Maria Järlström

University Lecturer

PhD, Docent
School of Management, Human Resource Management
firstname.lastname@uwasa.fi
+358 29 449 8436
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Ankkuri 3.floor
  • Programme manager
  • Master studies in HRM

Member in Advisory Board

Strategic Sustainability Accounting

Baltic Journal of Management

HR Division ambassador for Finland (AOM)

Teaching:

Human resource management, Strategic Human Resource Management, Master's Thesis supervising, Perspectives of Human Resource Management, PhD supervising

Research interests:

Career success, career mobility, language skills and career mobility, sustainable HRM and its reporting

Recent publications:

Wojtczuk-Turek, A. et al. (forthcoming). Sustainable human resource management and job satisfaction - unlocking the power of organizational identification: A cross-cultural perspective from 54 countries. Corporate Social Responsibility and Environmental Management.

Uusiautti, S., Järlström, M., Rajala, A. & Hyvärinen, S. (forthcoming). The Impact of Professional Isolation on Emotional Exhaustion with Psychological Capital as the Moderator among Finnish Knowledge Workers. International Journal of Work Organisation and Emotion.

Järlström, M., Saru., E., Viitasaari, M. & Akrivou, K. (2024). Integrating 'common good' authenticity for sustainable HRM reporting. German Journal of Human Resource Management. https://doi.org/10.1177/23970022241229035

Järlström, M. (2023). Henkilöstöjohtaminen Suomessa – CRANET 2021 -tutkimuksen päätulokset. Vaasan yliopiston raportteja, 46, verkkoaineisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-129-7.

Järlström, M., Saru., E. & Pekkarinen, A. (2023). Practices of sustainable human resource management in three Finnish companies: Comparative case study. Special issue: Social Sustainability, Leadership and Human Resource Management.

Järlström, M., Piekkari, R., Pilke, N. & Turpeinen, H. (2020). Perceptions of language (mis)fit at a multilingual workplace: The case of the University of Vaasa. In Kaufhold, K., Kuteeva, M. & Hynninen, N. (eds), Language perceptions and practices in multilingual universities.

Järlström, M., Brandt, T. & Rajala, A. (2020). The relationship between career capital and career success among Finnish knowledge workers. Baltic Journal of Management. https://doi.org/10.1108/BJM-10-2019-0357

Järlström, M., Piekkari, R., Pilke, N. & Turpeinen, H. (2020). Perceptions of language (mis)fit at a multilingual workplace: The case of the University of Vaasa. In Kaufhold, K., Kuteeva, M. & Hynninen, N. (eds), Language perceptions and practices in multilingual universities.

Järlström, M. & Saru, E. (2019). Näkemyksiä ja käytänteitä vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. (toim.), Siedätystä johtamisallergiaan, Edita.

Järlström, M. (2019). Vastuullisen henkilöstöjohtamisen ytimessä – Onko hyvä henkilöstöjohtaminen aina vastuullista? Teoksessa Koivunen, N. & Kultalahti, S. (toim.), Meidän Riitta — Tutkija, opettaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Juhlakirja professori Riitta Viitalan 60-vuotisjuhlan kunniaksi (67-70). Acta Wasaencia 419, University of Vaasa.

Sirèn, C., Thorgren, S. & Järlström, M. (2018). Self-directed career management and mobility: The risk of lock-in effects from person-job fit. The International Journal of Human Resource Management. DOI:10.1080/09585192.2018.1523214.

Järlström, M., Saru, E. & Vanhala, S. (2018). Sustainable human resource management with salience of stakeholders: A top management perspective. Journal of Business Ethics 152, 703-724. DOI: 10.1007/s10551-016-3310-8. https://rdcu.be/bRvbm

Järlström, M. & Brandt, T. (2017). Psychological capital and psychological career mobility among Finnish business students. Journal of Finnish Studies, 20(2), 144-171.

Latukha, M., Doleeva, A., Järlström, M., Jokinen, T. &  Piekkari, R.(2016). Does corporate language influence career mobility? Evidence from MNCs in Russia. European Management Journal, 34, 363-373. DOI: 10.1016/j.emj.2015.12.006.

Järlström, M. & Kallio, K-M. (2015). The practices, perspectives, and problems of performance management and measurement in HR departments. Hallinnon tutkimus, 34:1, 43-60.

Itani, S., Järlström, M. & Piekkari, R. (2015). The Meaning of Language Skills for Career Mobility in the New Career Landscape. Journal of World Business, 50:  368-378. DOI: 10.1016/j.jwb.2014.08.003.

Järlström, M., Nyyssölä, M., Piekkari, R. & Seppälä, T. (2014). Kielitaito, kielellinen yhteensopivuus ja uraliikkuvuus. Eri ammattiliittoihin (TEK, UIL, DIFF, SEFE) kuuluvien jäsenten näkemyksiä kielitaidosta, kielellisestä yhteensopivuudesta ja uraliikkuvuudesta. Aalto yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 1/2014, Tutkimusraportti. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5567-1

Viitala, R. & Järlström, M. (Toim.) (2014). Henkilöstöjohtaminen uuden edessä. Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet. Vaasan yliopiston julkaisuja, Tutkimuksia 302, Liiketaloustiede 107. http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-537-4.pdf.

Järlström, M. & Kallio, K-M. (2014). Henkilöstöfunktion suorituskyvyn johtaminen ja tuloksellisuus. Teoksessa Pakarinen, Terttu & Mäki, Tiina (toim.), Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen, Edita.

Järlström, M. & Vanhala, S. (2014). What is sustainability in human resource management? Työelämän tutkimuspäivät 2013. Työn tulevaisuus. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014. Ss. 81-90.  Työelämän tutkimuskeskus. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto.http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9439-0

Publications and expert tasks

» SoleCRIS Research Database