Opintopsykologi

Osana opintojen ohjauksen kokonaisuutta toimii opintopsykologi, joka on perehtynyt oppimisen, ohjauksen ja neuvonnan psykologiaan.

Opintopsykologin ohjauspalvelut

Opintopsykologi työskentelee motivaation, ajanhallinnan, opiskelun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opintopsykologin kanssa voit mm. selvitellä oppimiseen liittyviä asioita tai pohtia opiskelun tavoitteita.

Opintopsykologilla on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kestävät n. 45 min. Käyntejä on 1-5. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua opintopsykologin vetämiin ryhmiin. Opintopsykologin palvelut on suunnattu perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille.

Milloin yhteys opintopsykologiin?

Ohjauksessa keskitytään opintojen etenemisen vaikeuksiin, kuten esim.

 • motivaatioon liittyviin kysymyksiin
 • jaksamiseen
 • jännittämiseen (voit esim. jännittää esiintymistä tai ryhmätöitä)
 • stressin hallintaan
 • ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan tai saamattomuuteen
 • opiskelukyvyn ylläpitämiseen
 • opiskelu- ja oppimistaitojen kehittämiseen
 • tutkielmanteon ja kirjoittamisen vaikeuksiin
 • palaamiseen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen.

Keskusteluissa pyritään yhdessä löytämään ratkaisuja tilanteeseen, kehittämään opiskelutaitoja, lisäämään toimivuutta ja kehittämään uusia ajattelu- ja toimintatapoja sekä näin edistää opiskeluedellytyksiä.

Yhteystiedot

Koronavirustilanteesta johtuen opintopsykologin palvelut ovat siirtyneet zoomin tai vaihtoehtoisesti puhelimen välitykselle.

Ajanvaraus toimii edelleen ensisijaisesti Moodlen kautta, mutta myös sähköpostitse. Opintopsykologin kanssa voit keskustella opiskeluun liittyvistä haasteista, kuten ajankäytöstä tai tehtävien tekemisten aikaansaamisesta.

Syyslukukaudella 2021 voit käydä tuki- ja ohjauskeskusteluja myös opintopsykologiharjoittelija Ville Horilan kanssa. Harjoittelija on suorittanut kaikki psykologian maisterin tutkintoon kuuluvat ammatilliset opinnot ja hän toimii opintopsykologin ohjauksessa.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos siltä tuntuu.

Ray Ohtonen
Opintopsykologi

Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8407
 • Fabriikki
Ville Horila
Projektiassistentti

Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8636
 • Fabriikki F116

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?