora State University

Susanna - Warsaw University of Life Sciences

Laura - Sheffield Hallam University

Sara - Kedge, Marseille

Viivi - Alpen-Adria Universität Klagenfurt

Lukuvuosi 2016-17

Jonna, Universitet i Oslo

Anna, Markus, Stella, University of Fraser Valley

Iris, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Inka, Syddanks Universiteit

Iina, ISC Paris School of Management

Lukuvuosi 2015-2016

Maria, Kobenhavns universitet

Laura, ESC Troyes

Milja-Maaria, University of Agder

Johanna, Universidad Rey Juan Carlos

Enni, University of Twente

Emila, Utrecht University

Liisa, Universidad de Gran Canarias, Las Palmas

Sofia, City University Hong Kong

Elsa, Haskoli Islands

Lukuvuosi 2014-2015

Juho, Shanghai University of Finance and Economics

Sanna, Technische Universität Chemnitz

Aino, Universität Regensburg

Mikko, Corvinus university of Budapest

Iida, Shanghai University of Finance and Economics

Jenni, University of Tallinn

Johanna, Mykolas Romeris University

Ninni, Stockholms universitet

Essi, University of Iceland

Viivi, Stamford International University

Marleena, Universität Hildesheim

Joonas, Stamford University

Aleksi, Uppsala universitet

Lukuvuosi 2013-2014

Ville, Universidad Mayor

Jere, Kyung Hee University

Hanna, University of Iceland

Anni, Shanghai University of Finance and Economics

Ossi, Saint Petersburg State University of Finance and Economics

Lukuvuosi 2012-2013

Sanna, universitetet i Oslo

Kaisu, Universitat Internacional de Catalunya

Anni, Free University of Bozen-Bolzano

Sirja, Otto-Friedrich Universität Bamberg

Anniina, Otto-Friedrich Universität Bamberg

Ville, Kyung Hee University

Olli, Emporia State University

Lukuvuosi 2011-2012

Maria, Linköpings universitet

Emmi, Utrecht University

Miina, Emporia State University

Henna, Aalborg universitet

Johanna, Emporia State University

Patrik, Universität Leipzig

Maria, Katholieke Universiteit Leuven

Antti, University of Maribor

 

Vaihtoon liittyviä lomakkeita

Tälle sivulle on koottu vaihdon eri vaiheisiin ja eri vaihto-ohjelmiin liittyviä dokumentteja

Vaihto-opiskelu
 

Vaihtoon hakuvaiheessa linkki hakujärjestelmään:
 • Application for Exchange Studies - MoveON (Sähköinen hakujärjestelmä vaihto-opintoihin, avoinna hakuaikoina)
   
Vaihtopaikan vastaanottamisvaiheessa tarvittavat dokumentit
 

Sitoumuslomakkeet:

Opiskelija täyttää tummennetut kohdat 1. sivulla, rastittaa ruudut kohdassa 9 ja allekirjoittaa kohdassa 10


  
 
 

Vaihtokohteeseen hakiessa tarvittavia dokumentteja
 

Jos vaihtokohde vaatii todistusta kielitaidosta (ei englanti, vaan ranska, saksa, espanja, italia yms.), ei korvaa maksullista testiä, kielen opettaja täyttää ja arvioi. Englannin kielen kielitodistuksen saat Liikkuvuuspalveluista.
 

 

Jos vaihtokohde vaatii suosituskirjettä, professori/opettaja täyttää


 

 
Ennen vaihtoa & vaihdon aikana tarvittavat dokumentit

Learning Agreementin allekirjoittaa omaohjaajasi Vaasan yliopistossa
 

 

 

 

Jos kohdeyliopistoon ei voi tehdä OLAa, käytetään tätä Erasmus Learning Agreement Word-pohjaa


  Vaihdon jälkeen tarvittavat lomakkeet
   
   

   

   

   

  Freemover-vaihtoon liittyvät lomakkeet
   

   

   

   

  • Hyväksilukulomake - hyväksilukulomakkeen liitteeksi tulee liittää opintosuoritusote vaihtokohteesta
    
  Työharjoittelu ulkomailla
   

  Ennen harjoittelua, apurahan hakuun tarvittavat lomakkeet

   

   

   

   

   

   

  Harjoittelun jälkeen tarvittavat dokumentit

  • Kopio työtodistuksesta tai Erasmus Learning Agreement for Traineeships -dokumentin osio Traineeship Certificate

  Vaihtoon liittyviä linkkejä

  Kansainvälinen opiskelu

  Näiden linkkien avulla löydät tietoa opiskelusta ulkomailla.

  Yleistä tietoa opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla

  Koulutus ja työmarkkinat Euroopassa

  Opiskelu Pohjoismaissa

  Opiskelu Britanniassa

  Opiskelu Ranskassa

  Opiskelu Saksassa

  Opiskelu Italiassa

  Opiskelu Espanjassa

  Opiskelu Japanissa

  Opiskelu Australiassa

  Opiskelu Yhdysvalloissa ja Kanadassa

  Muita opiskelumahdollisuuksia

  Asumismahdollisuuksia ulkomailla

  Muuta

  Yhteystiedot

  Lähtevä vaihto

  Minna Kari
  Asiantuntija, Liikkuvuuspalvelut
  +358 29 449 8438
  outgoing.international(at)uwasa.fi

  Saapuva vaihto

  Jenna Puska
  Asiantuntija, Liikkuvuuspalvelut
  +358 29 449 8639

  incoming.international(at)uwasa.fi