Työkaluja virtuaalisille tehtaille

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistolla on käytössä energiaan liittyvä virtuaalitehdas. Verkostossa on mukana energiaketju, energiateknologian tietotekniikka, energiateknologian tuotanto ja energiatehokas rakentaminen. Yliopisto oli mukana päättymäisillään olevassa kansainvälisessä Net-Challenge -hankkeessa, jossa luotiin toimintamalli ja työkaluja virtuaalisen tehtaan ohjaamiseen.

Virtuaalisella tehtaalla tarkoitetaan hajautetun tuotannon mallia, jossa tuotteita ei tehdä samassa paikassa vaan alihankkijoita ja osien toimittajia on useita. Organisoituminen virtuaaliseksi tehtaaksi on usein tilannekohtaista, projektiluonteista ja tilapäistä. Yritysten on kuitenkin pystyttävä ohjaamaan suunnitteluaan ja tuotantoaan kuin kaikki olisi fyysisesti samassa tilassa.

Net-Challenge -hankkeen päätavoitteena oli luoda työkaluja virtuaalisen tehtaan verkostojen hallintaan. Teollisuuden alan pienet ja keskisuuret yritykset voivat työkalun avulla yhdistää osaamistaan ja resurssejaan tuotteiden suunnittelussa ja valmistamisessa.

– Globaalissa markkinatilanteessa pärjätäkseen eurooppalaisten pienyritysten tulee verkostoitua ja yhdistää voimiaan uudella tavalla. Näin voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin nopeammin, saadaan uudet tuotteet markkinoille nopeammin, tuotevalikoima kasvaa ja hinnat ovat kilpailukykyisemmät, kertoo professori Petri Helo, jonka erityisalaa ovat logistiset järjestelmät ja toimitusketjujen hallinta.

Hankkeessa luotiin virtuaalisen tehtaan johtamiseen ja kokonaisuuden hallintaan käsikirja, jossa kuvataan toiminnan ohjauksen periaatteet, muun muassa toiminnan läpinäkyvyys eri toimijatahoille. Vaasan yliopiston osuus projektissa liittyi verkostojen johtamisen kehittämiseen.

– Yritysverkon rakentamiseen ja yksittäisen virtuaalisen tehtaan ohjaukseen luodaan yhteiset toimintaperiaatteet. Yritysverkossa partnerit kommunikoivat, jakavat markkinatietoa ja luovat luottamukselliset suhteet keskenään. Joku kerää tarvittavat kumppanit projektille. Projektin jälkeen syntynyt osaaminen ja asiakaspalaute palautetaan yritysverkkoon, jotta seuraavia virtuaalitehtaita muodostettaessa osataan valita oikeat osaavat partnerit, hankkeessa mukana ollut Technobothnian johtaja Timo Kankaanpää kuvailee.

tehdas.jpg

Yritysverkkoon hakeutuu jäseniä, joista arvioinnin kautta muodostuu partnereita.

– Uutta virtuaalista tehdasta luodessa tarvitaan paikka, jossa osapuolet voivat jakaa tietoa ja resurssejaan. Tähän tarpeeseen Net-Challengessa luotiin erilaisia työkaluja ja pilotteja, joilla hajautetun tuotannon osapuolet saadaan hallitusti yhteen, Helo kertoo.

Euroopan komission seitsemännen puiteohjelman rahoittama Net-Challenge -hankkeen päävastuu oli portugalilaisella INESC Porto -tutkimuslaitoksella. Hankkeessa oli mukana useita tutkimusorganisaatioita ja pienyrityksiä sekä Euroopasta että Kiinasta. Vaasan yliopiston lisäksi Suomesta mukana oli ohjelmistotyökaluja kehittävä Wapice Oy.

Mitä mieltä olit jutusta?