Petra Lyly

KTT
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

Postdoc-tutkija

Väitöstutkimukseni käsitteli asumisen verotukia, niiden tavoitteita, sisältöä ja vaikutuksia. Tutkimuksessa käsiteltiin viittä kodin verotukea: oman asunnon luovutusvoiton verovapautta, ensiasunnon varainsiirtoverovapautta, asuntovelkojen korkovähennystä, asuntotulon verovapautta ja kotitalousvähennystä. Tutkimuksessa käytettiin veropoliittiista tutkimusotetta ja paneuduttiin käsiteltyihin verotukiin osin myös kansainvälisesti.

Julkaisut:

Veropoliittinen tutkimusmenetelmä esimerkkinä monitieteisestä oikeustutkimuksesta. Lakimies 7-8/2022, s. 1373-1382.

Kodin verotuet - tavoite, normi ja vaikutus (väitöskirjan esittely). Verotus 1/2022, s. 94-97.

Kodin verotuet - tavoite, normi ja vaikutus. Väitöskirja. Acta Wasaensia 476, 2021.

 

Kuulun Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmään ja Suomen vero-oikeuden tutkijoiden tutkimusyhteisöön. Olen myös Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen jäsen.