Sanna Tuurnas

Yliopistotutkija

Johtamisen yksikkö, Julkisjohtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8499
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F336

Toimin julkisjohtamisen tutkijatohtorina Vaasan yliopistossa. Aikaisemmin olen työskennellyt muun muassa tutkijatohtorina Public Governance Insitute:ssa Leuvenissa Belgiassa, Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa (Insitute for Advanced Social Research IASR) sekä ma. yliopistonlehtorina kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnassa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Tutkimukseni kohteena on julkisten palvelujen uudistaminen erityisesti julkisen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välisen kumppanuuden ja sen johtamisen näkökulmasta. Tutkimukseni keskittyy erityisesti palvelujen yhteistuotannon ja -kehittämisen problematiikkaan. Opetan ja ohjaan julkisjohtamisen opiskelijoita kandeista jatko-opiskelijoihin. Lisäksi olen tällä hetkellä olen mukana muun muassa Lähiö-Inno -tutkimushankkeessa.

Julkaisuihini ja tutkimusprofiiliini voit tutustua tarkemmin täältä:

Researchgate

LinkedIn

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS