Väitös: Iskuvoimaa uudella mallilla yritysverkostojen väliseen kilpailuun

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteen maisteri Terho Uusitalon tuotantotalouden alan väitöstutkimuksessa kehitetään uusi liiketoimintaprosessien kehittämiskonsepti yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi informaatioajan yhteiskunnassa.
Väitöstutkimuksessa luotua kehittämiskonseptia voidaan jatkossa soveltaa yritysten kilpailukyvyn tutkimiseen ja kehittää prosessijohtamisen kautta kilpailukykyä nykyajan globalisoituneessa ja verkottuneessa toimintaympäristössä. Kuva: Pixabay

Suomessa ja muissa länsimaissa on tapahtunut 2000-luvulla kaksi laajaa ja merkittävää muutosta. Jälkiteollisesta yhteiskunnasta on siirrytty vauhdilla informaatioaikaan. Toinen iso muutos on se, että nykyään yksittäinen yritys ei vain kilpaile muita yrityksiä vastaan, vaan pikemminkin yritysverkostot kilpailevat toisiaan vastaan.

– Tällaiset suuret ja ajoittain nopeatkin muutokset aiheuttavat epävarmuutta yritysten toimintaympäristössä ja luovat yrityksille haasteita pysyä mukana alati kovenevassa kilpailussa, sanoo Vaasan yliopistossa perjantaina väittelevä Uusitalo.

Tähän haasteeseen Uusitalo tarttuu väitöskirjassaan, jossa kehitetään taloudellisesti ja teknisesti kilpailukykyinen liiketoiminnan hallintajärjestelmä yrityksen toiminnan tehokkuuden ja laadun parantamiseksi uudenlaisessa toimintaympäristössä.

Prosessit kuntoon

Väitöskirja on tapaustutkimus kansainvälisestä energiateknologia-alan yrityksestä, jonka prosessinjohtamisen kehittämiseen pureuduttiin tutkimuksessa syvällisesti. Kilpailukykynsä parantamiseksi yritys halusi esimerkiksi kehittää asiakaslähtöisyyttään, parantaa asiakkaan kokemaa laatua ja saamaa lisäarvoa. Ydinprosesseiksi valittiin asiakassuhteiden hallinta, tuotehallinta sekä tuotannon ja toimitusketjun hallinta.

Samalla luotiin kehittämiskonsepti liiketoimintaprosessille. Konseptilla vahvistetaan prosessijohtamiseen pohjautuvaa johtamismenetelmää.

– Kehittämiskonseptissa korostuvat kokonaisoptimointi, strateginen näkökulma, resurssipohjainen kyvykkyysajattelu sekä pyrkimys luopua vanhoista tehottomista funktionaalisista johtamismenetelmistä, sanoo Uusitalo.

Kehittämiskonsepti on vaiheittainen. Esiselvityksen jälkeen yrityksessä määritellään käytettävä kehitystyökalu ja sen jälkeen itse kehitysprojekti. Seuraavaksi toteutetaan kehitysprojekti ja otetaan käyttöön jatkuvan parantamisen käytännöt ja seuranta.

– Tutkimuksessa luotua liiketoimintaprosessien kehittämiskonseptia voidaan jatkossa soveltaa yritysten kilpailukyvyn tutkimiseen ja tutkimustulosten pohjalta kehittää kohdeyrityksen kilpailukykyä toteuttamalla prosessijohtamisen lähestymistapaa 2000-luvun kilpailussa dynaamisessa ja verkostoituneessa toimintaympäristössä.

Uusitalon mukaan tutkimus vahvistaa olemassa olevaa teoriaa liiketoimintaprosessien kehittämismenetelmästä (Business Process Reengineering, BPR) ja sen toimivuutta kilpailukyvyn parantamisessa.

terho_uusitalo vaakakuva 1 low res.jpg

Lisätiedot

Terho Uusitalo, p. 040 484 3510 , sähköposti: terho.uusitalo(at)gmail.com

Uusitalo, Terho (2017) Developing Competitiveness of a Company Using a New Business Process Engineering Concept. Acta Wasaensia 370.

Väitöskirjan pdf: /materiaali/pdf/isbn_978-952-476-732-3.pdf
Väitöskirjan tilaukset:  https://verkkokauppa.juvenes.fi/kategoria/318/vaasan-yliopisto

 

Väitöstilaisuus

KTM Terho Uusitalon tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Developing Competitiveness of a Company Using a New Business Process Engineering Concept” tarkastetaan perjantaina 7.4.2017 klo 12 alkaen tiedekirjasto Tritonian auditorio Nississä Vaasan yliopistossa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti, TkT Henry Sivusuo (Ilmavoimien esikunta) ja kustoksena professori Josu Takala.

Mitä mieltä olit jutusta?