Opintopsykologi

Osana opintojen ohjauksen kokonaisuutta toimii opintopsykologi, joka on perehtynyt oppimisen, ohjauksen ja neuvonnan psykologiaan. Opintopsykologin palvelut on suunnattu Vaasan yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille.

Opintopsykologin ohjauspalvelut

Opintopsykologi työskentelee motivaation, ajanhallinnan, opiskelun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opintopsykologin kanssa voit mm. selvitellä oppimiseen liittyviä asioita tai pohtia opiskelun tavoitteita.

Opintopsykologin ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukea opintojen etenemistä.

Opintopsykologin palvelut opiskelijoille sisältävät sekä yksilövastaanottoja että erilaisia ryhmiä.

Milloin yhteys opintopsykologiin?

Yksilöohjauksessa tyypillisiä teemoja ovat esimerkiksi:

  • motivaatioon liittyvät kysymykset
  • jaksaminen
  • jännittäminen (voit esimerkiksi jännittää esiintymistä tai ryhmätöitä)
  • stressin hallinta
  • ajankäytön suunnittelu ja hallinta tai saamattomuus
  • opiskelukyvyn ylläpitäminen
  • opiskelu- ja oppimistaitojen kehittäminen
  • tutkielmanteon ja kirjoittamisen vaikeudet
  • palaaminen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen.

Keskusteluissa pyritään yhdessä löytämään ratkaisuja tilanteeseen, kehittämään opiskelutaitoja, lisäämään toimivuutta ja kehittämään uusia ajattelu- ja toimintatapoja sekä näin edistää opiskeluedellytyksiä.

Opintopsykologilla on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kestävät noin 45 minuuttia Käyntejä on 1-5.

Opintopsykologi ei tee psykologisia tutkimuksia, eivät hoida tai diagnosoi mielenterveyden häiriöitä tai muita terveydellisiä asioita. Olethan näissä asioissa suoraan yhteyttä YTHS:ään tai omaan terveyskeskukseesi.

Ota yhteyttä opintopsykologiin myös, mikäli tarvitset erityistä tukea ja ohjausta tai yksilöllisiä järjestelyitä opiskelun, tenttien tai kypsyysnäytteen suorittamisen tueksi.

Opiskelutaidot-opintojakso

Opiskelutaidot (OPIS 0190) -opintojakso on tarkoitettu kaikille opiskelijoille omien opiskelutaitojen kehittämisen tueksi. Opintojaksolta saat hyviä vinkkejä ajanhallintaan, opiskelutekniikoihin, ryhmätyötaitoihin, motivaatioon tai yleiseen hyvinvointiin.

Opintojakso suoritetaan verkossa omaan tahtiin. Opintojakso sisältää pohdintatehtäviä, harjoituksia ja opintopäiväkirjan. Voit tulla poimimaan kurssilta myös vain vinkit opiskelun tehostamiseen.

Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alussa. Opintojakso sopii kuitenkin myös kaikille muille, jotka haluavat tehostaa oppimistaan.

Drop in -opinnäytetyöpaja

Vaasan yliopiston opiskelija, graduttaako? Kangerteleeko kandi? Dippa jumissa?

Tule kokeilemaan opinnäytetyöpajaa! Työpajassa ratkotaan yhdessä opinnäytetöiden tekemiseen liittyviä ongelmia, avataan mahdollisia kirjoitusblokkeja, jaetaan vinkkejä, saadaan vertaistukea ja ennen kaikkea tehdään opinnäytetyötä. 

Opinnäytetyöpajan yhteyshenkilöinä toimivat opintopsykologi Ray Ohtonen ja tietoasiantuntija Niina Sorvari.

Ajantasaiset tiedot työpajasta löydät Tritonian verkkosivuilta kohdasta Palvelut > Ohjaus ja opetus > Vaasan yliopiston opiskelijat > Opinnäytetyöpaja, lue lisää!

Opintopsykologin blogi Tune up your studies

Opintopsykologin blogiin on kerätty opiskelua tukevia vinkkejä, Tune up your studies -videosarjan osia, tuoreimpia tutkimustuloksia sekä opiskeluasi tukevia kirjallisuusvinkkejä.

Yhteystiedot

Ajanvaraus toimii ensisijaisesti Moodlen kautta, mutta voit ottaa yhteyttä opintopsykologiin myös sähköpostitse. Varatessasi aikaa Moodlesta kiinnitä huomiota siihen, onko varaamasi aika etänä vai lähitapaamisena.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Kuva
Ray Ohtonen

Ray Ohtonen

Opintopsykologi
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498407
Toimisto
Fabriikki F115
Avaa profiilisivu