Teollisuustuotannon digitalisaatio vaatii koulutusta ja tietoisuuden edistämistä

Uutisen oletuskuva
Kuinka teollisuutta voitaisiin uudistaa ja digitalisoida? Vaasan yliopisto SC-Research -tutkimusryhmä tekee parhaillaan aiheesta kansainvälistä vertailututkimusta.

Tutkimusryhmän iREN-tutkimushankkeessa on saatu alustavia tuloksia Suomesta ja Yhdysvalloista. Ne osoittavat, että molemmissa maissa digitalisaation eteneminen tehdasteollisuudessa vaatisi sekä tietoisuuden lisäämistä että koulutusta uusien taitojen hankkimiseksi.

Vaasan yliopiston rehtori, SC-Research -tutkimusryhmän johtajana toiminut Jari Kuusisto esitteli tiistaina tutkimusta Euroopan parlamentille tieteellisiä ja teknisiä toimintavaihtoehtoja arvioivan STOA-paneelin työpajassa Brysselissä.
Digitalisaatio ja uudet teknologiat voivat auttaa teollisuuden uudistamisessa. Kuva Flickr CC, Basf

Vaasan yliopiston International Survey on Manufacturing Renewal and Digitalization eli iREN-tutkimushankkeessa tehdään vertailevaa tutkimusta Suomen ja Yhdysvaltojen lisäksi myös Itävallassa ja Saksassa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda uutta tietoa teollisuuden uudistumisesta ja digitalisaatiosta. Maavertailusta voivat hyötyä niin poliittiset päättäjät kuin yritysjohtajatkin.

– Jotta teollisuus säilyisi hengissä ja kasvaisi, sen täytyy uudistua. Teollisuustuotanto on globalisaatiosta johtuen ollut laskussa useita vuosia Suomessa ja Yhdysvalloissa. Digitalisaatio ja uudet teknologiat voivat auttaa teollisuuden uudistamisessa, sanoo Kuusisto.

Ongelmana on kuitenkin se, että teollisuuden uudistaminen ei ole kivuton prosessi ja se voi aiheuttaa suuria haasteita olemassa olevalle tehdasteollisuudelle, joka on tähän asti selviytynyt hyvin.

Tutkimuksella halutaan antaa vastaus siihen, mitkä tekijät luonnehtivat teollisia uudistumisprosesseja ja millaiset innovaatio- ja teollisuuspolitiikat ovat tärkeimpiä eri maissa. Selvyyttä halutaan myös siihen, millä reseptillä teollisuudessa uudistuttaisiin tehokkaasti. Tietoa tutkimukseen kerätään neljästä maasta yrityksiltä, tutkijoilta ja politiikkaverkostoilta. Aineistona on 200 kansainvälisen asiantuntijan haastattelut.

Alustavat tulokset Suomesta ja Yhdysvalloista osoittavat siis, että tietoisuutta digitalisaatiosta on edistettävä molemmissa maissa. Lisäksi on annettava koulutusta uusien taitojen oppimiseksi.

Kuusiston mukaan Suomessa tarvitaan myös konkreettista julkista tukea digitalisaation edistämiseksi, lisää yhteistyötä suurten yritysten ja pk-yritysten tai startup-yritysten välille sekä kokeilukulttuurin edistämistä.

Yhdysvalloissa puolestaan nousee esiin kyberturvallisuuden parantaminen ja standardisointi.

Kaksivuotinen hanke on saanut rahoitusta Tekesiltä ja sen budjetti on 375 000 euroa. Hankkeessa ovat mukana University Industry Demonstration Partnership Yhdysvalloista, RWTH Aachen ja Technology and Innovation Management Group Saksasta sekä itävaltalaiset FFG ja TMG.

Lisätiedot: Jari Kuusisto, rehtori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8291, sähköposti: jari.kuusisto(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?