Vaasan yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ja yliopiston henkilöstöä edustavat järjestöt allekirjoittivat 28. kesäkuuta työsuojelun yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksen piiriin kuuluvat kaikki ylipiston työsuhteiset työntekijät. Sopimuksessa sovitaan mm. työsuojelupäälliköstä, työsuojeluvaltuutetusta ja työsuojelutoimikunnan perustamisesta ja tehtävistä.
Kuvassa Sunna Vainiomaa, Hannu Katajamäki, Tuukka Järvinen, rehtori Matti Jakobsson ja Johanna Vironen.

JUKO ry:tä edustivat Linkki - Vaasan yliopiston akavalaiset asiantuntijat -yhdistyksen luottamusmies Sunna Vainiomaa, Professoriliitto ry:n Vaasan yliopiston osastoa luottamusmies Hannu Katajamäki, Vaasan yliopistolehtorit ry:tä luottamusmies Aira Thölix ja Vaasan yliopiston tutkijayhdistys VYTY ry:tä luottamusmies Tuukka Järvinen.

– Minusta on hienoa, että tasa-arvon lisäksi osana työsuojelun yhteistoimintaa toteutetaan myös yhdenvertaisuutta. Näin siksi, että tasa-arvo(laki) koskee vain sukupuolista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuus on paljon laajempi käsite. Toinen asia, jonka erityisesti haluaisin nostaa esille, on pykälä yliopiston luvalla yliopiston toimitiloissa työskentelevistä henkilöistä, jotka eivät ole työsuhteessa yliopistoon. Työsuojelun yhteistoimintasopimukseen on kirjattu, että työsuojelutoimikunnassa voidaan käsitellä myös heidän työoloihinsa olennaisesti vaikuttavia asioita, kertoo Sunna Vainiomaa sopimuksen sisällöstä.

– Akavalaisten henkilöstöjärjestöjen mielestä tällä neuvottelutuloksella työnantaja osoitti arvostusta henkilökuntaa kohtaan ja sitoutuneisuutta työyhteisön jatkuvaan kehittämiseen. Olemme tyytyväisiä sopimuksen sisältöön. Siitä tuli hyvä kompromissi työantajan ja henkilökunnan välille, iloitsee Vainiomaa, jolla on ollut keskeinen rooli sopimusta neuvoteltaessa.

Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys ry:tä edustivat puheenjohtaja Johanna Vironen ja pääluottamusmies Pasi Jussila.

– Sopimusta neuvoteltiin yli vuoden ajan. Muun muassa yliopiston uusi olomuoto ja muuttunut lainsäädäntöpohja aiheuttivat sen, että osapuolten näkemykset olivat lähtötilanteessa erilaiset. Jouduimme tarkastelemaan vanhoja käytäntöjä uusista lähtökohdista ja luomaan uusia toimintamalleja osittain puhtaalta pöydältä. Yhteistyötä on tehty sekä henkilöstöjärjestöjen kesken että oltu yhteydessä tiiviisti omiin taustaorganisaatioihin. On ollut ilo huomata, että keskustelemalla ja neuvottelemalla päästiin lopulta yhteiseen näkemykseen. Tästä on hyvä jatkaa, Pasi Jussila kertoo neuvotteluprosessista.

– Tällä sopimuksella on haettu uutta yhteistoimintakulttuuria järjestöjen ja yliopiston välillä. Yliopiston aseman ja päätöksentekoprosessien muutoksesta johtuen on tärkeää varmistaa hyvin toimiva yhteistyö eri henkilöstöryhmien kanssa, kertoo rehtori Matti Jakobsson.

– Sopimusneuvottelut sujuivat hyvässä yhteistyössä ratkaisuhakuisesti ja saavutettu neuvottelutulos antaa hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle.

Samalla allekirjoitettiin myös luottamusmiessopimus. Yhteistoimintasopimuksen neuvottelut jatkuvat syksyllä. Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan neuvottelukunnan jäsenistä ja tehtävistä. Neuvottelukunta jatkaa yhteistoimintaneuvoston tehtäviä.

Mitä mieltä olit jutusta?