Petri Uusikylä

Research Director

School of Management, Social and Health Management
firstname.lastname@uwasa.fi

vCard icon Download my contact information in vCard format.


https://www.linkedin.com/in/petri-uusikyla-98107814

 

Petri Uusikylä (Phd) has over 25 year´s of experience in public policy related research, capacity building and evaluation. He is research director at at University of Vaasa (Complexity Research Group) and co-founder of Frisky & Anjoy. Petri is currently also chairman of the of the Finnish Section of the International Institute for Administrative Sciences IIAS and Board Member of the Finnish Evaluation Society. He has a comprehensive list of publications in the fields of innovation policy, systems analysis and complexity research, regulatory impact assessment, public budgeting, policy evaluation and methodology as well as European policy-making and public managements reform and development aid. He has also been government adviser on public policy evaluation, EU-policy making and performance management for several EU Member States and OECD-countries. He is specialized in public policy design and deliberative methods and social experimentation. He has facilitated more than 250 strategy and policy design workshops, working groups and innovation labs.

Recent publications:

 1. Uusikylä, Petri & Himberg, Janina (2014). Ylimmän virkamiesjohdon urajärjestelmät kansainvälinen vertailu Euroopan Unionin jäsenmaiden toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä. Valtiovarainministeriö. Helsinki.2014
 2. Uusikylä, Petri (2014). Kehittäjän on tunnettava vastuunsa. Yhteiskuntapolitiikka 1/2014.
 3. Uusikylä, Petri (2014). Kompleksisuus, kausaliteetti ja keskinäisriippuvuudet arvioinnin haasteina – kohti uutta paradigmaa? s. 16-37. Teoksessa: Näkökulmia arviointiin ja tarkastukseen. Lasse Oulasvirta & Lili-Anne Kihn & Pietu Mänttäri & Jani Wacker (toim.). Tampereen yliopisto. Tampere University Press. 2014.
 4. Uusikylä, Petri (2014). Kehityspoliittisen toimikunnan vaikuttavuuden arviointi 2003-2014. Kehityspoliittinen toimikunta / ulkoasiainministeriö.
 5. Uusikylä, Petri & Ahonen, Pertti & Takanen, Aliisa (2015). EU-vaikutusten arviointimallin tehostaminen. Valtioneuvoston kanslian julkaisu 3/2015. Helsinki.
 6. Johanson, Jan-Erik & Husman, Päivi & Uusikylä, Petri (2015). Viisto, väistö ja vuorovaikutus - Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kanssakäymisen muotoiluja. NodeHealth-hankkeen synteesiraportti. Työterveyslaitoksen julkaisuja. Juvenes Print. Helsinki 2015.
 7. Virtanen, Petri, Petri Uusikylä, Janne Jalava, Seppo Tiihonen, Lasse Laitinen ja Kirsi Noro (2016). Valtioneuvoston yhtenäisyys – kansainvälinen vertaileva tutkimus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 49/2016.
 8. Uusikylä, Petri, Sharpe, Mike et. al (2017). The Mid-term Evaluation of the AAL2 (Assisted Living Programme) Joint Programme. European Commission, Brussels.
 9. Uusikylä, Petri & Tommila, Paula & Rinne, Pasi & Valtari, Heidi (2017). FRC International Disaster Preparedness and Disaster Risk Reduction (DPDRR) Programmes Thematic Study. Finnish Red Cross. Helsinki.
 10. Ranta, Tommi, Samuli Manu, Valtteri Laasonen, Petri Uusikylä ja Riikka-Leena Leskelä (2017). Kohti uusia maakuntia. Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon esivalmisteluvaiheen yhteenveto. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 74/2017. 293 sivua.
 11. Tuominen-Thuesen, Minna & Sievänen, Riikka & Jan Ljungman, Riikka  & Kuusela, Hanna & Ahonen, Pertti ja Uusikylä, Petri (2018). "Yksi yhdestä" –malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2018.
 12. Rantala, Kati & Ahonen, Pertti & Alasuutari, Noora & Kauppila, Jussi & Kautto, Petrus &  Kuokkanen, Kanerva & Römpötti, Essi & Saarenpää, Karolina & Tala, Jyrki & Uusikylä, Petri (2018). Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 27/2018.
 13. Valtakari, Mikko &  Ranta, Tommi &  Laasonen, Valtteri &  Manu, Samuli &  Leskelä, Riikka-Leena &  Rauhamaa, Heini &  Uusikylä, Petri &  Huttunen, Hannu-Pekka &  Vauhkonen, Teemu (2018). Yhteistyörakenteet pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja maahanmuuttajien palveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 32/2018.
 14. Leskelä, Riikka-Leena &  Rissanen, Antti & Tolkki, Helena &  Valtakari, Mikko &  Uusikylä, Petri &  Ranta, Tommi (2018). Maakunnan ohjausmallit – MOHJU. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 33/2018.
 15. Peltonen, Milla & Uusikylä, Petri & Jalonen, Harri & Kaarnasaari, Anne & Leskelä, Riikka ja Öhman, Markus (2018). Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arviointi. VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2018:5. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki.
 16. Raisio, Harri & Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri (2018). Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongelma? Tiedon käyttö yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sitran selvityksiä 139. Marraskuu 2018. Sitra, Helsinki.
 17. Uusikylä, Petri & Lintinen, Urho & Vauhkonen, Teemu (2018). Eviran PK-yritysten neuvonta- ja vientihankkeen arviointi. Evira 4.12.2018.
 18. Ranta, Tommi & Laasonen, Valtteri & Manu, Samuli & Leskelä, Riikka-Leena & Rissanen, Antti & Uusikylä, Petri & Tala, Jyrki (2019). Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tuki. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:29. Helsinki: valtioneuvoston kanslia.
 19. Wallenius, Tapio, & Uusikylä, Petri & Tran Minh, Anh Thu (2019). Final Evaluation of the Innovation Partnership Programme (Finland-Vietnam), Phase II. Ministry for Foreign Affairs.
 20. Uusikylä, Petri & Stenfors, Sari & Salminen, Vesa & Kotiranta, Sami & Lamminkoski, Helka (2019). Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija. Sitran "Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi" vaikuttavuustavoitteen arviointi. Sitran julkaisuja 2019.
 21. Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri & Hyttinen, Ritva (2019). Monimuotoisuuden kohtaaminen ja johtaminen. Teoksessa Pietiläinen, Ville & Syväjärvi, Antti (toim.). Johtamisen psykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.
 22. Uusikylä, Petri (2019). Endeavour to Find Evidence. The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance. Academic Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. Helsinki: Helsinki University Press.
 23. Ahonen, Pertti & Uusikylä, Petri & Sievänen, Riikka (2019). Yrityksiin kohdistuvien julkisten sääntelyvaikutusten arviointi: Neo-institutionaalinen tutkimus kontekstista, kansainvälisistä vaikutteista ja kotimaisista kokemuksista. Hallinnon tutkimus 3/2019. 191-206.
 24. Uusikylä, P. & Tommila, P. & Uusikylä, I. (2020). Disaster Management as a Complex Adaptive System. In Lehtimäki, H. & Uusikylä, P. & Smedlund, A. (Eds.). Society as an Interaction Space. A Systemic Approach. Translational Systems Sciences. Singapore: Springer. Forthcoming.
 25. Uusikylä, Petri & Ahonen, Pertti & Hietankangas, Nina K. & Nurmi, Johanna (2020). Finland in Stockmann, Reinhard & Meyer, Wolfgang & Taube, Lena (Eds.) Institutionalisation of Evaluation in Europe. London: Palgrave Macmillan. Forthcoming.