Kehitä opiskelutaitojasi

Näiltä sivuilta löydät vinkkejä opiskelutaitojen kehittämiseen, oman oppimistyylin ja opiskelutekniikan löytämiseen sekä oppimista vaikeuttavien tekijöiden helpottamiseen. Sivuilla on myös tietoa omien opiskelutekniikoiden ja oppimisstrategioiden arvioimiseen, vinkkejä ajankäytön suunnitteluun ja tehokkaaseen lukemiseen sekä tietoa oppimisen ongelmista ja esteistä.

Opintojen suunnittelun tueksi on tarjolla sekä ohjausta että erilaisia työkaluja. Opiskelijan on kuitenkin itse huolehdittava siitä, että kaikki opetussuunnitelman ja tutkintorakenteen edellyttämät opinnot tulevat suoritetuksi.

Mielekkäät opiskelutekniikat, itsenäisen vastuun ottaminen, ajankäytön hallitseminen ja erityisesti ajan antaminen opiskelulle ja ymmärryksen kehittymiselle ovat edellytyksiä opiskelun sujumiselle. Myös opintopsykologi auttaa tarvittaessa tutkinto-opiskelijoita opiskeluun liittyvissä ongelmissa sekä oppimistaitojen kehittämisessä.

Tutustu myös Yleiset HOPS-ohjeet -sivun kohtaan HOPSin tekemistä tukevia kysymyksiä ja pohdi niiden avulla omaa oppimistasi ja opiskelutapojasi.

Alasivuilla on myös linkkejä lisätietoja sisältäville verkkosivuille sekä aiheeseen liittyviin testeihin:

 

Opiskelutaitojen kehittäminen

Yliopisto-opiskelu edellyttää erilaisten opiskelutaitojen hallitsemista. Yksi tärkeä osa opiskelutaitoa on kyky työskennellä ja opiskella itsenäisesti, kyky suunnitella omia opintoja ja ajankäyttöä sekä tehdä opintoihin liittyviä valintoja.

Opiskelutaidot kehittyvät koko opiskelun ajan, usein huomaamatta. Kirjoittaminen, ymmärtävä lukeminen ja tiedonhakutaidot ovat keskeisimpiä opiskelutaitoja ja niitä onkin hyvä kehittää heti opintojen alusta alkaen. Myös keskustelu- ja esiintymistaidot kehittyvät luontevasti opiskelukokemusten karttuessa.

Yliopisto-opiskelijana sinun on hyvä myös arvioida omia oppimis- ja opiskelutaitojasi ja miettiä, mitkä ovat omat vahvuutesi oppijana ja missä taidoissa haluat vielä kehittyä. Tärkeää on myös kyky tunnistaa tilanteet, jolloin kaipaa tukea ja ohjausta opinnoissa sekä taito käyttää tarjolla olevia ohjauspalveluita.

Tutustu myös opintopsykologin Tune up your studies -blogiin, johon hän kerää hyviä vinkkejä opiskelutaitojen kehittämiseen. Julkaisut sisältävät mm. opintopsykologin omia vinkkejä, tuoreimpia tutkimustuloksia, mielenkiintoisia kirjoja.

  Lisätietoa

  • Opiskelutaidot-opintojaksolla käydään läpi laajasti opintoihin liittyviä taitoja ja kerrotaan myös tehokkaista opiskelutekniikoista.  Voit käydä poimimassa kurssilta myös vain vinkit opiskelun tehostamiseen.
  • Avointen yliopistojen opiskelutaidot.fi-palvelun Vinkkejä opiskelutaitoihin -osioon on koottu yleisesti opiskelutaitoihin liittyviä sisältöjä ja videotallenteita.
  • Kielijelppi on verkossa toimiva yliopistolaisten kieli- ja viestintäopas erilaisiin puhe- ja kirjoitusviestinnän tilanteisiin. Sivuston Puheviestintä-osiossa on tietoa yliopisto-opiskelijan opiskelutaitojen ja akateemisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevista puheviestinnän peruskäsitteistä ja keskeisistä ilmiöistä.

  Katso myös Tritonian tiedonhankintakoulutukset

  • Vaasan yliopiston tutkintoihin sisältyy kaksi pakollista tiedonhankintakurssia.
  • Löydät tiedonhankintakursseista tarkempaa tietoa Tritonian verkkosivuilta kohdasta  Palvelut > Ohjaus ja opetus > Koulutukset opiskelijoille > Vaasan yliopisto.

  Työkaluja opiskelutaitojen tueksi

  Verkossa on runsaasti erilaisia työkaluja opintojen suunnittelun sekä opiskelutaitojen arvioinnin ja kehittämisen tueksi.

  Tässä linkkejä muutamiin opiskelutaitoja kehittäviin ja opintojen suunnittelua tukeviin työkaluihin:

  • Gradutakuu on erilainen ja ajankohtainen graduopas. Sen tavoitteena on tarjota hyviä neuvoja ja rohkaisua jokaiselle gradunsa tai muun opinnäytteen parissa työskentelevälle. Gradutakuu-blogi on vuorovaikutteinen: osallistu rohkeasti keskusteluun, kommentoi ja anna palautetta!
  • Kielijelppi auttaa monenlaisissa viestintätilanteisissa, joita opiskelijat, opettajat, tutkijat ja muu yliopiston henkilökunta kohtaavat. Se kertoo esimerkiksi, kuinka selätät esiintymisjännityksen tai teet tekstistäsi sujuvaa ja jäsenneltyä.
  • Mestariopiskelija. Tiedettä  muistin ja opiskelun optimointiin on Tommi Valkosen verkkojulkaisu, jossa kerrotaan hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla oppimistaidoista.
  • Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Opiskelukyky on kokonaisuus, jossa monet eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Omat voimavarat, opiskelutaidot, opetus ja ohjaus sekä opiskeluympäristöstä saatu tuki vaikuttavat merkittävästi opinnoista suoriutumiseen. Voit tutustua Opiskelukykymalliin esimerkiksi YTHS.n verkkosivuilla.
  • Opiskelutaidot ovat opiskelijan ammatillista osaamista. Nyyti ry:n verkkosivujen Opi elämäntaitoa -osio sisältää runsaasti tietoa, vinkkejä ja välineitä omien elämäntaitojesi ja hyvinvointisi vahvistamiseen. Osio käsittää myös linkkejä aihepiirejä syventäviin materiaaleihin.
  • Nyyti ry:n Opi elämäntaitoa -osion kohdassa Opiskelu voit tutustua opiskelukyky-käsitteeseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä pohtia, miten voit kehittää omia opiskelutaitojasi.
  • Älykkäitä välineitä – parempia tuloksia -hankkeen verkkosivuilta löydät ohjeita, miten oikeilla asetuksilla voit helpottaa lukemista ja kirjoittamista.

  Vinkkejä etäopiskeluun

  • Muista, että etäopetus on yhtä vaativaa kuin kampuksella opiskelu. Verkossa opiskellessa opintoihin tulee varata vähintään yhtä paljon aikaa kuin saman kurssin lähiopetukseen.
  • Verkossa opiskelu on usein projektimaista, joten suunnittele ajankäyttösi huolellisesti.
  • Kokoa itsellesi ylös kaikki kurssien tärkeät päivämäärät, reaaliaikaiset etätapaamiset, viimeiset palautuspäivät ja mahdolliset tentit, jotta saat kokonaiskuvan opinnoistasi ja niihin liittyvästä työmäärästä.
  • Suunnittele, miten järjestät opiskelusi niin, että pysyt aikataulussa kaikilla kursseilla.
  • Valitse itsellesi mukava ja rauhallinen työpiste kotona. Sohva ei välttämättä ole paras paikka opiskella.
  • Pidä taukoja. Huolehdi ergonomiasta. Ulkoile. Nuku. Syö hyvin. Ole yhteydessä perheeseen ja ystäviin.
  • Tarvitsetko ideoita taukojumppaan? Kokeile BREAK PRO -taukoliikuntaohjelmaa.
  • Jos opiskelu yhteen putkeen tuntuu raskaalta, kokeile aina 45 minuutin opiskelun jälkeen pitää 15 minuutin pituinen tauko. Voit käyttää esim. Pomodoro-tekniikkaa.
  • Tehtäviä suorittaessasi muista noudattaa kirjoitusohjeita.
  • Zoom- ja Teams-kokouksissa on hyvä tapa pitää mikrofoni pois päältä (muted) muiden puhuessa. Myös chattiruudun kautta voi esittää opettajalle kysymyksiä. Videokuvankin voi avata vasta oman puheenvuoron kohdalla, jos opettaja ei erityisesti pyydä kameroita päälle. Tutustu myös yliopiston Zoom-netikettiin.
  • Muistathan että Teams ja Zoom ovat opiskelijoiden käytössä myös yhteisölliseen opiskeluun opettajan järjestämien tapaamisten ulkopuolella.
  • Perusta kurssikavereidesi kanssa lukupiirejä kurssien ympärille ja opiskelkaa etänä, mutta yhdessä.
  • Sopikaa etäkahvit, vaikka joka päivälle jonkun kanavan kautta. Ei kannata jäädä yksin oppimishaasteiden kanssa.
  • Älä pelkää kysyä apua – ja muista myös kysyä muiden kuulumisia.
  • Löydät omaohjaajien yhteystiedot verkkosivuilta  sekä Moodlen kautta.
  • IT tukeen saa yhteyden osoitteesta it(at)uwasa.fi.
  • Tutustu myös Liikkuva opiskelu -ohjelman 7 vinkkiä parempaan etäopiskeluun.