Petra Lyly

KTT
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

Postdoc-tutkija

Toimin asiantuntijayrittäjänä vero- ja lakineuvonnan sekä digiasioinnin parissa. Olen edelleen avoin myös uusille tieteellisille tutkimusideoille ja tutkimusintressini liittyvät verotukseen, sosiaaliturvaan ja laajemmin yhteiskuntapolitiikkaan.

Aiemmin olen työskennellyt väitöskirjatutkijana, apurahatutkijana ja tutkimusapulaisena Vaasan yliopistossa. Väitöstutkimuksessani tutkin kodin ja asumisen verotukia, niiden tavoitteita, sisältöä ja vaikutuksia. Tutkin oman asunnon luovutusvoiton verovapautta, ensiasunnon varainsiirtoverovapautta, asuntovelkojen korkovähennystä, asuntotulon verovapautta ja kotitalousvähennystä. Käytin veropoliittista tutkimusotetta ja paneuduin käsiteltyihin verotukiin osin myös kansainvälisesti. Seuraan edelleen mielenkiinnolla nykyistä veropoliittista kehitystä sekä aiemmin tutkimieni verotukien että uusien veropoliittisten avausten osalta.

 

Julkaisut:

Veropoliittinen tutkimusmenetelmä esimerkkinä monitieteisestä oikeustutkimuksesta. Lakimies 7-8/2022, s. 1373-1382.

Kodin verotuet - tavoite, normi ja vaikutus (väitöskirjan esittely). Verotus 1/2022, s. 94-97.

Kodin verotuet - tavoite, normi ja vaikutus. Väitöskirja. Acta Wasaensia 476, 2021.

 

Kuulun Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmään ja Suomen vero-oikeuden tutkijoiden tutkimusyhteisöön. Olen myös Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen jäsen.