Image
Nainen hymyilee ja kaksi henkilöä juttelee taustalla

Julkishallinnon HTK-tutkinto

Avoimessa yliopistossa suoritettava julkishallinnon HTK-tutkinto on Vaasan yliopiston hallintotieteiden ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden yhdessä toteuttama hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op). Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto ja sen sisältämät moduulit ovat kaikille avoimia, mutta ensisijaisesti suunnattu jo työelämässä oleville. 

Tutkintoon kuuluvat opinnot suoritetaan avoimessa yliopistossa. Voit suorittaa ne pääosin etäopintoina, joko koko tutkinnon tai vain esim. yhden moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja omien tarpeidesi mukaan.

Huomaathan, että myös verkko- ja etäopinnot voivat olla aikataulutettuja. Tarkista aina kunkin opintojakson tarkemmat toteutustiedot ennen ilmoittautumista!

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opinnot ovat maksullisia avoimen yliopiston opintoja. Lukuvuonna 2023-2024 opintomaksu on Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa 15€/opintopiste ja Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa 12€/opintopiste. Lisäkustannuksia voi tulla mm. oikeustieteen tenttien suorittamisesta siirtotenttinä toisella paikkakunnalla.

Tutkinto koostuu yksittäisten opintojaksojen muodostamista moduuleista. Koulutukseen ei ole erillistä hakua/hakuaikaa, vaan opiskelija ilmoittautuu järjestämisaikataulujen puitteissa jokaiselle opintojaksolle erikseen siihen avoimeen yliopistoon, jossa opinnot järjestetään. Opetustarjonta/moduulit löytyvät Opintopolusta esim. julkishallinnon HTK-tutkinto -hakusanalla. Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu ko. avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa (ilmoittautumislinkit löytyvät Opintopolusta).

Yksittäisillä opintojaksoilla on rajattu opinto-oikeusaika, joten ilmoittaudut kerralla vain niihin opintoihin, jotka sinulla on mahdollisuus suorittaa annetun ajan puitteissa. Opintojaksoja järjestetään useamman lukuvuoden aikana.

Jos tähtäät HTK-tutkintoon, otathan yhteyttä opintoneuvontaan ennen ilmoittautumista (yhteystiedot alla).

opiskelijat kurkkaavat portaikosta.
Julkishallinnon HTK-tutkinnon rakenne

HTK-tutkinnon rakenne

Jos tähtäimenäsi on tutkinto, tulee sinun suorittaa aloitusmoduuli sekä vähintään kolme sisältömoduulia ja täydentävät moduulit (yhteensä 180 op).

Julkishallinnon HTK-tutkinnon OPS lukuvuodelle 2023-2024 sekä ajantasainen HOPS-pohja

Julkishallinnon HTK-tutkinnon vahvistetun opetussuunnitelman lukuvuodelle 2023-2024 löydät alta.

Voit ladata itsellesi julkishallinnon HTK-tutkinnon oman Hops-pohjan lukuvuodelle 2023-2024. HUOM! Julkishallinnon HTK-tutkinnossa tutkintorakenne poikkeaa Vaasan yliopiston tai Itä-Suomen yliopiston ns. "perus" HTK/HTM-rakenteesta. Ole tarvittaessa yhteydessä opintoneuvojiimme!

Hops-lomakkeeseen on merkitty myös edeltävien opintojen vaatimuksia, tarkista kuitenkin aina ajantasaiset tiedot Opintopolusta ennen ilmoittautumista!

Tarkista vastaavuudet lukuvuoden 2023-2024 muuttuneeseen tutkintorakenteeseen

Julkishallinnon HTK-tutkinnon rakenteeseen on lukuvuonna 2023-2024 tullut muutoksia johtuen Vaasan yliopiston hallintotieteiden kandidaattirakenteen muutoksista. 

Tarkista lukuvuodelle 2023-2024 muuttunut tutkintorakenne alla olevasta taulukosta. Taulukosta löydät myös lukuvuoden 2022-2023 tutkintorakenteen sekä vastaavuudet uusiin jaksoihin.

HUOM! Mikäli olet suorittanut Julkishallinnon HTK-tutkinnon sisältömoduulien opintoja ennen lukuvuotta 2023-2024 ja sinulla on kysyttävää esim. opintojen vastaavuuksista, ole yhteydessä opintoneuvojiimme! Kokonaan valmiit sisältömoduulit kelpaavat sellaisenaan myös uudessa tutkintorakenteessa.

Tarkista vastaavuudet muuttuneessa tutkintorakenteessa

Julkishallinnon HTK-tutkinnon moduulit

Alla on lyhyt kuvaus jokaisesta julkishallinnon HTK-tutkintoon kuuluvasta sisältömoduulista. Olemme koonneet aloitusmoduulin, kaikkien sisältömoduulien, kieli- ja viestintämoduulin sekä tutkielmamoduulin opinnot Opintopolkuun, josta löytyy jatkolinkitys kullekin opintojaksolle.

Julkishallinnon HTK-tutkinnon moduulit

VY = Vaasan yliopisto
UEF = Itä-Suomen yliopisto

Klikkaamalla moduulin nimeä pääset Opintopolkuun, josta löydät ilmoittautumislinkit yksittäisille opintojaksoille (linkityksiä täydennetään heinä-elokuussa 2023). Et voi siis ilmoittautua suoraan moduuliin, vaan sinun on ilmoittauduttava moduulin jokaiselle opintojaksolle erikseen siihen avoimeen yliopistoon, jonka tarjonnassa opintojakso on. Huomaathan, että myös verkko- ja etäopinnot voivat olla aikataulutettuja. Tarkistathan aina tarkemmat toteutustiedot ennen ilmoittautumista!

Hyvä startti opinnoille on Aloitusmoduuli (erityisesti tutkintotavoitteisille suositus), johon sisältyvän "Henkilökohtainen opintosuunnitelma" -opintojakson yhteydessä jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan julkishallinnon HTK-tutkintorakenteen mukainen HOPS. Yhtä hyvin voit aloittaa opiskelun suoraan jostain sisältömoduulista.

Hallinnon muutos -moduulissa teemoina ovat organisaatio- ja toimintakulttuurin muutokset, esimiestyö ja johtajuus, kunnat ja niiden päätöksenteko, kansallinen ja eurooppalainen hallintotoiminta ja tiedonhallinnan lainsäädäntö.

Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä -moduulissa tarkastellaan työelämän muutoksiin liittyviä ilmiöitä, esimerkiksi perinteisessä työntekijä-työnantaja-asetelmasta luopuminen, työn määräaikaisuus, osa-aikaisuus ja etätyö sekä erilaistuviin työsuhteisiin liittyvät turvaverkot, työhyvinvointi ja työoikeuden periaatteet.

Julkisten varojen käyttö -moduulissa paneudutaan julkisen talouden keskeisiin rakenteisiin, systematiikan ja taloushallinnon perusteisiin, valtion ja kuntien toiminnan talouden suunnitteluun, talousarvioon, tilinpäätökseen ja valvontaan sekä julkisiin hankintoihin ja verotuslainsäädäntöön.

Hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen -moduulissa keskiössä on hyvinvointipalveluiden järjestäminen, sosiaali- ja terveyshuollon digitalisaatio, sosiaaliturvajärjestelmä, toimeentuloturva ja terveydenhuollon lainsäädäntö.

I Aloitusmoduuli, yht. 16 op

 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HTK), 1 op VY
 • Tieteellinen tiedonhankinta I, 1 op VY
 • Julkinen johtaminen, 6 op VY
 • Oikeustieteen perusteet, 1 op UEF
 • Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta, 2 op UEF
 • Yleishallinto-oikeus, 5 op UEF

II Sisältömoduulit

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa HTK-tutkinnon, tulee hänen suorittaa kolme sisältömoduulia.

Hallinnon muutos, yht. 32 op

 • Place-Based Management on a Global Scale, 5 op VY
 • Henkilöstöjohtaminen, 5 op VY
 • Moderni muutosjohtaminen, 5 op VY
 • Kolme seuraavista:
  • Valtiosääntöoikeus, 5 op UEF
  • Julkisen palvelutuotannon tiedonhallinnan sääntely, 5 op UEF
  • Kuntaoikeus, 5 op UEF
  • Hallintomenettelyn ja hallinnonoikeussuojan harjoitukset, 5 op UEF
  • Hallintoprosessioikeus, 5 op UEF
 • Oppimispäiväkirja: Hallinnon muutos, 2 op UEF

Julkisten varojen käyttö, yht. 32 op

 • Johdon laskentatoimi, 5 op VY
 • Julkistalouden oikeus, 5 op VY
 • Julkinen talous ja instituutiot, 5 op VY
 • Toinen seuraavista:
  • Julkiset hankinnat, 5 op UEF tai
  • Vero-oikeuden perusteet, 5 op UEF
 • Sopimusoikeus, 5 op UEF
 • Finanssihallinto-oikeus, 5 op UEF
 • Oppimispäiväkirja: Julkisten varojen käyttö, 2 op UEF

Hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen, yht. 33 op

 • Hyvinvoiva yhteiskunta, 6 op VY
 • Demokratiainnovaatiot kansalaisten osallistumista uudistamassa, 5 op VY
 • Hyvinvointipalveluiden digitalisaatio, 5 op VY
 • Kolme seuraavista:
  • Johdatus hyvinvointioikeuteen, 5 op UEF
  • Sosiaalihuolto-oikeus, 5 op UEF
  • Toimeentuloturvaoikeus 5 op UEF
  • Lapset sosiaalihuollossa, 5 op UEF
  • Terveydenhuolto-oikeus, 5 op
  • Hyvä valvonta, 5 op UEF
 • Hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen: oppimispäiväkirja, 2 op VY

Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, yht. 27 op

 • Organisaatiokäyttäytyminen, 5 op VY
 • Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos, 5 op VY
 • Kolme seuraavista:
  • Työoikeus, 5 op UEF
  • Kuntaoikeus, 5 op UEF
  • Virkamiesoikeus, 5 op UEF
  • Työoikeuden jatkokurssi: työnantajan velvollisuudet työsuhteessa, 5 op UEF
 • Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: oppimispäiväkirja, 2 op VY

III Täydentävät moduulit

HTK-tutkinnon suorittaville opiskelijoille.

Viestintä- ja kieliopinnot -moduuli, yht. 13-15 op

Äidinkieli, yht. 5 op

 • Akateemiset viestintätaidot, 3 op VY
 • Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op VY


Toinen kotimainen kieli (ruotsi), yht. 4-5 op

VY:lle tutkinnon suorittavat:

 • Talouselämän ruotsia, 5 op VY

UEF:lle tutkinnon suorittavat:

 • Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille, 4 op UEF
   

Vieras kieli, yht. 4-5 op

VY:lle tutkinnon suorittavat, 5 op:

 • Reading and Writing Skills in English, 3 op VY, ja
 • Oral Skills in English, 2 op VY

TAI

 • English Skills for Business, 5 op VY

UEF:lle tutkinnon suorittavat, 4 op:

 • Academic and Professional English for Law, 4 op UEF


Tutkielmamoduuli, 14-21 op (valitse sen yliopiston tutkielmamoduuli, johon tutkintosi suoritat)

Tutkielmamoduuli: Vaasan yliopisto (17-21 op)

Tutkielmamoduuli: Itä-Suomen yliopisto (14 op)


Kandidaattiseminaari ja -tutkielma, yht. 10 op

Julkisoikeus
Julkisen toiminnan johtaminen
Hallinto-oikeus

Tutkielmaa tukevat opinnot, 4-11 op

VY:lle tutkielman suorittavat:

Julkisoikeus, 7 op

 • Oikeusteoria ja oikeustapausanalyysi, 6 op
 • Tieteellinen tiedonhankinta 2, 1 op VY

Julkisen toiminnan johtaminen, 11 op

 • Tilastotieteen perusteet, 5 op
 • Tutkimusmenetelmät, 5 op
 • Tieteellinen tiedonhankinta 2, 1 op VY

UEF:lle tutkielman suorittavat (Hallinto-oikeus, 4 op):

 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet, 4 op
 • Oikeudellisen tiedon hankinta, 0 op

Vapaasti valittavien opintojen moduuli (niin, että 180 op tulee täyteen)

Opiskelija voi valita tutkintorakenteeseen kuuluvat vapaavalintaiset opinnot esimerkiksi seuraavista tai muista tutkintoon soveltuvista avoimen yliopiston opintojaksoista.

Hyvä valvonta

 • Hyvä valvonta, 5 op UEF
 • Hallintoprosessioikeus, 5 op UEF
 • Lapsen oikeudet, 5 op UEF
 • Kuntaoikeus, 5 op UEF
 • Animal Law and Policy, 5 op UEF

Koulutus ja hallinto

 • Koulutusoikeus, 5 op UEF
 • Yleishallinto-oikeus,  5 op UEF
 • Virkamiesoikeus, 5 op UEF
 • Kuntaoikeus, 5 op UEF
 • Lapsen oikeudet, 5 op UEF

Johtaminen, kauppatieteet

 • Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, 5 op VY
 • Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op VY
 • Cross-Cultural Management, 5 ECTS VY

Muut vapaasti valittavat opinnot

 • Tietokone työvälineenä -opintojaksot (yht. 3 op):
  • Tietokone työvälineenä: verkkoympäristö, 0,5 op VY
  • Tietokone työvälineenä: tekstinkäsittely, 1 op VY
  • Tietokone työvälineenä: taulukkolaskenta, 1 op VY
  • Tietokone työvälineenä: esitysgrafiikka, 0,5 op VY

Tutkielmamoduuli

Kandidaattiseminaari ja -tutkielma suoritetaan joko Itä-Suomen yliopistossa tai Vaasan yliopistossa riippuen valitusta opintosuunnasta. Vaasan yliopiston opintosuunnat, joihin tutkielman voi tässä koulutuksessa suorittaa, ovat julkisen toiminnan johtaminen ja julkisoikeus.

Tutkielmamoduuliin saa osallistumisoikeuden, kun suoritettuja opintopisteitä on vähintään 150 op ja suoritettuihin opintoihin sisältyy aloitusmoduuli (16 op), viestintä- ja kieliopinnot –moduuli (13-15 op) sekä pakollisista sisältömoduuleista vähintään 80 op. Tutkielmamoduuli on osallistujille maksuton (mikäli opiskelija on suorittanut tutkielmamoduuliin kuuluvia opintojaksoja ennen kuin hän on saanut osallistumisoikeuden tutkielmamoduuliin, aikaisemmin maksettuja opintomaksuja ei kuitenkaan palauteta).


Tutkintoon hakeminen Vaasan yliopistoon

Tutkintoa suorittavan opiskelijan on haettava opinto-oikeutta siitä yliopistosta, jonne hän suorittaa tutkielman ja kandidaattiseminaarin.

Tutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta voi hakea, kun opiskelijalla on suoritettuna yhteensä 180 opintopistettä vaaditun rakenteen mukaisesti siten, että kandidaattiseminaari- ja tutkielma on suoritettu jossakin seuraavista opintosuunnista: julkisen toiminnan johtaminen tai julkisoikeus. 

Hakijalla tulee olla suoritettuna opinnot, joilla hän osoittaa saavuttaneensa äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen taidon sekä vähintään yhden vieraan kielen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (ks. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista 794/2004, 6 §).

Valinnassa huomioitavien opintojen tulee olla korkeintaan 10 vuotta vanhoja.

Opinto-oikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon.

Vaasan yliopiston marmoriportti

Ohjeistus Vaasan yliopiston opintojaksojen korvaavuuksista

Tutustu ohjeistukseen julkishallinnon HTK-tutkinnon korvaavuuksien anomisesta Vaasan yliopiston opintojaksojen osalta. HUOM! Ohjeistus koskee siis ainoastaan julkishallinnon HTK-tutkintoon kuuluvia Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintojaksoja. Itä-Suomen yliopiston korvaavuuskäytännöt ovat erilaiset.

Korvaavuusanomuslomakkeen löydät HTK-tutkinnon aloitusmoduuliin kuuluvan opintojakson "Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HTK) 1 op" Moodle-alustalta. Voit pyytää korvaavuusanomuslomakkeen myös Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoneuvojilta (Kristiina Pulakka ja Tiia Ahonen, ks. yhteystiedot alla). Korvattavista opintojaksoista tulee opiskelijan opintorekisteriin merkintä ”korvaavuus kelpaa vain julkishallinnon HTK-tutkintoon”.

Ohjeistus korvaavuuksien anomisesta:

Lisätiedot

Kuva
Kristiina Pulakka

Kristiina Pulakka

Opintopäällikkö
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498457
Toimisto
Konttori K211
Avaa profiilisivu
Kuva
Tiia Ahonen

Tiia Ahonen

Asiantuntija, avoin yliopisto
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498456
Toimisto
Konttori K211
Avaa profiilisivu

Oikeudet muutoksiin pidätetään