Study opportunities to students in Ukrainian universities

In response to the humanitarian crisis in Ukraine, the University of Vaasa offers studies to students at Ukrainian universities. This separate right to study entitles the student to complete individual courses, not an entire degree. The call for applications is aimed at students who have arrived in Finland and have an existing, valid right to study at a Ukrainian university, and whose studies have been discontinued due to the war. These studies are free of charge.

The right to study will be granted based on the applicant’s academic performance, amount and compatibility of their earlier studies with those offered by the University of Vaasa. Applicants should have a sufficient proficiency in English.

On this page you will find information and instructions on how to apply for a separate right to study. 

Можливості навчання для студентів українських університетів

У відповідь на гуманітарну кризу в Україні Університет Вааса пропонує навчання студентам українських університетів. Це окреме право на навчання дає студенту право прослухати окремі курси, а не отримати повну ступінь. Прийом заявок розрахований на студентів, які прибули до Фінляндії і мають дійсне діюче право на навчання в українському університеті, і навчання яких припинено через війну. Це навчання є безкоштовними.

Право на навчання буде надано на основі академічної успішності заявника, обсягу та сумісності їх попереднього навчання з тим, яке пропонує Університет Вааса. Кандидати повинні володіти англійською мовою на достатньому рівні.

На цій сторінці ви знайдете інформацію та інструкції про те, як податися на окреме права на навчання.

University of Vaasa offers studies in the field of business, technology, administrative sciences and communication studies.

You can apply for any course(s) offered in English. Please, check the timetables and detailed course description for content and possible prerequisites in the Study Guide. 

Нижче ви знайдете перелік курсів, доступних в Університеті Вааса. Інформація буде регулярно оновлюватися. Університет Вааса пропонує навчання у галузі бізнесу, технологій, адміністративних наук та комунікаційних студій.

Ви можете подати заявку на один або кілька курсів. Будь ласка, перегляньте детальний опис курсу щодо змісту та можливих передумов у Навчальному довіднику.

See the courses under "Courses available".

You are eligible to apply if you have arrived in Finland and have an existing, valid right to study at a Ukrainian university, and your studies have been discontinued due to the war. Studies are free of charge.

Ви маєте право подати заявку, якщо прибули до Фінляндії і маєте діюче дійсне право на навчання в українському університеті, і ваше навчання було припинено через війну. Навчання безкоштовне.

Applications can be submitted continuously.

The required application attachments

 1. A free format description of studies (by the applicant or by the home university)
 • degree you are pursuing,
 • major subject, if applicable,
 • other university level studies,
 • academic performance (e.g. GPA, grades),
 • starting date of your academic studies, and
 • English language skills
 1. Copy of the transcript of records or other relevant study documents, if available
 2. A copy, a photo or a screenshot of passport or ID card

Application decisions

Applicants are notified of the decision by email.

Заявки можна подавати безперервно.

Необхідні вкладення до програми

 1. Опис студій у вільному форматі (від абітурієнта або від рідного університету)
  1.  ступінь, яку ви отримуєте,
  2.  основна спеціальність, якщо є,
  3. і нші навчання на університетському рівні,
  4.  академічна успішність (наприклад, середній бал, оцінки),
  5.  дата початку вашого академічного навчання та
  6.  Рівень володіння англійською мовою
 2. Копія виписки з прослуханими курсами, або інших відповідних навчальних документів, якщо є
 3. Копія, фотографія або скріншот паспорта чи ID-картки

Рішення щодо заявки

Заявники повідомляються про рішення електронною поштою.

The right to study is valid for a maximum of two years. The right to study covers mainly studies provided in English.

The right to study will be granted based on applicants’ academic performance, the amount and the suitability of previously studies completed. Applicants should have a sufficient proficiency in English.

The right to study will be granted based on the application with required attachments and a possible interview.

Право на навчання діє максимум два роки. Право на навчання охоплює переважно навчання, що надається англійською мовою.

Право на навчання надаватиметься залежно від академічної успішності абітурієнтів, обсягу та відповідності попереднього навчання. Кандидати повинні володіти англійською мовою на достатньому рівні.

Право на навчання надається на підставі заявки з необхідними додатками та можливої співбесіди.

For further information, please contact admissions@uwasa.fi

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся на admissions@uwasa.fi