Väitös: Kehittyvien markkinoiden joukkolainat ovat riskibisnestä

Uutisen oletuskuva
Kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjalainoilla on osakkeille tyypillisiä piirteitä, eikä niitä siitä syystä tulisi pitää turvallisina sijoituksina suhteessa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin, ilmenee Nebojsa Dimicin väitöstutkimuksesta.
Nebojsa Dimic väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 3.11.

Nebojsa Dimic tarkastelee väitöskirjassaan ”Essays on Emerging Market Finance” kehittyvien markkinoiden tärkeimpien omaisuusluokkien riskisyyttä ja ominaispiirteitä.

Hän muistuttaa, että kehittyvien markkinoiden rooli kansainvälisessä taloudessa on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Kehittyvissä maissa sijaitsee merkittävä osa maapallon pinta-alasta sekä väestöstä. Ne ovat merkittävä tekijä kansainvälisessä taloudessa ja lisäksi niillä on ylivertainen talouskasvu suhteessa kehittyneisiin maihin.

– Vaikkakin kehittyvistä talouksista on jo opittu paljon, tieto niistä on vielä monilta osin puutteellista, sanoo perjantaina Vaasan yliopistossa väittelevä Dimic.

Klassisen finanssiteorian mukaan markkinaturbulenssin aikaan sijoittajat korvaavat riskisempiä omaisuusluokkia kuten esimerkiksi osakkeita turvallisemmilla omaisuusluokilla kuten joukkovelkakirjalainoilla. Kehittyvillä markkinoilla tämä yhteys on kuitenkin toisenlainen.

Dimic esittää väitöstutkimuksessaan, että kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoja ei tulisi pitää turvallisina sijoituksina suhteessa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoilla on osakkeille tyypillisiä ominaispiirteitä ja ne ovat siten todellisuudessa paljon riskisempiä kuin teorian mukaan voisi olettaa.

Kehittyvien markkinoiden omaisuusluokat alttiita poliittiselle riskille

Poliittinen epävarmuus on yksi merkittävimmistä kehittyviin talouksiin vaikuttavista tekijöistä. Viime vuosien tapahtumat kuten arabikevät Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, Libyan sisällissota, vuoden 2011 mellakat Egyptissä sekä Tunisiassa, vuoden 2006 poliittinen ja sotilaallinen kriisi Thaimaassa sekä vuoden 2014 sekasorto Ukrainassa vaikuttavat kehittyviin talouksiin merkittävästi.

– Havaitsin että keskushallinnon toimilla, mikä on yksi poliittisen riskin lähteistä, on negatiivinen ja yhtäläinen vaikutus osakemarkkinoiden tuottoihin sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla. Sen sijaan etnisiin jännitteisiin liittyvällä poliittisella riskillä on negatiivinen vaikutus osakemarkkinoiden tuottoihin vain kehittyvillä markkinoilla, Dimic sanoo.

Tämä tarkoittaa, että kehittyvillä markkinoilla väestön rodullinen, kansallinen tai kielellinen jakautuneisuus voivat näkyä heikompina tuottoina osakemarkkinoilla.

Dimic havaitsi myös väitöskirjassaan, että kansainvälisten sijoittajien on erittäin tärkeä ottaa huomioon korruptioon, demokraattisen hallinnon vaihtumiseen sekä sijoitusprofiiliin liittyvät riskit, sillä niillä on negatiivinen vaikutus kehittyvien markkinoiden omaisuusluokkiin.

Lisätiedot

Nebojsa Dimic, puh: 045 104 7707, sähköposti: nebojsa.dimic(at)uwasa.fi

Dimic, Nebojsa (2017) Essays on emerging market finance. Acta Wasaensia 384. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Väitöskirjan pdf

Väitöskirjan tilaukset

Väitöstilaisuus

KTM Nebojsa Dimicin rahoituksen alaan kuuluva väitöstutkimus “Essays on emerging market finance” tarkastetaan perjantaina 3.11.2017 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (K218, Tritonia).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Assistant Professor Laurens Swinkels (Erasmus University Rotterdam, Hollanti) ja kustoksena professori Janne Äijö. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Mitä mieltä olit jutusta?