Väitös 5.10.: Johdon joustavuus lisää pk-perheyritysten kansainvälistymistä

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteiden maisteri Ethiopia Segaron kansainvälisen markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja ”Internationalization of Family Small and Medium Sized Enterprises. Impact of Ownership, Governance and Top Management Team” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 5.10. klo 12.00 alkaen Tervahovin Palomäki-salissa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jose Carlos Casillas (Sevillan yliopisto, Espanja) ja kustoksena professori Jorma Larimo (Vaasan yliopisto).

väitöskirja käsittelee pienten ja keskisuurten perheyritysten kansainvälistymistä. Segaro tarkastelee työssään erityisesti omistuksen, hallinnon ja johtoryhmän vaikutusta kansainvälistymiseen. Tutkimus keskittyy tehdasteollisuuden toimiviin yrityksiin.

Pk-perheyrityskin voi olla kansainvälinen

Pienet ja keskisuuret perheyritykset (pk-perheyritykset) kansainvälistävät liiketoimintaansa vakiinnutettuaan ensin asemansa kotimarkkinoilla.

– Tämä pk-perheyritysten näennäinen ristiriitaisuus eli niiden pyrkimys ankkuroitua paikallisesti ja kuitenkin samalla toimia kansainvälisesti johdatti tutkimaan, mitkä pk-perheyritysten tyypilliset omistukseen, johtoryhmään ja hallintoon liittyvät piirteet määrittelevät niiden kansainvälistymistä, Segaro kertoo.

Johdon kokeneisuus edistää kansainvälistymistä

Segaron mukaan yrityksen johdon strateginen joustavuus ja teollinen kokemus lisäävät yrityksen kansainvälistymistä. Perheen sitoutumiskulttuurin eli perheen ja yrityksen arvojen samankaltaisuuden ja perheen yritykseen sitoutumisen yhteys kansainvälistymiseen puolestaan on kielteinen. Perheen stewardship-suuntautuneisuus eli johdon halu toimia ensisijaisesti yrityksen eikä oman edun mukaisesti edistää perheen sitoutumiskulttuuria, johdon kokemusta teollisuudesta sekä johdon strategista joustavuutta.

Suosituksia käytännön johtamistyöhön

Tutkimus auttaa osaltaan ymmärtämään omistajuuden ”pehmeämpää ulottuvuutta”, esimerkiksi perheen sitoutumisen roolia pk-perheyritysten kansainvälistymisessä. Tutkimus osoittaa, että perheen sitoutumiskulttuuri ja stewardship-asennoituminen saattavat sisäänpäin suuntautumisensa vuoksi toimia kansainvälistymistä vastaan. Toisaalta yhdistettynä johdon strategiseen joustavuuteen stewardship-asennoituminen edistää kansainvälistymistä.

Tutkimus ei edistä pelkästään teorian kehittämistä. Se tarjoaa myös suosituksia käytännön johtamistyöhön pk-perheyritysten kansainvälistymisen kehittämiseksi. Tutkimus toteutettiin hyödyntämällä kahdeksankymmenen suomalaisen, kansainvälistä toimintaa harjoittavan, tehdasteollisuudessa toimivan pk-perheyrityksen kokemuksia.

Väitöskirja pdf-muodossa ja tilaukset

Mitä mieltä olit jutusta?