Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus siirtyy Jyväskylän yliopistoon

Uutisen oletuskuva
Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen hallitukset ovat hyväksyneet sopimuksen, jonka mukaan Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirretään 1.8.2017 alkaen Jyväskylän yliopistoon. Vaasan yliopisto erikoistuu yhä vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintään ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään. Jyväskylän yliopisto vahvistaa soveltavan kielentutkimuksen painoalaansa.

Suomen yliopistoissa on meneillään mittava rakenneuudistus, jonka taustalla on korkeakoulujen profiloituminen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen. Vaasan ja Jyväskylän yliopistot vastaavat näihin haasteisiin vahvistamalla painoalojaan ja syksyn ajan yliopistot ovat valmistelleet Vaasan yliopiston tutkintoon johtavan kielten opetuksen ja tutkimuksen siirtoa Jyväskylän yliopistoon. Valmistelu on edennyt suunnitellusti ja molempien yliopistojen hallitukset ovat hyväksyneet sopimuksen liikkeenluovutuksesta.

Muutos tarjoaa mahdollisuuksia erikoistumiseen

Vaasan yliopistolle sopimus mahdollistaa erikoistumisen ja merkittävät uudet tutkimuspanostukset valituille painoaloille.

– Näin voimme taata kansainvälisesti korkealaatuisen tutkimuksen ja opetuksen myös jatkossa, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Sopimuksen myötä Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten opetus ja tutkimus jatkuu elokuusta 2017 alkaen Jyväskylän yliopistossa. Tämä koskee englantia, saksaa, pohjoismaisia kieliä (ml. kielikylpy), nykysuomea sekä venäjän ja ranskan kielten sivuaineita. Vaasan yliopiston kielikeskuksen toimintaa kehitetään ja se järjestää muiden kuin kielten alojen tutkintoihin kuuluvaa kieltenopetusta.

– Vaasan ja Jyväskylän yliopistot vahvistavat asemiaan vetovoimaisina ja merkittävinä työnantajina alueilla. Vaasan yliopisto tulee säilymään entisen kokoisena, ja sen henkilöstö suunnataan entistä selkeämmin yliopiston vahvuusalueille, Kuusisto jatkaa.

– Liikkeenluovutuksen myötä Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen kärkiala vahvistuu entisestään, toteaa Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen.

Yliopistojen välinen järjestely toteutetaan liikkeenluovutuksena

Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutuksen ja tutkimuksen siirto Jyväskylään toteutetaan liikkeenluovutuksena 1.8.2017 alkaen. Henkilöstö siirtyy Jyväskylän yliopistoon ns. vanhoina työntekijöinä. Vaasassa liikkeenluovutuksen piiriin kuuluu 700 opiskelijaa ja 30 henkilöstön edustajaa.

– Seuraavaksi muutoksen valmistelu jatkuu henkilöstön, ylioppilaskuntien ja opiskelijoiden kanssa. Yhdistymisen käytännön toteutumista edistetään teemoittain kootuissa alatyöryhmissä, kertoo Kuusisto.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa kaikille Vaasan yliopiston kielten opiskelijoille mahdollisuuden siirtyä Jyväskylän yliopistoon lukuvuodesta 2017 alkaen. Opiskelijat voivat myös suorittaa tutkintonsa loppuun siirtymäkauden aikana Vaasan yliopistossa.

– Jyväskylään siirtyvälle henkilökunnalle uudistus tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet Jyväskylän yliopiston kielten ja kulttuurien opetuksen ja tutkimuksen osaamisalueilla. Muutos tarjoaa myös Jyväskylän yliopistoon siirtyville kielten opiskelijoille omalla alallaan entistä monipuolisemmat mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan ja erikoistua muun muassa sivuainevalinnoilla, Manninen kertoo ja toivottaa opiskelijat ja henkilökunnan lämpimästi tervetulleiksi Jyväskylän yliopistoon.

Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen yhteistyö konkretisoituu jo 7.11.2016, kun Jyväskylän yliopiston edustajat tapaavat Vaasassa henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia. Vaasan yliopiston kielten opiskelijajärjestöt puolestaan vierailevat ensimmäisen kerran Jyväskylän yliopistossa 11.11.2016.

– Tästä yhteistyön ja yhteisen matkan on hyvä alkaa, toteavat molemmat rehtorit.

Lisätietoja:

Jari Kuusisto, rehtori, Vaasan yliopisto, jari.kuusisto(at)uwasa.fi, p. 029 449 8291
Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän yliopisto, matti.manninen(at)jyu.fi, p. 040 6800 215

Mitä mieltä olit jutusta?