Työelämän huippuvieraat tarjoavat opiskelijoille uusia näkökulmia strategiseen ajatteluun

Uutisen oletuskuva
Professorien Marko Kohtamäen ja Annika Tidströmin koordinoimalla strategisen johtamisen kurssin jokaisella luennolla opiskelijat pääsivät kuulemaan mielenkiintoisilta vierailijoilta tuoreita näkökulmia yritysten ja julkisorganisaatioiden strategisesta johtamisesta.
Strategisen johtamisen jokaisella luennolla oli vierailijoita puhumassa strategisen johtamisen merkityksestä omassa organisaatiossaan.

Tällä kertaa luennoilla oli kaksi vierailijaa. Vaasan kaupungin talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen kertoi Vaasan kaupungin strategiatyöstä ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand avasi strategisen johtamisen näkökulmasta, millaista työtä valiokunnassa tehdään Suomen tulevaisuuden kehittämiseksi.

Alansa ammattilaisia Vaasaan

Äkkinen kertoo, että yhdeksi tavoitteeksi Vaasan kaupungin strategiassa on kirjattu ”osaajien kehto”. Se kuvaa tavoitetta, että organisaatiot saavat osaavaa ja koulutettua työvoimaa alueen oppilaitoksista.

- Suuri osa Vaasan yliopiston opiskelijoista työllistyy yksityiselle sektorille. Kannustan heitä antamaan mahdollisuuden myös julkiselle sektorille. Luovuus asuu rajapinnoissa, erilaisten osaamisten yhdistelmistä syntyy jännittäviä juttuja sekä omaa uniikkia osaamista.

Äkkinen täsmentää, että ”osaajien kehto” edellyttää, että oppilaitoksissa suoritetaan tutkintoja, joiden sisällöt vastaavat alueen organisaatioiden osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

- Vaasan yliopisto on uskomattoman tärkeä instituutio läntiselle Suomelle ja Vaasan kaupungille ylipäätään. Vaasassa on vetovoimaa. Toivon, että opiskelijat jäisivät tänne töihin ja mahdollisesti perustaisivat perheet Vaasaan, Strand toteaa.

Strategista ajattelua tarvitaan monessa paikassa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat osaavat käyttää strategisen johtamisen menetelmiä ja työvälineitä sekä hallitsevat strategisen johtamisen peruskäsitteet. Kurssin käytyään heillä on valmiudet strategisen aseman analysointiin, strategian valintaan ja sen toimeenpanoon.

- Strateginen ajattelu on osaamista, josta on hyötyä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa. Se on osa organisaatioiden arkea, se elä mitään omaa erillistä elämäänsä, Äkkinen tiivistää opiskelijoille.

Vaasan kaupungin ja Vaasan yliopiston välinen tiivis yhteistyö näkyy ja siitä hyötyvät molemmat osapuolet. Kaupunki saa yliopistosta harjoittelijoita, gradun tekijöitä sekä asiantuntija-apua tutkijoilta ja professoreilta. Vaasan kaupunki ja Vaasan yliopisto ovat tehneet yhteistyötä muun muassa kaupungin strategiaprosessin yhteydessä, jossa professori Kohtamäki on ollut mukana.

- Yhteistyö on ulottunut valtuustosta eri toimialoille, ja strategisesta suunnittelusta yli vuosien tapahtuvaan strategian toteutumisen arviointiin, osana strategian päivityskierroksia. Keskeistä strategiatyössä on ollut yhdessä tekeminen, Kohtamäki täsmentää.

- Yhteistyö sparraa meitä uudistumaan ja antaa uutta inspiraatiota omaan toimintaamme, Äkkinen iloitsee.

Terveisiä opiskelijoille

Luennon jälkeen opiskelijoilta viesti on selvä: kursseille halutaan yritysyhteistöitä lisää, vaikka niitä on jo paljon. Ne antavat hyvin vastapainoa kurssikirjallisuudesta opitulle teorialle ja on kiinnostavaa päästä keskustelemaan luennon aiheista asiantuntijoiden kanssa.

- Pidin tällä kurssilla erityisesti siitä, että yritysvierailijat on valittu lähikunnista ja ovat pääosin paikallisia. Nämä vierailijat ovat minulle tuttuja, jonka vuoksi näistä saa enemmän kosketuspintaa, markkinoinnin johtamisen maisteriopiskelija Sari Hallinen sanoo.

Äkkinen ja Strand olivat tyytyväisiä vierailuunsa ja tulevat mielellään uudestaan. He kannustavat opiskelijoita olemaan aktiivisia ja nauttimaan opiskeluajoistaan täysin siemauksin.

- Millään sukupolvella ei ole niin hienot mahdollisuudet tehdä mitä vaan merkityksellistä tulevina vuosikymmeninä kuin teillä, jotka nyt opiskelette. Osana Vaasan energia- ja ympäristöteknologiaklusteria olette automaattisesti mukana pelastamassa maailmaa, ja jokainen voi osaltaan vaikuttaa teknologiaan sekä uusien innovaatioiden syntyyn, Strand päättää.

Teksti: Tiia Alkkiomäki

Mitä mieltä olit jutusta?